nieuws

TLN furieus over uitbreiden milieuzone Rotterdam

Distributie

TLN furieus over uitbreiden milieuzone Rotterdam

Rotterdam wil een grotere milieuzone instellen voor bestelbussen en vrachtauto’s. Dit is nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. TLN is fel tegen het plan.

Met het nieuwe idee wil Rotterdam hoge boetes uit Brussel vermijden. De maatregel is volgens milieuwethouder Pex Langenberg bovenal noodzakelijk om de uitstoot van roet te reduceren. “We moeten ook denken aan de gezondheid van onze inwoners en aan onze kinderen. Daarom willen we een vermindering van roet van 40 procent in 2018.”

Vergroten milieuzone

Met de huidige milieuzone gaat dat niet lukken, reden voor de gemeente de zone uit te breiden. Er wordt gedacht aan de gehele stad of anders het gedeelte van Rotterdam ten noorden van de Nieuwe Maas.

Hoge boetes

Slimme camera’s moeten in de gaten gaan houden of men zich aan de milieuzone houdt. Deze camera’s kunnen kentekens scannen en direct zien of het een te oude dieselauto betreft. Vervolgens kan dan ook automatisch een boete worden verstuurd.

De gemeente  trekt 11,7 miljoen euro uit voor de plannen, een derde wordt besteed aan  de milieuzones, de rest aan aanvullende maatregels. Een definitief plan moet in het voorjaar van 2015 op tafel liggen.

Tegen de afspraken in

TLN is fel tegen het aangekondigde plan. Volgens de organisatie staat het plan haaks op de afspraken die in het landelijke convenant milieuzones zijn gemaakt en doorkruist het voorstel de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie, die Rotterdam samen met 53 andere partijen heeft ondertekend vorige week.

Wethouder: maatregel onvermijdelijk

Wethouder Langenberg van Rotterdam laat weten dat de maatregel onvermijdelijk is om de luchtvervuiling tegen te gaan. “De inzet voor de Green Deal is van groot belang, om bedrijven in de stad, en dan vooral ook de koplopers, te stimuleren en mee te laten denken in oplossingen voor het probleem van de luchtkwaliteit in Rotterdam. Maar met een Green Deal alleen halen we niet voldoende resultaat. De maatregelen moeten de verschoning van de voertuigen in Rotterdam versnellen. We doen er alles aan om te voorkomen dat individuele bedrijven of ondernemers hierdoor in de problemen komen. Als bedrijven kunnen aantonen dat de aanschaf van een nieuwe, schonere wagen economisch onhaalbaar is, dan kan er ontheffing worden gevraagd.

Lees meer over milieuzones via Logistiek.nl.

Reageer op dit artikel