nieuws

“Nederland loopt in EU ver achter met CO2 reductie”

Distributie

“Nederland loopt in EU ver achter met CO2 reductie”
Nederland loopt achter met CO2 doelstellingen

Uit recente cijfers van de Europese Commissie blijkt dat Nederland ver achter loopt bij de realisatie van de Europese doelstellingen voor het terugbrengen van CO2 uitstoot. Terwijl de CO2 uitstoot in de EU in zijn totaliteit ten opzichte van 1990 inmiddels met 4,3 procent is gedaald, is in dezelfde periode de uitstoot in Nederland juist met 6,6 procent gestegen.

Ook tonen de cijfers, afkomstig uit het ‘Statistical Pocketbook 2012 – Mobility and Transport’, aan dat met name de mobiliteitssector in de EU de doelstelling van twintig procent CO2-reductie in 2020 bij lange na niet gaat halen.

 

Goede score Duitsland

Voor de sector mobiliteit vertoont de gehele EU in deze periode nog een toename van 29,2 procent, terwijl in Nederland zelf een groei van zelfs 38,8 procent wordt geregistreerd. Duitsland doet het opvallend beter: een reductie in de totale CO2 uitstoot van 24,3 procent en in de mobiliteitssector van 0,5 procent.

 

Dalende trend

Werkgeversorganisatie voor het spoorgoederenvervoer: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zegt in een reactie wel te constateren dat er sinds 2006 een dalende trend is ingezet van CO2 uitstoot door de transportsector. Het zou gaan om een procent per jaar. Dat is volgens KNV wellicht in belangrijke mate toe te schrijven aan de dalende vervoersvolumes door de crisis.

 

Meer transport via spoor

KNV vindt het daarentegen zeer betreurenswaardig dat in Nederland nogal schouderophalend op de gemiste doelstellingen wordt gereageerd. Ad Toet, directeur KNV: “Als het Europa en Nederland ernst is met de klimaatdoelstelling, zal de politiek de schouders eronder moeten zetten. Hiertoe zal bijvoorbeeld in versneld tempo vervoer van personen en goederen moeten worden overgeheveld naar het spoor.”
Gedetailleerde cijfers uit het onderzoek ‘Statistical Pocketbook 2012 – Mobility and Transport’ zijn hier terug te vinden.

 

Lees ook:
Internationale waardering voor Cargohopper


Drie miljoen subsidie voor goederenvervoer per spoor

Reageer op dit artikel