blog

Last mile problematiek vraagt om een integrale aanpak

Distributie 4020

Last mile problematiek vraagt om een integrale aanpak
Roy Lenders

Wat verklaart het huidige belang van stadslogistiek en hoe kunnen we zorgen voor een duurzame stadslogistiek op lange termijn? De drie-eenheid innovatie, samenwerking en regelgeving is de oplossing.

De last mile vormt één van de grootste logistieke uitdagingen. Dit geldt zeker voor bezorging in (binnen)steden, waar het aantal vervoersbewegingen door de groei van e-commerce explosief is toegenomen. De verwachtingen van consumenten op het gebied van snelheid, prijs en duurzaamheid van deze logistieke stromen worden bovendien alsmaar hoger, terwijl zij de overlast door stedelijk goederenverkeer steeds minder tolereren.

Stedelijke distributie is meer dan e-commerce

Wat verklaart het huidige belang van stadslogistiek en hoe kunnen we zorgen voor een duurzame stadslogistiek op lange termijn? In het kader van het e-fulfilment Hub initiatief (een samenwerking van Limburgse ondernemers en kennisinstellingen op het gebied van e-fulfilment) heeft recent een innovatiesessie plaatsgevonden op het gebied van stadsdistributie, waar naast pakketbezorging  ook onder andere bouw-, afval-, zorg-, food- en retail logistiek behelst. Stadslogistiek is dan ook om meerdere redenen één van de grootste uitdagingen binnen de logistiek; denk aan milieu-eisen, leefbaarheid en service richting de klant die zijn pakket geleverd wil krijgen op zijn gewenste tijdstip en locatie.

 

 

last mile

 

Oplossingsrichting 1: Technologische innovatie

Het groeiende belang van stadslogistiek wordt door de logistieke sector dan ook steeds meer erkend. Desalniettemin is de logistiek een relatief traditionele en competitieve sector, waarin bedrijven vanwege hun ‘traditionele mindset’ nauwelijks slimme oplossingen ontwikkelen om actuele uitdagingen aan te pakken. Dat wil echter niet zeggen dat er geen sprake is van innovatie en dat er geen maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren! Het zijn echter vooral jonge startups en grote branchevreemde bedrijven die dergelijke innovaties introduceren.

 

Zie ook
Stadslogistiek moet op de schop

 

Red je Pakketje, Trunkrs en UberRush zijn mooie voorbeelden van start-ups met slimme oplossingen voor een duurzame stadslogistiek. Aan de andere kant introduceren ook grote corporates zoals Google, Walmart en Amazon allerlei technologische innovaties om stadslogistiek te revolutioneren. Vliegende fulfilmentcentra, autonoom rijdende auto’s, drones, lockersystemen, ‘postbots’ en bezorgrobots vormen een paar prachtige voorbeelden van deze technologische innovatiedrang.

 

Oplossingsrichting 2: Samenwerking en regelgeving

Het verduurzamen van stadslogistiek is echter niet slechts een kwestie van het introduceren van technologische innovaties! Elektrische voertuigen leiden bijvoorbeeld weliswaar tot een lagere CO2- uitstoot, maar zorgen op zichzelf niet voor een afnemend aantal vervoersbewegingen. Om stadslogistiek klaar te maken voor de toekomst is een integrale benadering dan ook vereist. Deze benadering dient drie elementen te integreren: technologie, ketensamenwerking en regelgeving.

 

Lees ook
E-commerce klant is koning: tsunami aan last mile opties

 

 

Op organisatorisch niveau dienen bedrijven in de keten vaker de samenwerking op te zoeken om stadslogistiek efficiënter te organiseren. Denk hierbij aan het creëren van nieuwe logistieke modellen, het uitwisselen van informatie door de gehele keten en vrachtbundeling (centrale platformen en ‘cityhubs’ die kleinere stromen aan de stadsrand bijeenvoegen en van waaruit deze gebundeld de stad ingaan).

 

Regelgeving stedelijke distributie

Logistieke spelers moeten niet alleen de samenwerking met elkaar aangaan, maar ook de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid is cruciaal. Op dit moment is regelgeving soms nog een beperkende factor, waardoor de kansen van sociale- en technologische innovatie niet volledig ontplooid worden. Verruiming en onderlinge afstemming van venstertijden, privileges voor elektrische voertuigen, en de invoering van milieuzones vormen enkele voorbeelden van (faciliterend) overheidsbeleid omtrent stedelijke distributie.

Auteur: Roy Lenders, Lector Supply Chain bij de Fontys Hogescholen en (e-commerce) ondernemer

Reageer op dit artikel