nieuws

Spoorgoederenvervoer zet aanval in

Distributie

Spoorgoederenvervoer zet aanval in

Het spoorvervoer loopt sterk terug. KNV maakt een aanvalsplan om de negatieve spiraal te doorbreken.

“In het eerste halfjaar van 2012 is een terugloop gezien van ruim 10 procent in aantal treinen van/naar Rotterdam. Dat is meer dan de daling in volume van wegvervoer. Er zijn door KNV leden ook incidenten gemeld van verladers die hun vervoer van containers van bestemmingen in EU hebben verlegd van Rotterdam naar Noord-Duitse havens”, stelt Ad Toet, directeur van KNV.

Concurrentiepositie
KNV wil dat de tarieven voor gebruik van het spoor op het Gemengde Net in 2013 worden bevroren. De vereniging  vreest  dat de concurrentiepositie van Nederland verder wordt ondermijnd als de kosten voor goederenvervoer per spoor worden verhoogd.

Tarievenstijging
Toet, directeur KNV: “Vanaf 2004 geldt de Europese verplichting dat minimaal de zogenaamde marginale kosten in rekening moeten worden gebracht (zeg maar de kosten van infrastructuurslijtage veroorzaakt door een trein). Dat betekende dat de tarieven tussen 2006 en 2011 zijn verhoogd van circa 0,80 Euro naar circaa 2,50 Euro per treinkilometer. Nu zijn de tarieven echter aangekomen op het niveau dat in Duitsland geldt en moet van verder verhoging worden afgezien om de concurrentie positie van Nederland niet te ondermijnen. Overigens blijft de vraag of het wel zo juist is dat gebruik van vaarwegen gratis is.”

Doel KNV

Het uiteindelijke doel van KNV is dat Nederland weer een land wordt waar Europese spoorvervoerders met treinen van/naar toe willen rijden.  “De drempels zijn geleidelijk te hoog geworden en moeten worden verlaagd”, benadrukt Toet.

Wegvallen achterland
“Grote delen van Europa zijn uitsluitend bereikbaar per spoor of over de weg. Denk aan Italië, Zuid Duitsland/Oostenrijk (München, Wenen) en Centraal Europa. Als spoorvervoer tussen Nederlandse havens en deze regio’s duur wordt, zal dat er toe leiden dat de regio’s als achterland van Nederlandse havens gaan wegvallen. Bovendien en omdat milieumaatregelen wegvervoer steeds meer zal gaan afremmen, zal deze trend op langere termijn de concurrentiepositie van Nederlandse havens steeds harder doen eroderen.”

Reageer op dit artikel