nieuws

Twee miljoen voor RUG-onderzoek duurzame logistiek

Distributie

Twee miljoen voor RUG-onderzoek duurzame logistiek

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een flinke subsidie van ruim twee miljoen euro ontvangen voor drie onderzoeksprojecten naar duurzame logistiek. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voldoen de projecten ‘ruim’ aan de doelstellingen van de Nationale Topsector Logistiek.

Drie onderzoeksteams van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, zo werd gisteren bekend, gebruiken de twee miljoen euro subsidie voor onderzoek naar duurzame servicelogistiek op offshore windparken, supply chain resilience en het verduurzamen van het transport van verse levensmiddelen.

Verduurzamen logistieke sector

NWO heeft een onderzoeksprogramma dat zich binnen de Topsector Logistiek richt op het verduurzamen van de logistieke sector. Binnen dat programma is in totaal vijf miljoen euro beschikbaar, waarvan zo’n veertig procent naar Groningen gaat.

Servicelogistiek op windparken

Bij het onderzoek naar ‘duurzame servicelogistiek op offshore windparken’ vier onderzoekers betrokken: Jasper Veldman, Ruud Teunter, Iris Vis, die ook binnen RUG onderzoek verricht naar duurzame distributienetwerken voor nieuwe brandstoffen, en Kees Jan Roodbergen. Zij krijgen een totaalbudget van 1,2 miljoen euro voor drie promovendi en twee postdoc-onderzoekers. Het onderzoeksteam heeft een consortium gevormd met twaalf externe partijen uit de logistieke en publieke sector om de opgedane kennis praktisch toe te passen en te verspreiden. Het consortium bestaat uit onder andere de provincie Groningen, DHL, Siemens, Van Oord, Groningen Seaports, Energy Valley en Dutch Institute World Class Maintenance. NWO beoordeelde het onderzoeksvoorstel ‘Duurzame servicelogistiek op offshore windparken’ als ‘zeer goed’.

Supply chain kennis en organisational behaviour

Deze beoordeling kreeg ook het projectvoorstel ‘Enhancing resilience while maintaining efficiency’: planning and human decision-making for the unpredictable’. De onderzoeksgroep bestaat uit Kirstin Scholten, Dirk Pieter van Donk en Gerben van der Vegt van de FEB en uit Peter Essens van TNO. Door de toegenomen connectiviteit binnen en tussen bedrijven, wordt het effect van verstoringen in een supply chain vergroot. De onderzoekers willen meer inzicht krijgen in de aard van deze verstoringen en de manier waarop partners in de supply chain hier samen op kunnen reageren en tot betere besluitvorming kunnen komen. Het onderzoek combineert kennis vanuit supply chain management met kennis vanuit organisational behaviour. Er is een subsidie beschikbaar van 566.000 euro. Partners zijn onder andere: Friesland Campina, TNO en Variass Electronics.

Duurzaamheid van verse levensmiddelenlogistiek

De hoogste beoordeling, ‘excellent’, kreeg het onderzoeksvoorstel ‘Sustainable logistics in fresh food’ van projectleider Hans Wortmann, Paul Buijs (beiden RUG), Marco Bijvank en René de Koster (beiden Erasmus Universiteit). Het onderzoeksteam krijgt een totaalbudget van 670.000 euro voor twee promovendi en een postdoc-onderzoeker.
Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de duurzaamheid van verse levensmiddelenlogistiek kan worden verbeterd, terwijl tegelijkertijd de distributiedoorlooptijden kunnen worden gereduceerd. De uitdaging is volgens de onderzoekers om een optimale balans te vinden tussen de activiteiten in het distributiecentrum en in het logistieke netwerk. Ook de balans tussen optimalisatie van de voorraad en van het transport vormt daarbij een uitdaging volgens het onderzoeksteam.

Reageer op dit artikel