nieuws

Nederlands wegvervoer: vooral korte ritten

Distributie

Nederlands wegvervoer: vooral korte ritten

Wegtransporteurs in Nederland vervoeren goederen over relatief korte afstanden, blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna 85 procent van de geladen goederen wordt binnen driehonderd kilometer weer gelost. Het vervoer over lange afstanden is tussen 2005 en 2012 meer dan gehalveerd.

Het Nederlands wegvervoer kenmerkt zich door de korte ritten waarover goederen worden vervoerd. In 2012 is in totaal 538 miljoen ton vervoerd. Twee derde van de lading is weer gelost binnen een afstand van honderdvijftig kilometer. Deze goederen zijn voor negentig procent bestemd voor de binnenlandse markt.

Vervoer vooral van en naar Duitsland

Het grensoverschrijdende wegvervoer vindt vooral plaats van en naar Duitsland en België. Van alle lading in het grensoverschrijdende wegvervoer heeft zestig procent een bestemming binnen driehonderd kilometer. Binnen een afstand van duizend kilometer is dit 96 procent, aldus het CBS.

Vervoer lange afstanden gehalveerd

Het wegvervoer over lange afstanden door Nederlandse wegtransporteurs is de laatste jaren fors afgenomen. Tussen 2005 en 2012 is volgens de cijfers van het CBS het vervoerde gewicht over een afstand van duizend of meer kilometer meer dan gehalveerd.
Dit vervoer is overgenomen door buitenlandse wegtransporteurs. Het wegvervoer over lange afstanden heeft slechts een bescheiden aandeel in het totale wegvervoer. In 2012 bedroeg dit slechts één procent van het totaal vervoerde gewicht.

Reageer op dit artikel