nieuws

Voorzichtige start duurzame bouwlogistiek

Distributie

Voorzichtige start duurzame bouwlogistiek
Paul Kuijpers

Het innovatieprogramma Duurzame Logistiek heeft afgelopen vrijdag de eerste aanzet gegeven om duurzame bouwlogistiek op de kaart te zetten. In Driebergen werden in aanwezigheid van afgevaardigden uit de bouw, logistiek en overheid de eerste verkennende gesprekken gevoerd om te kijken of er business cases zijn om te komen tot duurzame innovaties.

Duurzame Logistiek, een innovatieprogramma van Verkeer en Waterstaat en ondergebracht bij Connekt, heeft het onderwerp duurzame bouwlogistiek in zijn programma opgenomen omdat er binnen dit onderdeel van de bouw nog een flinke efficiencyslag is te maken.

 

Minder vervoersbewegingen

Door ondermeer een gebrekkige organisatie van de logistiek is het al jaren zo dat er in de bouw veel faalkosten en dat er onnodig veel vervoersbewegingen zijn. "Dit gegeven vraagt om een beter georganiseerde gezamenlijke aanpak, maar om dat te realiseren hebben we dringend businesscases nodig.  We roepen bouwpartijen dan ook op om met voorbeeld projecten te komen, die bijdragen aan minder CO2 uitstoot, minder vervoerbewegingen en waarbij ook nog een efficiënter gebouwd wordt", hield Michael Jurriaans (foto onder), Programmamanager Duurzame Logistiek, zijn gehoor ter inleiding voor op Landgoed de Horst in Driebergen.

 

Randweg Eindhoven

Als opwarmertje voor de workshops had Connekt drie sprekers gestrikt om iets meer te vertellen over de kansen en uitdagingen op het gebied van duurzame bouwlogistiek. Het spits werd afgebeten door Eric van den Broek van Heijmans Infra die inging op de logistieke uitdagingen van zijn mensen bij de ombouw die op dit moment plaatsvindt van de randweg Eindhoven en dan vooral de beruchte A2-knooppunten De Hoght en Leenderheide. "De uitdagingen daar zitten ‘m niet zozeer in de toegepaste technieken maar in de tijd die we hebben en dat leidt automatisch dat we onze logistieke stromen in een beperkte stedelijk ruimte pro-actief moeten organiseren. Het is dus vooral een kwestie van vooruitdenken want als gevolg van de gefaseerde uitvoering van het project moet je bijvoorbeeld al honderd dagen van tevoren gaan nadenken over een afsluiting van een weg die pas plaatsvindt verder op in het proces."

Het begrip duurzaamheid speelt in logistieke proces bij de ombouw van de randweg Eindhoven een minder prominente rol als wel de (logistieke) snelheid van het project. "We hebben op de bouwlocatie wel een betoncentrale neergezet waardoor we minder bewegingen hebben van trucks met betonmixers."

 

Hoge kosten

Na Van den Broek nam Paul Kuijpers (foto) van het bureau Balance & Result het woord. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaf Kuijpers aan wat er mogelijk is op het gebied van duurzame logistiek van bouwmaterialen voor de bouw- en utiliteitsector (B&U). Volgens Kuijpers zijn de logistieke kosten binnen deze sector door toenemende bouwactiviteiten in geürbaniseerde gebieden gestegen van 8 naar 15 procent. "Dat percentage zal alleen maar stijgen door de komst van heffingen als Eco- en CO2-tax", aldus Kuijpers. Inmiddels zijn in Londen en Berlijn (Potsdam) ook initiatieven genomen op het gebied van duurzame bouwlogistiek waar Nederland wat van kan leren volgens Kuijpers. "In Londen is buiten de stad een consolidatiecentrum neergezet waar leveranciers hun bouwmaterialen kunnen afleveren. Vervolgens worden deze materialen gedoceerd afgeleverd in de stad. Deze aanpak heeft geleid tot een flinke CO2 reductie. Londen heeft daarmee echt lef getoond."

De organisatieadviseur van Balance & Result stelde verder dat bij binnenstedelijke bouwprojecten waar bijvoorbeeld gemiddeld 35 tot 60 vrachtwagenbewegingen zijn, het mogelijk is deze terug te dringen naar zeven. "Dat vraagt echter om een goede coördinatie van alle ketenpartners en het uitwisselen van elkaars logistieke kennis."

 

RORO-primeur

Na Kuijpers volgde Hans Vermij van advies- en ingenieursbureau DHV. Vermij ging vooral in op de kansen die er liggen op het ontwikkelen van duurzame concepten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Vermij had tijdens zijn presentatie ook een primeurtje te melden. DHV gaat volgend jaar een serie testvaarten beginnen met een RORO (Roll-on Roll-off)-schip van bouwmaterialen tussen Hoorn en Tiel. "Doel hiervan is om betrokken partijen nog nauwer te laten samenwerken. De opzet van de pilot is om uiteindelijk te komen tot een permanente RORO-verbinding tussen Hoorn en Tiel."

 

Zorg binnenvaart 

Vermij uitte tijdens zijn betoog ook de zorg over de toekomst van het zand- en grindvervoer over water. "Doordat de locaties van zand, grind en betonproducenten worden steeds meer centrales buiten verstedelijkt gebied verplaatst. Dat leidt tot nog meer ‘vuil’ wegvervoer en het verdwijnen van kleine schepen op de binnenwateren omdat de locaties in met name Zuid- en Noord-Holland steeds lastiger te bereiken zijn."

 

Workshops

In de twee workshops na de presentaties ontstonden soms heftige discussies over hoe duurzame logistieke initiatieven in de bouw gestalte moeten krijgen. Uitkomst van deze workshops was onder andere dat de deelnemers positief zijn over het plan dat bedrijven in het aanbestedingstraject van bouwprojecten in hun bieding verplicht worden om een logistiek plan op te stellen.

Ook werd geconcludeerd dat er binnen de bouw nog veel wordt genavelstaard door de verschillende partijen en dat er nog veel valt te leren van andere branches zoals de automotive sector. Onder leiding van dagvoorzitter Willem Verbaan van adviesbureau BMC werden alvast voorzichtig enkele voorzetten gegeven van business cases waar Duurzame Logistiek onder leiding van Michael Jurriaans de komende maanden verder kan uitwerken.

 

Het gaat hierbij om de volgende businesscases:

  • Spoortunnel in Delft, eventuele aanvoer van betonmortel per binnenvaartschip via Delfse Schie in plaats van over de weg;
  • Duurzaam gebouwde depot TNT in Veenendaal;
  • Verbetering organisatie laad- en losplaatsen binnenvaart

 

Tijdens de bijeenkomst werd ook gerefereerd aan het stadsdistributieproject Mokum Maritiem in Amsterdam als zijnde een goed voorbeeld van een duurzaam bouwlogistiek initiatief. Een Amsterdamse groothandel en logistiek dienstverlener in bouwmaterialen laat met boten van Mokum Maritiem via de Amsterdamse grachten de goederen rechtstreeks afleveren bij de klant op de bouwplaats.

Coen Faber die vanuit het programma Duurzame Logistiek het project Duurzame Bouwlogistiek leidt, blikt tevreden terug. "We hebben na deze eerste bijeenkomst tevreden reacties gehad van de deelnemers en dit zal de komende maanden zeker leiden tot cases die we verder zullen gaan uitwerken." 

 

Promofilm: Visie Op Duuzame Bouwlogistiek

 

Reageer op dit artikel