blog

Expediteur of vervoerder: een juridische wereld van verschil

Distributie 2710

Expediteur of vervoerder? What’s in the name zult u misschien zeggen? Veel, heel veel. Zeker bij een juridisch conflict. Wees dus alert.

Expediteur of vervoerder: een juridische wereld van verschil

Als hoofdregel in het vervoersrecht geldt dat de vervoerder gehouden is om zonder vertraging de in ontvangst genomen goederen af te leveren op de bestemming, in de staat waarin de goederen in ontvangst waren genomen. Schiet de vervoerder tekort, dan is hij aansprakelijk.

De expediteur is uitsluitend verplicht om voor zijn opdrachtgever een deugdelijk vervoersovereenkomst te sluiten met een vervoerder. In tegenstelling tot de vervoerder gaat de expediteur vrijuit als ladingschade ontstaat tijdens de uitvoering van het vervoer.

Vervoers- expeditieovereenkomst

In de praktijk is het soms lastig een onderscheid te maken tussen een vervoersovereenkomst en een expeditie-overeenkomst. Dit heeft alles te maken met het feit dat een vervoerder het vervoer niet zelf hoeft uit te voeren. De vervoerder mag het vervoer volledig uitbesteden aan een derde. In dat geval is de uitbestedende vervoerder slechts de contractuele ‘papieren’ vervoerder en verschilt hij in uitvoerend opzicht niet van de expediteur.

Gerechtelijke procedures

Het gegeven dat veel logistieke dienstverleners zowel actief zijn als vervoerder en als expediteur, maakt het er niet eenvoudiger op om het onderscheid te kunnen maken. Er worden dan ook relatief veel gerechtelijke procedures gevoerd over de vraag of een partij in de vervoersketen moet worden gekwalificeerd als expediteur of als vervoerder.

Schriftelijke duidelijkheid scheppen

Om onduidelijkheid en in het verlengde daarvan aansprakelijkheid voor ladingschade te voorkomen, zal de expediteur voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever schriftelijk duidelijk moeten maken dat hij een expeditie-overeenkomst zal sluiten voor zijn opdrachtgever, waarbij hij de goederen zal doen vervoeren.

Lees ook de blog
Voorkom concurrente schuldeisers met pandrecht

De expediteur doet er verstandig aan om al in de offertefase duidelijk aan te geven dat hij optreedt als expediteur, waarbij hij de goederen zal doen vervoeren en dat de FENEX-voorwaarden van toepassing zullen zijn op de te sluiten expeditie-overeenkomst.

Benieuwd naar de wettelijke bepalingen van de vervoers- en de expeditie-overeenkomst, de verdeling van de bewijslast in procedures en enkele praktische tips voor expediteurs? Zie  www.transportrechtadvocaat.nl.

Auteur:  mr. Otto Lenselink is advocaat bij Buntsma en Van Dooren Advocaten in Breda

Reageer op dit artikel