nieuws

“Groningse havens moeten voortbouwen op industriële cluster”

Distributie

Onder het motto ‘studenten zijn de havenmanagers van morgen’ houdt Groningen Seaports samen met de Rijksuniversiteit Groningen de komende tijd twee workshops waarin Master studenten discussiëren over kansen en uitdagingen voor de ontwikkeling van de Noordelijke havens binnen het project ‘Groene Havenvisie 2030 Groningen Seaports’. “Een kade is nog geen haven

“Groningse havens moeten voortbouwen op industriële cluster”
Iris Vis

De workshops", waarvan de eerste afgelopen week plaatsvond, zijn georganiseerd door Monique van den Dungen, projectleider havenvisie Groningen Seaports en Prof. Dr. Iris Vis (foto links), hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen. Deze omvatten een mix van lezingen en discussierondes. Studenten uit een grote verscheidenheid aan masteropleidingen (Supply Chain Management, Technische Bedrijfskunde, Transport Infrastructure & Logistics Engineering, Operations Research, Bedrijfskunde en Technologie Management) uit verschillende universiteitssteden zoals Delft, Amsterdam en Groningen nemen deel aan de workshops.

Econologie
De aftrap vond plaats met een eerste sessie waarin directeur Harm Post in een openingsverhaal een overzicht gaf van de ontwikkelingen in de Eemshaven en Delfzijl. Met de door hem geintroduceerde term ‘Econologie’ gaf hij de studenten een kijkje in de keuken van de continue uitdagingen en kansen van het bewerkstellingen van economische ontwikkeling aan de rand van werelderfgoed Waddenzee. Groningen Seaports betrekt in het opstellen van de havenvisie alle stakeholders van industrie tot natuurbeschermers. En zo ook nu de studenten. In een tweetal lezingen gaven Albert Veenstra, projectleider van het Dinalogproject Ultimate, en Leonie Stevens, afstudeerder Technologie Management aan de Rijksuniversiteit Groningen, een overzicht van trends en te verwachten ontwikkelingen in havens. Albert Veenstra benadrukte het belang van samenwerking tussen havens en het achterland en alle uitdagingen die hierbij om de hoek komen kijken. Leonie Stevens besprak de rol van havens in de keten van biobrandstoffen en legde de link met kansen die er zijn voor Bioport Eemsdelta.

 

Eerste stelling
Na een 3D-virtuele rondleiding in de havens en de rail-terminal in Veendam door Marjolein Zwerver, marketing manager Groningen Seaports en Erik Bertholet, commercieel manager van Groningen Railport in Veendam, werd de eerste stelling geintroduceerd door Dafir Kramer. De stelling luidt: ‘In 2030 is Groningen Seaports geen haven meer’. Hierover gingen studenten onderling en met directeur Harm Post en andere medewerkers van Groningen Seaports de discussie aan.

 

Invalshoeken
De plenaire terugkoppeling na afloop levert een aantal interessante invalshoeken op. Twee duidelijke statements waren: ‘de haven is een middel om bedrijven aan te trekken en geen doel op zich’ en ‘een kade is nog geen haven’. Een conclusie luidt dat Groningen Seaports een industrieel cluster is en blijft en geen groot doorvoerpunt. Specialisatie op energie lijkt de studenten een goede keuze. En dan gaat het niet alleen om de energieproducten maar ook om de bedrijven die grote hoeveelheden energie nodig hebben bij dan wel productie of wel bij opslag, zoals in het geval van datacenters. De studenten gaven aan dat het hun belangrijk leek om continu op zoek te zijn naar die opties die maken dat Groningen Seaports zich kan onderscheiden van andere havens en om die activiteiten te kiezen die waarde toevoegen. Hier werd aan toegevoegd dat het voortbouwen van het industriële cluster hand in hand gaat met het zijn van een kenniscentrum, zowel in de regio als daarbuiten.

 

Duurzaamheid
Hergebruik door middel van een gesloten keten in het havengebied werd nadrukkelijk genoemd als sterkte kracht van Ecoport Groningen Seaports en iets om in ere te houden. Een voorbeeld hiervan is glastuinbouw bij de Eemshaven die draait op restwarmte en CO2. Met de vraag hoe Groningen Seaports duurzaamheid precies definieert werd de opmaat gemaakt naar de volgende workshop die op 22 februari zal plaatsvinden. Naast een rondleiding door het havengebied zullen de studenten dan verder discussieren over de Groene Havenvisie.

 

Groningen Seaports
Groningen Seaports  is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten, van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Groningen Seaports beheert naast de twee uitstekend uitgeruste moderne havens ook de industriegronden rond de havens en op andere plaatsen in de Eemsdelta. De missie van Groningen Seaports is om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten – en dus de werkgelegenheid – in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren. Een ander doel van de samenwerking is het actief betrekken van studenten bij interessante projecten in de Noordelijke havens door middel van afstudeerprojecten, gastcolleges en andere activiteiten zoals deze workshops.

 

Synchromodale netwerken 

Prof. Dr. Iris Vis is hoogleraar Industrial Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek van Vis wordt gesteund door een endowment van Groningen Seaports. In het kader hiervan wordt de komende vijf jaar onderzoek verricht naar het ontwerpen van synchromodale netwerken zodanig dat ten eerste klanten kunnen worden verleid om er gebruik van te maken en ten tweede er voor verladers en de coördinator een efficiënte en flexibele manier van werken ontstaat. Een beschrijving van het onderzoeksprogramma is terug te vinden op deze link .

Reageer op dit artikel