blog

2018: kies voor zero-impact stadslogistiek

Distributie 2767

2018: kies voor zero-impact stadslogistiek

De bijdrage van stadslogistiek aan schone lucht in steden is beperkt. De inzet op schone voertuigen is goed. Maar, moet het niet gaan over economische, vitale en gezonde binnensteden en woonwijken? Is klimaatverandering niet meer urgent? Na de gemeenteraadsverkiezingen moet ‘zero impact’ stadslogistiek de inzet zijn bij de coalitie-onderhandelingen.

De luchtkwaliteit in steden is niet gezond. In de lucht zitten veel verschillende stoffen, zowel kleine deeltjes als gassen. Onder meer stoffen die vrijkomen bij verbranding in dieselmotoren zijn schadelijk voor onze gezondheid. Er zijn daarom Europese normen waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen.

Amsterdam rochelroute

Met name de concentraties fijnstof en stikstofdioxide overschrijden die normen regelmatig. Milieudefensie heeft mijn Amsterdamse straat het predicaat ‘rochelroute’ gegeven. Maar, ook Rotterdam en de Brabantse steden doen stevig mee. Onder de Europese normen is de lucht overigens nog steeds niet gezond. Daarover zijn vriend en vijand het wel eens.

 

Lees ook
‘Stadslogistiek moet op de schop’

Voldoende maatregelen

Bewoners maken zich terecht zorgen over hun gezondheid. De luchtkwaliteit moet beter. De rechtbank in Den Haag heeft eind 2017 in de bodemprocedure van Milieudefensie gesteld dat de Nederlandse Staat voldoende maatregelen neemt om luchtvervuiling terug te dringen, en dat nog geen verdere maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. De transportsector staat nog zeker een en andere te wachten aan maatregelen.

Rol stadslogistiek bij schone lucht

In de Amsterdamse regio komt 35 procent van de stikstofdioxide-uitstoot en 10 procent van het fijnstof van wegverkeer. Het aandeel goederenvervoer daarin is 20 tot 25 procent. Met de milieuzones zijn de Euro 5 en Euro 6 vrachtwagens die de stad nu nog in rijden al redelijk schoon. Nu nog de koeling van de vrachtwagens. Je mag gerust stellen dat stadslogistiek al een stevige bijdrage heeft geleverd aan een schonere lucht in steden.

 

Lees ook de column
Verkeersveiligheid stadslogistiek: tijd om aan de rem te trekken

Met 80 procent aandeel in stadslogistiek is het nog wel nodig dat ook de bestelauto schoner wordt. Een strengere milieuzone voor bestelauto’s versnelt de verschoning van de bijna 1 miljoen bestelauto’s in Nederland. Sommige steden kiezen zelfs voor een volledige ‘zero emissie’ stadslogistiek in 2025.

Waar moet het echt om gaan?

Maar, moeten we niet af van het hardnekkige luchtkwaliteit-mantra bij stadslogistiek. Wat waren ook al weer het doel en het middel bij stadslogistieke maatregelen? Moet het niet gaan over economische, vitale en gezonde binnensteden en woonwijken? Is klimaatverandering niet meer urgent?

 

Lees ook
Stedelijke distributie: Elon Musk heeft de oplossing

 

CO2 en geluid

De aandacht voor stadslogistiek moet de komende jaren gaan over de andere aspecten van ‘zero emissie’ stadslogistiek: CO2 en geluid. De transportsector moet een factor 6 winnen in CO2-productiviteit om aan de Parijse klimaatdoelen te voldoen. Met een derde van de CO2-uitstoot in stadslogistiek is hier nog veel te halen.

Slimmer en minder

Daarnaast draait het bij de stadslogistiek om veel meer dan enkel schoon vervoer. Het moet gaan om slimmer en vooral minder vervoer; minder en flexibel gebruik van de openbare ruimte voor laden en lossen, meer verkeersveiligheid, kleinere voertuigen, een betere doorstroming in het verkeer, het belonen van goede stadslogistiek met privileges en een slimme bevoorrading van woonwijken.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 moeten dit de thema’s zijn bij de coalitie-onderhandelingen; kies voor ‘zero impact’ stadslogistiek.

 

Auteur: Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistiek Hogeschool van Amsterdam

 

 

 

Reageer op dit artikel