nieuws

CO2-tool voor multimodale transporten

Distributie

CO2-tool voor multimodale transporten

Tijdens de de onlangs gehouden Nationale Distributiedag in Venlo heeft ABCO2, een nieuwe tool om de uitstoot van CO2 voor wereldwijde multimodale transporten te berekenen, gepresenteerd. Met ABCO2 kunnen ook alternatieven doorgerekend worden. Zo kan bijvoorbeeld het effect van andere vervoersmodaliteiten of van bundeling van transportstromen worden berekend.

ABCO2 is ontwikkeld door CAPE Groep op initiatief van Beurskens, AllRound Cargo, Caroz, Geba Trans, Greenport Venlo, KLG Europe en SeaconLogistics. Zij hebben de ambitie om met deze tool een standaard te zetten voor reductie van CO2. Daar is behoefte aan in de markt. Er zijn de laatste jaren weliswaar verschillende methoden ontwikkeld, maar afhankelijk van doelstelling, type vervoer en beschikbaarheid van bepaalde invoergegevens is de ene rekentool meer geschikt dan de andere. De achterliggende methode en berekening zijn minstens zo belangrijk, maar voor de gebruiker vaak onzichtbaar. Het kritisch beoordelen van deze elementen wordt bemoeilijkt, doordat een standaard berekeningsmethode in de sector ontbreekt, concludeerde TNO in februari dit jaar in zijn rapport: ‘Emissie Registratie’.

 

Eenvoudige werkwijze

ABCO2 is een zogenoemde software as a service (SaaS)-oplossing en gebaseerd op PAS2050 (product footprint), het GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) en HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport). De werkwijze is vrij eenvoudig: ABCO2 stuurt de zending of opdracht automatisch met eMagiz-technologie naar ABCO2. Op basis van het wereldwijde, multimodale netwerk van de opdrachtgever berekent ABCO2 op de achtergrond de CO2-uitstoot van de gekozen route. ABCO2 stuurt vervolgens deze berekening terug naar het Transport Management Systeem (TMS)van de opdrachtgever met alternatieve uitstoot per beschikbare modaliteit tussen de zender en de ontvanger van de zending. Voor de berekening wordt gebruikgemaakt van gevalideerde rekenfactoren van CE Delft, technologie van Mendix en kennis van TU Twente.

 

Green Hub

De ontwikkeling van ABCO2 is onderdeel van het programma Green Hub van Greenport Venlo, dat tot doel heeft de logistieke regio Viaport Venlo verder te ontwikkelen als duurzame en innovatieve logistieke regio. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning door de provincie Limburg, de Kamer van Koophandel Limburg en Ondernemend Limburg.

Meer informatie over ABCO2

Reageer op dit artikel