nieuws

Efficiency tool Nextlogic komt er definitief

Distributie

Efficiency tool Nextlogic komt er definitief

De bouw van Nextlogic is een feit. Emile Hoogsteden van Havenbedrijf Rotterdam en voorzitter van de stuurgroep Nextlogic tekende de opdracht aan Portbase om het informatieplatform te bouwen.

Nextlogic is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van barge operators, zeehaventerminals, depots, rederijen en inland terminals, samen met Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nextlogic richt zich op het reduceren van inefficiënties in de containerbinnenvaart, om groei mogelijk te maken én te stimuleren.

Drie pijlers

De aanpak van Nextlogic baseert zich op drie pijlers. De eerste is allocatie van terminal en depot slots. ‘Brein’, een centrale, integrale en neutrale planningstool, zal in de toekomst binnenvaartschepen toewijzen aan terminal en depot slots in de Rotterdamse haven. Door de benodigde en beschikbare afhandelcapaciteit dynamisch (vooraf en real time) op elkaar af te stemmen, wordt een optimale planning en rotatie gegenereerd. Deze toewijzing gebeurt nu nog bilateraal tussen terminal en barge operator.

Informatieplatform

Door containers te bundelen per terminal, bestemming of binnenvaartschip, neemt het aantal calls in de Rotterdamse haven af en de omvang van de call size toe.
De derde pijler is performance meting. Hiermee wordt de performance van de keten, van individuele ketenpartijen alsook het effect van de genomen maatregelen inzichtelijk gemaakt.

Winst

De optimalisatieslag moet zorgen voor een betrouwbaarder binnenvaartproduct. Ook bevordert het de voorspelbaarheid en de efficiency, waardoor kades, kranen en binnenvaartschepen beter benut kunnen worden.

Reageer op dit artikel