nieuws

Geen verdere liberalisering EU-transportmarkt

Distributie

Geen verdere liberalisering EU-transportmarkt

TLN wil dat scherper wordt toegezien op handhaving van Europese wet- en regelgeving voordat de transportmarkt verder geliberaliseerd wordt. Deze oproep deed de organisatie dinsdag tijdens een discussie met kandidaat Europarlementariërs in perscentrum Nieuwspoort. Ook vakbond FNV keert zich tegen een verdere liberalisering van de transportsector.

Tijdens het debat met de toekomstige Europarlementariërs Agnes Jongerius ( PvdA), Peter van Dalen (CU), Dennis de Jong (SP), Wim van de Camp (CDA), Mark Dijk (VVD) en Gerben Jan Gerbrandy (D66) stelde TLN verder dat verdere liberalisering van de transportsector pas mogelijk is als het vertrouwen van ondernemers en chauffeurs wordt hersteld door met name de concurrentievervalsing aan te pakken.

Grote loonverschillen

De belangenorganisatie benadrukte dat de Europese Unie van groot belang is voor de transportsector, maar stelt ook dat de uitbreiding een keerzijde heeft door de aanhoudende grote loonverschillen. Dit leidt volgens TLN tot verdringing op de arbeidsmarkt en ontduiken van de regels.

Eerlijke transportmarkt realiseren

Veel ondernemers en chauffeurs hebben hierdoor de afgelopen jaren het vertrouwen in de EU verloren en staan sceptisch tegenover verdere liberalisering. “Eerst moeten we een eerlijke transportmarkt realiseren dan pas kunnen we praten over liberalisering”, aldus TLN voorzitter Artur van Dijk gisteren tijdens het debat dat werd gehouden in het kader van de Europese verkiezingen 22 mei aanstaande.

Niet gaan generaliseren

Het is een feit dat met de uitbreiding van de EU de internationalisering van het transport is toegenomen. “Maar rijd je met witte platen, dan ben je in de publieke opinie op voorhand al schuldig bevonden aan uitbuiting”, aldus Van Dijk. “Dit is lang niet altijd het geval. We moeten daarom oppassen dat we niet te veel generaliseren, maar dat er dingen misgaan is duidelijk. Verscherpt toezicht is daarom cruciaal.”

Vereenvoudiging Europese regels

Ook pleitte TLN gisteren voor een vereenvoudiging van de complexe Europese regelgeving. Wanneer een ondernemer internationaal onderneemt, wordt hij volgens de transportorganisatie in vrijwel iedere EU Lidstaat geconfronteerd met het feit dat Europese regels op een eigen manier worden geïnterpreteerd. Denk bijvoorbeeld aan de regels op het gebied van rij- en rusttijden en maten en gewichten.

FNV: Schultz moet Europese plannen verwerpen

Ook vakbond FNV is net als TLN tegen een liberalisering van het beroepsgoederenvervoer in Europa. De aan FNV gelieerde stichting VNB roept minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dinsdag op de plannen voor verdere liberalisering te verwerpen. De minister moet dat volgens VNB, het nalevingsorgaan van de vakbond, doen tijdens de Europese Transportraad die in mei wordt gehouden.

Illegale postbusbedrijven

Uit onderzoek van VNB blijkt dat illegale praktijken zoals postbusondernemingen in de transportsector nog altijd aan de orde van de dag zijn. Sinds 2011 zijn postbustransportbedrijven verboden. Dit zijn bedrijven die louter worden opgericht om goedkope chauffeurs te werk te stellen vanuit lidstaten met lage lonen. In deze bedrijven vindt feitelijk geen bedrijfsvoering plaats.

Lidstaten werken slecht samen

FNV Stichting VNB (Vervoersbond Naleving Cao Beroepsgoederenvervoer) ziet volgens eigen zeggen al jarenlang dat de regels die zijn gemaakt om illegale praktijken tegen te gaan, niet worden nageleefd. Bovendien werken lidstaten volgens deze stichting slecht samen bij de opsporing, signalering en handhaving.

Reageer op dit artikel