nieuws

AGF-shuttle tussen Roeselaere en Venlo krijgt vervolg

Distributie

AGF-shuttle tussen Roeselaere en Venlo krijgt vervolg

Vijf bedrijven uit West-Vlaanderen en de regio Venlo geven een vervolg aan de dagelijkse shuttledienst voor het vervoer van verse groenten en fruit van de REO Veiling in het West-Vlaamse Roeselare naar logistieke hotspot Venlo. Begin deze week ondertekenden de vijf bedrijven hiervoor een overeenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst vormt het sluitstuk van een testfase die liep van december vorig jaar tot afgelopen februari. Aangezien de testfase door alle partijen positief werd geëvalueerd, wordt nu, met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, een doorstart gemaakt naar een pilotfase van drie maanden.

Gegarandeerde levering

In het project bundelen de Venlose bedrijven Frankort & Koning, Langfruit en Weyers hun goederenstromen van de REO Veiling in Roeselare naar Venlo. De REO Veiling garandeert dat logistiek dienstverlener Franken Transport uit Bergen Noord-Limburg dagelijks voor half negen ’s ochtends op de hoogte is wat het vervoersaanbod is en dat de goederen tijdig aan één laaddock klaarstaan voor transport. Daardoor kan gegarandeerd worden, dat de verse waren voor vier uur ’s middags in Venlo zijn op tijd voor eventueel verder transport richting de Duitse markt.

Bundelen van goederenstromen

Voorheen reden de drie Venlose bedrijven met verschillende vrachtauto’s, soms slechts gedeeltelijk geladen, van Roeselare naar Venlo. Met de nieuwe shuttledienst kunnen de deelnemers niet alleen efficiënter werken, maar verduurzamen zij ook hun transport door de goederenstromen te bundelen waardoor er een reductie plaatsvindt van het aantal voertuigkilometers.

Samenwerking West-Vlaanderen en regio Venlo

De shuttle is onderdeel van het Interreg IV A project Oost West Poort (OWP), dat de bestaande economische en logistieke samenwerking tussen West-Vlaanderen en de regio Venlo wil versterken. Beide regio’s hebben een sterk agro & food cluster en vormen voor elkaar ook een toegangspoort tot belangrijke afzetmarkten.

Duurzame transportcorridor

Een van de doelen van OWP is het tot stand brengen van een duurzame transportcorridor. De shuttle is daartoe een eerste aanzet. Behalve deze shuttle zijn er nog enkele andere projecten in voorbereiding. Daaronder project om sierteeltproducten van West-Vlaamse producenten in gebundelde stromen te vervoeren naar Veiling Rhein-Maas in Herongen, vlak over de grens bij Venlo.

Reageer op dit artikel