blog

Hyperloop: hype met (beperkte) potentie

Distributie 1164

Wat zijn de mogelijkheden voor vrachtvervoer via de hyperloop. In dit expertartikel verkent Alice de Jong, student Hogeschool van Amsterdam de opties. Wat is met de mogelijke komst van de hyperloop de toekomst van het goederentransport? Is de hyperloop echt alleen maar zo positief als dat men beweert?

Hyperloop: hype met (beperkte) potentie

De hyperloop wordt ook wel het transportsysteem van de toekomst genoemd. De hyperloop gaat door een luchtdrukbuis waar de luchtdruk erg laag is. Het is zelfs mogelijk om snelheden van rond de duizend kilometer per uur te behalen. De inhoud van de hyperloop is vrij beperkt. De beperkte ruimte is te wijten aan het gegeven dat de hyperloop door een smalle buis zich voortbeweegt en zo dus geen grote afmetingen kan aannemen. Als al het interieur, de passagiers en de bagage uit het ontwerp van Musk wordt gehaald, blijft er een gemiddeld laadvermogen van 12 ton over (Werner, 2016).

De potentie van de hyperloop is beperkt, de potentie is er alleen voor bepaalde stromen binnen Europa. De hyperloop zou zich eerst op de Europese schaal moeten richten en dan voornamelijk van stad naar stad. Het is lastig de hyperloop meteen toe te passen op wereldschaal door moeilijk te bouwen infrastructuur. De enige mogelijkheid waar men meteen aan denkt voor het aanleggen van de hyperloop is naast of boven een spoor- of autoweg, maar door de snelheid van de hyperloop is het noodzakelijk om zo veel mogelijk op rechte stukken te rijden (Verkerk, 2017).

 

hyperloop-videoZo werkt hyperloop

 

 

Daarentegen is de hyperloop een enorm zuinige vorm van transport, door de lage luchtweerstand is er een stuk minder energie nodig om de hyperloop vooruit te krijgen en de energie die er nodig is kan behaald worden uit zonne-energie door zonnepanelen die bijvoorbeeld bovenop de luchtbuis gebouwd kunnen worden. Er heeft al vaak onderzoek plaatsgevonden naar soortgelijk pijpleidingtransport, deze ideeën bleken achteraf niet rendabel en werden zodoende niet uitgevoerd. Het verschil tussen de hyperloop en voorgaande pijpleidingtransport-ideeën is de functie van lucht in een buis. Volgens Werner (2016) van de Helmut Schmidt University drukt de Hyperloop lucht samen tot een verhouding van 20:1. Hierdoor verlagen de energiekosten drastisch in vergelijking met de vergelijkbare concepten.

Hyperloop geschikt voor snelle en verouderende productgroepen

Omdat de hyperloop beperkt is in ruimte, blijven er weinig productgroepen over die met een grote snelheid vervoerd kunnen worden. Ook zorgt de kleinere opslag in dit transportmiddel ervoor dat niet alle goederen mee kunnen en hierdoor wordt de prijs per vracht duurder. Een selectie van producten die wel vervoerd kan worden met de hyperloop zijn bijvoorbeeld bederfelijke producten en producten met een hoge waardedichtheid. Bij producten met een hoge waardedichtheid kan gedacht worden aan telefoons en andere elektronica, bederfelijke goederen als donororganen.

 

Lees ook
Hyperloop Hardt krijgt weer miljoeneninjectie

 

Als we deze productgroepen bekijken zien we dat deze grote overeenkomsten hebben met wat een vliegtuig aan luchtvracht vervoert. Zo valt een vliegtuig ook onder snel-transport en heeft ook beperkte ruimte. Ook is er de overeenkomst tussen beide transportmodaliteiten dat zij beide niet bezorgen tot de ‘last mile’, hierbij is het nog altijd nodig dat er een vrachtwagen aan te pas komt om de producten uiteindelijk op de plaats van bestemming te leveren.

Sneller en duurzamer

De hyperloop zou in vergelijking met andere transportmodaliteiten vooral veilig, goedkoop, energiezuinig en vooral snel moeten zijn en daarmee de voordelen van bestaande verbindingen moeten combineren, zonder alle bijkomende nadelen (Miltenburg, 2016). Musk (2013) benadrukt dat de hyperloop alleen een goed alternatief voor bestaande vervoersmiddelen is in gevallen waar drukke steden met veel verkeer over en weer en minder dan 1500 kilometer uiteen liggen.  In de tabel hieronder is te zien hoe de hyperloop zou concurreren met de vrachtwagens, vliegtuigen en treinen.

 

 

Het enige nadelige punt is dat de infrastructuur bij andere transportmodaliteiten al aanwezig is en deze zich bij de hyperloop nog helemaal moet ontwikkelen. De ontwikkeling van deze infrastructuur is een flinke investering in geld en tijd waardoor de hyperloop een relatief duur transportmiddel zou kunnen worden. Hiernaast is het laadvermogen van de hyperloop even hoog als de kleinste laadvermogens bij de weg- en luchtvracht. Bij de kleinste laadvermogens spreken we over kleine vrachtwagens en vliegtuigen.

 

 

Ondanks dat de infrastructuur van de hyperloop veel weg heeft van een goederentrein, is het toch nog geen waardige vervanger. De grondstoffen die met een goederentrein worden vervoerd zijn vaak grondstoffen met een lage waardedichtheid en hierdoor dus niet belangrijk genoeg voor het vervoer met de hyperloop.

 Hyperloop met cijfers van de echte wereld

Alles bij elkaar In de jaarlijkse verkeer en vervoer cijfers van Royal Schiphol Group (Group, 2018) is te zien dat er 404.773 vliegtuigbewegingen zijn van en naar Nederland in 2017. Hiervan is 13,5% Europese vracht of blijft binnen Nederland, dit betekent 54.644 vliegtuigbewegingen vol met 1,4 miljoen ton aan vracht en hierbij spreken we nog niet eens over de grote hoeveelheid vrachtvervoer over de weg. Nu gaat de hyperloop zoals eerder besproken niet de gehele luchtvracht overnemen. Als we alleen kijken naar de snelle en verouderende productgroepen wordt er ongeveer 27,5% aan elektrische machines en apparatuur vervoerd en 4,9% aan chemische en farmaceutische producten (CBS, 2016). Hiermee spreken we over een totaal van ruim 453,5 duizend ton van deze specifieke productgroepen vervoerd met luchtvracht.

 

Hyperloop komt mogelijk naar Schiphol

 

Aangezien er ongeveer 12 ton aan vracht in één hyperloop module kan, zou dit betekenen dat de hyperloop ongeveer 37.800 keer op en neer moet om deze vrachtladingen over te kunnen nemen. Als de hyperloop alleen al deze productgroepen van de Nederlandse luchtvracht over zou nemen, zou deze al meer dan 4 keer op en neer moeten in één uur. Dit zou een mogelijkheid zijn, mocht de hyperloop zich in de toekomst uitstekend ontwikkelen. Zoals de Hyperloop er nu voor staat is de kans op storingen en de tijd met het laden/lossen van de goederen nog een grote onzekere factor. Hiermee zou het een zeer grote uitdaging voor de hyperloop zijn om daadwerkelijk de 4 keer te halen.

Al met al is het voorlopig dus nog geen waarschijnlijkheid dat de hyperloop de eerdergenoemde productgroepen over gaat nemen. Met deze kritische kijk op de hyperloop denk ik dat het woord ‘Hype’ in hyperloop zijn naam waarmaakt, hiernaast is het wel een mooie ontwikkeling en opstap naar een milieuvriendelijkere toekomst.

Auteur: Alice de Jong, student Hogeschool van Amsterdam

Reageer op dit artikel