nieuws

Zes transporteurs werken samen in Freightfactory

Distributie

Zes transporteurs werken samen in Freightfactory
Zes transporteurs werken samen binnen Freightfactory

Vijf partijen zijn gestart met Freightfactory, het project waarbinnen samenwerking tussen logistiek dienstverleners wordt gestimuleerd via het gebruik van intelligent agents. Zes Waalwijkse dienstverleners gaan via het te ontwikkelen platform proberen slim samen te werken.

 

Het project is een initiatief van de Brabants Ontwikkelings Maatschappij (BOM), De Ideale Connectie en de provincie Noord-Brabant via het programma BSVG.

   

De coördinatie is in handen van de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit (onderdeel van de NHTV hogeschool in Breda). Bas Holland is projectleidernamens de NHTV en Deal Services levert de techniek van intelligent agents.

 

"Tussen de instanties die dit platform ontwikkelen is er eigenlijk continu overleg hoe zaken in Brabant op logistiek gebied toekomst proof gemaakt kunnen worden.

 

Vorm van vertrouwen

Samenwerking tussen dienstverleners is daarbij essentieel. De zes transporteurs die in dit platform gaan samenwerken werkten al op ad-hoc basis samen, dus dat bood voordelen. Ze komen alle uit Waalwijk en omgeving of hebben een link vanuit het verleden met Waalwijk als vestigingsplaats. De bestaande samenwerking betekent dat er al een vorm van vertrouwen was tussen de zes ondernemers. Vertrouwen is de cruciale factor tussen het wel of niet slagen van een samenwerking", aldus Holland.

 

  

De deelnemende transporteurs zijn:

 1. Van der Linden (Waalwijk)
 2. De Rooij (Waalwijk)
 3. Basis (Waalwijk)
 4. HACAS (Gilze)
 5. RIWO (Waalwijk)
 6. Van Caem (Waalwijk)

  

Het doel van Freightfactory, zoals het project is gedoopt, is:

 • Efficiëntere uitvoering transporten: reduceren lege km’s & verhogen beladingsgraad;
 • Bevordering van samenwerking tussen (Logistieke Dienstverleners) LDV’s
 • Verbetering rendement, continuïteit en ontwikkelkracht LDV’s ;
 • Reductie CO2 uitstoot / vermindering files;
 • Anticiperen op groei goederenstromen, alle modaliteiten moeten ten volste benut worden om de groei aan te kunnen. Voor de weg is een veel slimmere benutting de oplossing.

  

Gebruik intelligent agents

De toepassing van intelligent agents moet ervoor zorgen dat de planning het nodige werk uit handen wordt genomen. De agents kunnen een plansuggestie doen aan de planners die deze kunnen accepteren of in de wind kunnen slaan. Agenttechnologie is al de nodige tijd geleden in de Nederlandse logistieke sector geïntroduceerd (2002) en wordt onder andere voor containerplanning gebruikt. Een brede toepassing van agents is tot nu toe uitgebleven.
   

In fasen toe naar werkend platform

Binnen het project Freightfactory zullen de partijen in fasen naar een werkend platform toewerken. Fase één, die duurt tot maart 2010, houdt het maken van een grove match in op basis van de rithistorie van de transporteurs. Holland: "Daarmee leggen we de potentie van het cluster bloot." Hij vervolgt: "In fase twee kennen we dan de randvoorwaarden en de TMS / parameters die door de transporteurs worden gebruikt. We kennen dan dus de potentie van het cluster en zullen een go of no-go geven voor de verdere uitrol van het platform. Als we verder gaan zal dit platform er eind 2010 moeten zijn."

 

Platform dient als bestpractice

De transporteurs zullen niet exclusief over de kennis en kunde van het platform kunnen beschikken. Het is de bedoeling dat de kennis beschikbaar wordt gesteld voor andere partijen. "Het platform moet uiteindelijk een roadmap zijn over hoe je samen kunt werken en daarnaast zal het een draaiende bestpractice moeten worden voor andere samenwerkingsverbanden in spe."

Reageer op dit artikel