nieuws

ECT zet vol in op synchromodaal

Distributie

ECT zet vol in op synchromodaal
ECT synchromodaal vervoer

De toekomst van het goederenvervoer’. Dat is de ambitieuze titel van een boekwerkje, dat de visie van ECT weergeeft op duurzaam en betrouwbaar Europees transport. Synchromodaal vervoer is daarbij de nieuwe vlag waaronder ECT zich wil profileren en haar inland terminals netwerk als oplossing naar voren schuift.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kreeg deze week het eerste exemplaar van de dertig pagina’s tellende publicatie uit handen van president-directeur Jan Westerhoud van ECT. "We moeten het Europees vervoer anders organiseren", meent Westerhoud. Hij pleit voor een combinatie van

beter benutten van de totale vervoerscapaciteit en de brede ambitie transport duurzamer te organiseren.

 

Nederland moet vooroplopen met synchromodaliteit

Synchromodaliteit is in de visie van ECT de oplossing. Die mening leeft breder in logistiek Nederland. Walther Ploos van Amstel noemde synchromodaliteit  tijdens de afscheidsbijeenkomst van de Ambassadeur Stedelijke Distributie het nieuwe woord van 2011. Nederland heeft volgens ECT een unieke kans om voorop te lopen met synchromodaal vervoer. Ons land heeft het volume, noodzakelijk om lading te bundelen, en kan alle modaliteiten bieden. Overheid en bedrijfsleven moeten daarbij samenwerken om het vervoer inderdaad efficiënter en duurzamer te maken en de positie van Nederland als logistieke A-locatie te versterken. Met European Gateway Services geeft ECT naar eigen zeggen op dit punt het goede voorbeeld. Dit netwerk met op dit moment zeven inland terminals functioneert als een doorgeschoven post voor de containerterminals van ECT in Rotterdam met hoogfrequente rail- en binnenvaartverbindingen

 

Een paar uitspraken in het boekje van ECT

 • In het achterlandvervoer van de Rotterdamse haven heeft het wegvervoer momenteel nog steeds een marktaandeel van circa 50 procent
 • Duurzaamheid moet veel verder gaan dan met minder uitstoot gezamenlijk ‘schoon’ in de file staan
 • De klant kiest niet voor een haven, maar voor een totaaloplossing waarin alle schakels van de keten hun rol spelen
 • Synchromodaal vervoer dwingt de klant niet tot binnenvaart, trein- of feedervervoer – hij hoeft niet te kiezen
 • Het geboden vervoersproduct is dusdanig aantrekkelijk en kostenefficiënt dat de klant als vanzelf hiervoor kiest
 • ECT is bij uitstek in de positie om opdrachtgevers en logistiek dienstverleners te helpen hun afspraken na te komen
 • Terminal haulage is een nieuwe organisatievorm van vervoer, waarbij de terminal medebepalend is voor het vervoer van en naar het achterland
 • Containerterminals krijgen vanwege de steeds grotere schepen te maken met enorme piekbelastingen van 6.000 containers laden én lossen
 • Zonder een open netwerk als dat van European Gateway Services is het onmogelijk om alle containers op een goede wijze aan en af te voeren
 • Ketenpartners moeten wel controle kunnen houden over hun eigen informatiestromen en zich desgewenst met informatie-uitwisseling kunnen onderscheiden
 • Het is aan nieuwe instituten als het Strategisch Platform Logistiek en Dinalog om de visie op de logistieke toekomst van Nederland verder uit te werken en uit te dragen
 • Bedrijven zullen daarbij zelf het voortouw moeten nemen, waar mogelijk ondersteund door regiecentra, kenniscentra en/of koepelorganisaties
 • De overheid moet in de toekomst meer middelen beschikbaar stellen voor het op een alternatieve manier kunnen organiseren van vervoer
Reageer op dit artikel