nieuws

Stadsdistributie blijft hangen in lokaal initiatief

Distributie

Stadsdistributie blijft hangen in lokaal initiatief

Nog niet zo lang geleden liep Nederland internationaal gezien voorop met kennis en ervaring rond stedelijke distributie. Maar het bleef bij lokale initiatieven.

Van alles is al verzonnen om een landelijke aanpak te krijgen voor het distributievervoer in binnensteden. Er was ooit een ambassadeur, een commissie, een platform. Maar alleen als er lokaal voldoende enthousiasme was om de kar door de dikke modder te trekken, kwam er iets van de grond. Dat bleef dan veelal bescheiden in omvang en met weinig zicht op een mogelijkheid om het initiatief ook elders uit te rollen.

Over tien jaar zero emissie

Opnieuw is nu een poging gedaan om partijen om tafel te krijgen onder de naam Green Deal ZES (dat staat voor Zero Emission Stadslogistiek). De ondertekenaars van de intentieverklaring mikken op geen uitstoot meer in 2025. Daartoe gaan vijf jaar lang allerlei pilots op lokaal/regionaal niveau van start. Daarna wordt bekeken wat de resultaten zijn.

Tijdelijke proef, geen uitrol

Volgens Hans Quak, onderzoeker transport en mobiliteit bij TNO, zoeken bedrijven, onderzoekers, steden en overheden al jaren naar het gouden ei om de distributie in en naar de binnenstad te verbeteren. “Er zijn veel initiatieven, pilots en experimenten, maar niks wordt opgeschaald. Veelal omdat de insteek verkeerd is; als je iets als tijdelijke proef start, is het moeilijk dit vervolgens breed uit te rollen”, concludeert Quak in het decembernummer van Logistiek Magazine, dat deze week verschijnt.
Hij vindt verder dat vooral technische oplossingen alle aandacht krijgen, zoals de Cargohopper. Het zou meer moeten gaan om de wil en bereidheid van de belanghebbende partijen om tot oplossingen te komen, die verder reiken dan een lokaal demonstratieproject.

Overzicht initiatieven in 10 steden

In hetzelfde artikel in Logistiek Magazine zegt Rink Jan Slotema van EVO, dat veertig Nederlandse steden een bevoorradingsprofiel hebben om de belevering en de leefbaarheid te verbeteren. Als goed voorbeeld noemt hij de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen die een website hebben gemaakt over de knelpunten in de stad en hoe je een ontheffing moet aanvragen. “We zijn er nog niet, maar veel steden zijn hiermee bezig.”

Logistiek Magazine heeft een inventarisatie gemaakt van de initiatieven op het gebied van stedelijke distributie verdeeld over tien steden in Nederland. Dat overzicht is terug te vinden op pagina 46 en 47 in de december editie van het vakblad.

Neem nu een abonnement.

Reageer op dit artikel