nieuws

KNV: Nederland dreigt te veranderen in spooreiland

Distributie

KNV: Nederland dreigt te veranderen in spooreiland

De concurrentiepositie van het Nederlandse spoorgoederenvervoer holt achteruit. Nederland dreigt van een spoorknooppunt te veranderen in een spooreiland.

KNV, dat de belangen behartigt van bedrijven in het spoorgoederenvervoer maakt zich ernstig zorgen over concurrentiepositie van Nederland als spoorgoederenland. Volgens de KNV holt die positie achteruit. Om de zorgen kenbaar te maken, heeft de vereniging een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer.

Rapport

Aanleiding van de brief is het onlangs verschenen rapport ‘Capaciteitsverdeling op het Spoor’. Het rapport ‘Capaciteitsverdeling op het Spoor’ dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van  Infrastructuur en Milieu, is volgens de belangenvereniging een goed bedoelde poging om te adviseren over tariefdifferentiatie en capaciteitstoewijzing, maar houdt te weinig rekening met de dagelijkse internationale praktijk van de spoorgoederenvervoerders. “De adviezen zijn binnen de Nederlandse staatsgrens nuttig, maar maken – indien men niet oppast – van Nederland een Europees Spooreiland.” KNV wil dat er meer focus komt op een snelle integratie in het Europese spoornetwerk.

Prioriteit

De vereniging pleit ook voor een centralere positie van het spoorgoederenvervoer binnen het spoorvervoer in Nederland. Volgens een woordvoerder ligt de prioriteit bij het verdelen van de beschikbare capaciteit nog teveel bij personenvervoer. Ook de gebruikersvergoedingen zijn een doorn in het oog van KNV. Deze zijn te hoog in vergelijking met omliggende, concurrerende landen. Daarnaast signaleert KNV een capaciteitsdaling op de Betuwelijn door de aanleg van het derde spoor in Duitsland.

Volumedaling

Eind vorig jaar uitte KNV ook openlijk haar zorgen over de concurrentiepositie van Nederland. De volumedaling in het spoorvervoer daalde in het eerste halfjaar van 2012 harder dan in het wegvervoer, stelde KNV directeur Ad Toet. “De drempels zijn geleidelijk te hoog geworden en moeten worden verlaagd.”

Reageer op dit artikel