nieuws

Venlo wil fors inzetten op multimodale groei

Distributie

Venlo wil fors inzetten op multimodale groei

Om logistieke hotspot nummer 1 te blijven van Nederland, wil Venlo zijn binnenhaven fors uitbreiden. De huidige capaciteit is volgens het gemeentebestuur van Venlo ontoereikend om de toekomstige toestroom van bulkgoederen en containers per binnenvaart te faciliteren. Ook wil Venlo onderzoek verrichten naar onder andere uitbreiding van de multimodale activiteiten zoals de barge-terminal, extra laad- en losfaciliteiten, de ontwikkeling van Ro-Ro faciliteiten en shortsea shipping.

Voor de uitbreiding van de binnenhaven heeft de gemeenteraad van Venlo gisteren besloten dat er eerst nader onderzoek moet worden gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden in de derde kwartaal van dit jaar verwacht. Over wat de uitbreiding moet gaan kosten, is nog niets bekend verklaart een woordvoerder van de gemeente Venlo desgevraagd. “Dat moet uit het onderzoek naar voren komen. Het budget maakt namelijk onderdeel uit van deze studie.”
Een eerdere voorstudie concludeerde al dat er mogelijkheden zijn voor een havenuitbreiding noodzakelijk wil Venlo zijn logistieke toppositie in de toekomst behouden.

Belangrijke inland hub

Venlo is volgens het gemeentebestuur een belangrijk knooppunt in logistieke netwerken die de zeehavens verbinden met het Noordwest-Europese en Zuid-Europese achterland. In de havenvisie van de haven van Rotterdam wordt logistieke hotspot Venlo ook genoemd als één van de belangrijkste inland hubs richting Duitsland.

Capaciteitsprobleem terminals

Volgens de Venlose wethouder Stephan Satijn (Economische Zaken) zijn de railterminals en de binnenhaven cruciaal in dit netwerk en daarom is uitbreiding noodzakelijk. “Venlo vindt het belangrijk om de binnenhaven en de bedrijven die daar gebruik van maken zo goed mogelijk te faciliteren om onze sterke logistieke positie in de toekomst te behouden. De verwachting is dat de capaciteit van de Venlose terminals binnen enkele jaren volledig is benut. We moeten dus nu al anticiperen op deze ontwikkeling, anders missen we de boot.”

Met de railterminals en binnenhaven heeft Venlo volgens eigen zeggen een sterke positie verworven en kan het voor overslag van goederen drie van de vier vervoersmodaliteiten gebruiken.

Gedane uitbreidingen zijn ontoereikend

In de ontwikkeling van de huidige haven is inmiddels door gemeente, provincie, rijk en private partijen fors geïnvesteerd. De laad- en loskade is verlengd en er is een barge-terminal aangelegd. Venlo stelt echter vast dat dit onvoldoende is want de huidige capaciteit van de binnenhaven is ontoereikend om de toekomstige stromen van bulk en containers per binnenvaart te faciliteren. Dit wordt volgens de bestuurders van Venlo ook onderkend in de Havennetwerkvisie Limburg 2030 van de provincie Limburg. Wat ook meespeelt, is dat naar verwachting het containervervoer over water in Nederland sterk zal toenemen door de opening dit jaar van de Tweede Maasvlakte.

Ontwikkeling Ro-Ro faciliteiten

De eerder genoemde voorstudie biedt inmiddels diverse groeimogelijkheden voor de Venlose haven. Dit zijn onder andere uitbreiding van de barge-terminal en laad- en losfaciliteiten, ontwikkeling van Ro-Ro faciliteiten en Shortsea, uitbreiding van het haven gebonden bedrijventerrein en de verplaatsing van de aanwezige jachthaven. De woordvoerder van de gemeente Venlo laat weten dat de komende maanden onderzoek wordt gedaan welke van deze groeimogelijkheden haalbaar zijn en op welke wijze.

Aanbesteding nieuwe railterminal

Ook wil Venlo vaart maken dit jaar met de bouw van een nieuwe railterminal op logistiek bedrijvenpark Trade Port Noord. “In februari vindt de laatste fase van de aanbesteding plaats en dan is het de bedoeling dat snel wordt gestart met de bouwwerkzaamheden.”

Reageer op dit artikel