nieuws

Drentse bedrijven steunen Dryport Emmen-Coevorden

Distributie

Drentse bedrijven steunen Dryport Emmen-Coevorden

Tien logistieke bedrijven uit Drenthe hebben een coöperatie opgericht om het project Dryport Emmen-Coevorden te ondersteunen. De coöperatie, waar onder andere bedrijven als Procter & Gamble, DRAKA, Graaco Logistics, Nijhof Wassink Transport en Lubbers Transport aan deelnemen, draagt de naam Business Association Dryport Emmen-Coevorden en komt voort uit het actieplan ‘En nu van wal’, dat door de colleges van voornoemde gemeentes is vastgesteld.

In dit actieplan staat hoe de overheid en het bedrijfsleven samen een dryport in de zuidas-regio Emmen-Coevorden ontwikkelen. Het principe van het dryport-concept is dat containers direct vanaf de zeeschepen via spoor en binnenvaart naar logistieke achterlandregio’s worden vervoerd, waar vervolgens de verdere afhandeling zoals veiligheidscontroles, assemblages en distributie wordt verricht.

Afspraken maken met zeehavens en ministeries
Nu de Drentse logistieke bedrijven zich definitief achter het Dryport-initiatief hebben geschaard willen de partijen hun acties richten op het maken van afspraken met de zeehavens en ministeries, het aantrekken van logistieke bedrijvigheid en het verbeteren van de infrastructuur voor de aan- en afvoer van goederen. Ook willen de oprichters de komende maanden meer bedrijven voor de dryport-coöperatie werven. Het streven is dat er begin volgend jaar 35 bedrijven zich hebben aangesloten bij de coöperatie. De contributie die de bedrijven voor deelname betalen wordt geïnvesteerd in het Dryport-project.

Goede multimodale verbindingen
Dankzij de beschikbare ruimte voor nieuwe bedrijfsvestigingen en de goede verbindingen over weg en spoor is de regio Emmen-Coevorden volgens de dryport-partners geschikt om grote goederenstromen uit de zeehavens, bedoeld voor Noord- en Oost-Europese bestemmingen te verwerken en verder te distribueren.

Regio staat op de kaart
Inmiddels is de haalbaarheid van een dryport in regio aangetoond. De regio Emmen-Coevorden staat bij partijen als de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, de brancheorganisaties en de ministeries ‘op de kaart’. Ook het overleg met relevante Duitse instanties is in gang gezet. Dit heeft geleid tot de formele erkenning van het gehele Europark als ‘GüterVerkehrsZentrum’. Dit is het Duitse predicaat voor belangrijke logistieke centra.

Inzet kwartiermaker
Nu de basis is gelegd, moet de volgende stap gezet worden om te kunnen oogsten, aldus de samenwerkende partners en de verenigde ondernemers. Het voornemen is gezamenlijk te lobbyen en logistieke bedrijvigheid aan te trekken. Hiervoor wil men de externe kwartiermaker, Rob Spierings, die in de afgelopen anderhalf jaar voor het Dryport-project heeft gewerkt, blijven inzetten.

Belangrijk is dat Emmen-Coevorden een positie krijgt in het beleid van het rijk en de EU, die de komende twee jaar belangrijke beslissingen gaan nemen om de groeiende maritieme goederenstromen en de verdere verschuiving van het nationale en Europese transport naar spoor en binnenvaart te bevorderen.

GOLD-convenant
In de lobby naar Den Haag en Brussel gaan Emmen en Coevorden samenwerken met andere dryports zoals Venlo en de blueports Twente, Meppel en Arnhem Nijmegen. De samenwerkende partijen hebben hiervoor eerder dit jaar in februari tijdens het dryportcongres in Emmen, het zogenaamde GOLD-convenant (zie foto) ondertekend.

Reageer op dit artikel