blog

Nieuwe Zijderoute: 5 tips waar je op moet letten

Distributie 1846

Het volwassen worden van de Nieuwe Zijderoute opent voor logistiek managers de mogelijkheid om supply chains tegen het licht te houden en nieuwe vervoerscombinaties te onderzoeken. De kunst is om deze lange termijn ontwikkeling te volgen en op korte termijn in te springen op commerciële en optimaliseringskansen.

Nieuwe Zijderoute: 5 tips waar je op moet letten

Vorig jaar was China voor Nederland met het omzet van €47 mld. het zesde handelsland, drie jaar eerder was dat nog het negende. Van oudsher is China voor Nederland vooral een importland (derde plek),  maar de export ontwikkelt zich met de toenemende koopkracht van de Chinese consument snel. (in tien jaar tijd groeide de uitvoer met 300%). Vooral over zee zijn China en Nederland zijn sterk verbonden, met ca. 20 aanlopen van de grootste containerschepen per week. Bijna een op de vier containers komt uit China. Maar ook door de lucht is China met bijna een vijfde van de inkomende lading een dominante factor.

Nieuwe Zijderoute nieuwe logistieke optie

Met de nieuwe zijderoute is er nu een vervoersoptie over spoor tussen China en Europa bijgekomen. Er zijn drie hoofdroutes en inmiddels vele vertakkingen. Sinds de introductie van het Chinese Belt & Road initiative in 2013 heeft spoorvervoer een gestage ontwikkeling doorgemaakt. Dit grootschalige infrastructuurprogramma heeft tot doel handelsroutes tussen China, Azië, Europa en landen langs de Indische en Stille oceaan te verbeteren en is gericht op de lange termijn. Naast spoor omvat het programma ook investeringen in zeehavens, luchthavens en pijpleidingen.

 

 

Lees ook
China per trein? aan keuze geen gebrek meer

 

Vijf jaar na de start van de eerste treindiensten is de Zijderoute op weg naar volwassenheid. Het volume is met 1% a 2% van het containeraanbod op zee nog klein, maar de groei zet door. En steeds meer grote verladers zoals HP, Volvo en Ricoh actief op de Zijderoute. Bovendien zetten landen in Midden en Oost-Europa er sterk op in om een ‘landbrug’ naar Azië te vormen. Voor Nederland is het wennen niet automatisch meer ‘Gateway to Europe’ te zijn, maar voor verladers en hun logistiek dienstverleners maakt het niet uit of en hoe de goederen in Nederland komen, zij willen de supply chain zo optimaal mogelijk inrichten.

Logistiek manager heeft meer te kiezen

Tot dusver was de keuze voor verladers en logistieke dienstverleners vrijwel automatisch tussen op lucht- of zeevracht. Met het spoor erbij hebben logistiek managers dus meer te kiezen. Het spoor is een sneller alternatief voor producten die nu over zee gaan en een goedkoper en groener alternatief voor producten die nu via de lucht gaan (zie figuur).

Hoeveel tijd er te winnen is met de Nieuwe Zijderoute hangt sterk af van de herkomst en bestemming van de vracht. Inclusief voor- en natransport, douanecontrole, spoorbreedte-wisseling (2 keer) en buffertijd komt de gemiddeld transit tijd rond de 20 dagen uit, waar het over zee vaak oploopt tot 45 dagen. Gezien de snelheid van luchtvervoer is het spoor een middenweg.…en aantrekkelijk voor bediening van het diepe binnenland

 

Zijderoute-1

 

Aangezien de trein rechtstreeks het diepe binnenland kan bedienen, is de Nieuwe Zijderoute vooral aantrekkelijk voor vervoer van en naar het Chinese binnenland. Juist in China maakt dit verschil omdat we het niet hebben over een paar honderd kilometer, maar al gauw praten over 1.000 of 2.000 km bijvoorbeeld van de zeehaven Shanghai naar de stad Chengdu. Aangezien de industrie in China in toenemende mate naar het binnenland verschuift, ontstaan vanuit die regio’s ook meer goederenstromen. Tegelijkertijd zorgt de toenemende middenklasse daar ook voor meer vraag naar Westerse producten.

 

 

 

Zijderoute voor producten die niet te goedkoop of te kostbaar zijn

Hoe weet je nu of de Zijderoute aantrekkelijk is? Als producten een lage waarde per kg (zeg 1-2 euro of minder) hebben is vervoer over zee veelal de aantrekkelijkste optie. Als het gaat om kostbare producten die een waarde van honderden euro’s per kilo vertegenwoordigen, ligt snelheid via de lucht voor de hand. Voor het middensegment en het grootste deel van de goederenhandel ligt dit nog open. Voor deze categorie kan het de moeite waard zijn om de vervoerskeuze nader te kijken, ook al kan snelheid altijd cruciaal blijken.

Als de snelheid van levering rekbaar is, dan kan de kostenafweging tussen de modaliteiten worden gemaakt. Het is daarbij van belang niet alleen naar kosten van voor- en natransport te kijken, maar ook naar kapitaalkosten. Wat je dan ziet is:

·         Zeevervoer en spoor ontlopen elkaar niet veel bij bestemming of herkomst diep in het Chinese binnenland.

·         Naarmate de producten duurder worden wordt spoor hiervoor aantrekkelijker, kapitaalkosten gaan dan meewegen.

·         Het vervoer per trein over de Nieuwe Zijderoute is 4 tot 6 keer goedkoper dan vervoer door de lucht.

 

Zijderoute-2

 

 

5 tips

  • Het is vooral de moeite waard om supply chains van consumentengoederen met een wat hogere waarde (vanaf ca. €3 per kg.) Tegen het licht te houden.
  • Kijk bij vergelijking van de vervoersopties niet alleen naar transportkosten van haven naar haven, maar van deur tot deur.
  • Tijd heeft ook een prijs. Reken dus de kapitaalkosten voor de tijd dat de goederen onderweg zijn ook mee. Bij duurdere producten kan dit behoorlijk aantikken.
  • Vervoeren over de zijderoute vraagt om overzicht en regie. Een logistiek dienstverlener met ervaring kan hier toegevoegde waarde bieden. Er zijn verladers, zoals Lenovo die zelfstandig opereren, maar daar is volume voor nodig.
  • Denk vooral in combinaties. De Zijderoute is een mooie aanvulling, maar dat betekent niet dat het altijd de beste optie is voor elk product naar elke bestemming. De oplossing ligt vaak in de combinatie van de modaliteiten. Dit spreidt tevens risico’s.

 

CO2-uitstoot gaat zwaarder wegen

In logistiek zijn kosten cruciaal. Toch is onze verwachting dat de CO2-voetafdruk van het vervoer in de toekomst gaat meewegen. Met opvolging van het Parijse klimaat-akkoord en de invoering van het carbon offset and reduction programma (CORSIA) krijgt uitstoot ook in de luchtvaart prijs. Bovendien publiceren steeds meer bedrijven hun uitstoot. Aangezien de uitstoot van de luchtvaart voor de route tussen midden China en Nederland 20 keer groter kan zijn dan vervoer via de Zijderoute is dit iets dat misschien niet nu, maar wel in de toekomst de vervoerskeuze kan gaan beïnvloeden.

 

 

 

Zijderoute kent uitdagingen, maar is een blijver

De Nieuwe Zijderoute creëert nieuwe mogelijkheden. Uitdagingen zijn er zeker ook. Zo zijn er sceptici die wijzen op de Chinese subsidie de Zijderoute prijstechnisch aantrekkelijk maken. Blijven deze ook na 2020 bestaan? Hoewel hiervoor geen garanties gelden kunnen efficiëntieverbetering en schaalvoordelen zorgen voor compensatie. Al met al zijn wij ervan overtuigd dat de Zijderoute toegevoegde waarde heeft. Verladers krijgen nieuwe opties om hun supply chains te organiseren en een nieuwe markten aan te boren, logistieke dienstverleners kunnen nieuwe business modellen te ontwikkelen door  synchromodaal aanbieden van door to door transport, zowel van China naar Europa, als omgekeerd.

 

 

Auteurs: Rico Luman (r), Sr. Sectoreconoom Transport en Logistiek, ING Economisch Bureau en Machiel Bode, Sr Sector banker Transport en Logistiek, ING Sector Banking

Reageer op dit artikel