blog

De toekomst van logistiek is Artificial Intelligence

Distributie 1481

Een traditionele logistieke dienstverlener ombouwen naar een organisatie die in staat is om daadwerkelijk een hoge beladingsgraad te realiseren? De hele organisatie moet daarop ingericht worden. Hoe is de vraag? Artifical Intelligence is het antwoord.

De toekomst van logistiek is Artificial Intelligence

De logistiek is een van de meest complexe operationele processen ter wereld. En wat zien we vandaag de dag: in het logistieke vakgebied is relatief weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar en de medewerkers zijn vaak doorgegroeide, hardwerkende operationele mensen. In de praktijk zien we min of meer dezelfde werkwijze als 25 jaar geleden: toen op papier en met een planwand en nu op het scherm. Op basis van een klein onderzoek bleek dat slechts 1% van de gebruikers van een automatisch plansysteem ook daadwerkelijk automatisch plande.

Wegvervoer en zijn uitdagingen

In deze blog beperken we ons tot de wegdistributie. De ‘puzzel’ is complex: er moeten goederen aangevoerd worden, er is veelal opslag en/of crossdock en de goederen moeten weer uitgeleverd worden. Er zijn randvoorwaarden zoals reclame op trailers, faciliteiten die de trailer moet hebben (kooiaap, koeling), er zijn tijdvensters, milieuzones, rijdtijdenbesluiten et cetera. En bij dit alles staat het vast dat de beladingsgraad in de auto’s omhoog moet. Op de eerste plaats door onze CO2 doelstellingen.

 

artificiAL-INTELLIGENCE

 

Maar op de tweede plaats vanwege het rendement. Stel dat een truck nu een beladingsgraad haalt van 60% (dus 60% van de gereden kilometers met belading) dan is een groei naar bijvoorbeeld 80% met hetzelfde aantal gereden kilometers een groei van meer dan 30% aan inkomsten – met vrijwel dezelfde kosten! Vanzelfsprekend is dat in de praktijk iets lager omdat mogelijkerwijze wat extra handling nodig is maar de opbrengst zal nog steeds aanzienlijk groeien.

Artificial Intelligence

In de nabije toekomst zullen bedrijven op de voorgrond komen die binnen enkele jaren de markt naar zich toetrekken. De basis daarvoor ligt in Artificial Intelligence (AI). Denk daarbij niet aan een logistieke operatie met robots maar aan een operatie waarin een goede integratie is gerealiseerd met de opdrachtgevers en daarna centraal een algoritme toepast is dat de opdrachten op de meest optimale wijze aan de resources koppelt. Daarbij wordt automatisch rekening gehouden met alle randvoorwaarden.

Zie ook
De impact van Artificial Intelligence op Logistiek

 

Wat zijn nu de uitdagingen om echt naar een beladingsgraad van 80% (of hoger) te groeien? We noemen er enkele:

·         Een goede planning is alleen mogelijk met goede input. Het vastleggen van alle randvoorwaarden moet perfect werken. De opdrachtgever moet opdrachten verstrekken die deze randvoorwaarden al bevatten. Of nog beter: kijk mee met de opdrachtgever om zodoende voorbereid te zijn op de komende opdrachten.

·         Er moeten meerdere geografisch verspreide opdrachtgevers gecombineerd worden. Een hogere beladingsgraad kan alleen bereikt worden bij retourladen in de buurt waar de truck (bijna) leeg is.

·         Er moet een goed planningsalgoritme zijn voor alle resources, geïntegreerd met de eigen TMS/ERP software. Dit om de komende dag te plannen maar ook de lopende activiteiten te volgen en waar noodzakelijk te herplannen.

 

Lees ook de blog
Welke innovatieslag heeft Nederlands wegtransport nodig?

 

Het echte probleem

Waar zit nu het echte probleem? Velen zullen wellicht denken in het planningsalgoritme. Dat klopt niet: dit is op beperkte schaal al verkrijgbaar en werkt steeds beter. De echte uitdagingen zijn:

·         Het vergaren van voldoende ladingaanbod op basis van geografische scheiding;

·         Het goed registreren van opdrachten met alle randvoorwaarden;

·         Het omscholen van handmatig plannende medewerkers naar ‘operators’ die de operatie monitoren en de uitvoering op basis van het algoritme.

Het laatste punt is mogelijk nog wel het meest lastige: hoe bouwen we een traditionele logistieke dienstverlener om naar een organisatie die in staat is om daadwerkelijk een hoge beladingsgraad te realiseren. De hele organisatie moet daarop ingericht worden. Binnen enkele jaren zullen de eerste logistiek dienstverleners dit naar verwachting gedaan hebben, de traditionele bedrijven ver achter zich latend.

Auteur: Jan Vieveen, eigenaar van Per

Reageer op dit artikel