nieuws

Trustfund voor duurzame logistiek ontwikkelingslanden

Distributie

Trustfund voor duurzame logistiek ontwikkelingslanden

Op vrijdag 13 september ondertekenen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldbank een driejarige overeenkomst voor een nieuw trustfund dat de ontwikkeling van duurzame logistiek in lage- en middeninkomenslanden ondersteunt. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu draagt bij door detachering van een medewerker in het Global Expert Team van de Wereldbank. Het fonds is mede tot stand gekomen dankzij de aanjagende rol van Dinalog om logistieke expertise uit Nederland wereldwijd te verspreiden.

De doelstelling van dit fonds is in lijn met de brug die Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) slaat tussen hulp en handel. Hierin staat zorg voor betere en duurzame logistiek in ontwikkelingslanden centraal. Betere logistiek zorgt voor meer regionale en internationale handel, waarmee economische groei en armoedebestrijding kan worden bewerkstelligd. Deze activiteiten dragen niet alleen bij aan de Nederlande doelstellingen, maar ook aan dievan de Wereldbank: het verminderen van armoede en het bevorderen van gedeelde welvaart.

Het fonds richt zich op drie sporen waar Nederland veel expertise heeft; a) agrologistiek; b) urbane logistiek en havens en c) groene supply chains. Daarnaast wordt er een ‘global knowledge network’ over duurzame logistiek opgezet. Ook worden er andere donorlanden gezocht om het fonds te versterken. De Nederlandse overheid steunt het fonds met 2 miljoen euro over een periode van drie jaar.

Bijdrage partners

Dankzij de expertise van de Nederlandse logistieke sector en de ervaring van de Wereldbank op deze gebieden kunnen er tal van logistieke verbeteringen in ontwikkelingslanden plaatsvinden, met als doel de economische slagkracht van een land, het (lokale) bedrijfsklimaat en ook de leefomstandigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld:

·   het verbeteren van de distributie van lokale producten van het achterland naar de havens voor export door verbeteringen in efficiëntie, verlaging van kosten en het verbeteren versheid van levensmiddelen;

·   verbeteren van stedelijke distributie in metropolen door bijvoorbeeld efficiënter met vrachtwagens om te gaan en hogere beladingsgraden te realiseren;

·   ontwikkelen van een beleidsvisie op vrachtvervoer die aan duurzaamheidseisen voldoet.

Expertise

Het Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog) ondersteunt het fonds als waarnemend lid van de programmaraad en door het verbinden van Nederlandse expertise aan de verschillende programmalijnen. Bedrijven en instellingen kunnen opdrachten uitvoeren in advies-, trainings of implementatietrajecten. Daarnaast zijn projecten die voortkomen uit dit fonds voor bedrijven interessant vanwege de positieve positionering van Nederlandse expertise op het gebied van logistiek in het buitenland. Uiteindelijk is er een voordeel voor bedrijven door het opbouwen van kennis in die markt en ‘first mover advantages’ voor de toekomst bij verdere ontwikkeling van die markt.

Ondertekening

Aanstaande vrijdag 13 september zullen Nathalie Olijslager van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Joachim von Amsberg namens de Wereldbank de overeenkomst tekenen. Namens Dinalog zal bestuursvoorzitter Willem Heeren het belang van logistieke kennis en expertise vanuit de private en kennissector voor economische ontwikkeling inleiden. Dinalog initieerde het initiatief in een workshop met de Wereldbank en faciliteerde het bezoek en discussies tussen de Wereldbank en het Nederlandse bedrijfsleven, de kennissector en de overheid.

Over de Wereldbank

De Wereldbank is ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Het verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede.

Over Dinalog

Dinalog, het Dutch Institute for Advanced Logistics, is een publiek privaat initiatief waarin logistieke dienstverleners, havenschappen en kennisinstellingen samenwerken in een sfeer van open innovatie. Met één ambitie: in 2020 is Nederland Europees marktleider op de regie en coördinatie van transnationale goederenstromen. Om dat te bereiken is innovatie noodzakelijk. Dat kan alleen als de sector samenwerkt. Samenwerking tussen spoor-, weg- lucht- binnenvaart- en zeetransport. Tussen onderzoekers en logistieke professionals, binnen en over supply chains heen.

Dinalog driven by open innovation.

Noot voor de Redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : Bram de Regt, 076 531 53 00 mailto:regt@dinalog.nl

Reageer op dit artikel