blog

De beladingsgraad moet hoger

Distributie 3972

De beladingsgraad moet hoger

Samenwerkende vervoerders en verladers en uitwisselen van opdrachten zijn hard nodig. Nog steeds rijdt in Nederland tussen de 60 en 70% leeg over de weg. Wanneer gedeeltelijk beladen vrachtwagens worden meegerekend, is het percentage beladingsgraad nog veel lager.

Stel dat het lukt om van een beladingsgraad van 70% naar 80% te verbeteren: zonder verandering in tarieven en toewijzing van opbrengsten zou dit een extra opbrengst voor de vervoerder geven van ruim 14%. Wellicht is dit iets te kort door de bocht geredeneerd, maar het is in ieder geval meer dan 10%.

Hoe gaat het in de praktijk?

Voor veel vervoerders is samenwerken heel moeilijk. Het werken met beperkingen (tijdvensters, Euro 6 beperkingen, volume beperkingen) maakt de planning complex. Het samenwerken gebeurt wel, maar dat is vrijwel altijd werk in de marge. Uitwisselingssites  bevatten voor een groot deel slecht betaalde overgebleven werk.

Fusie

Ander voorbeeld uit de praktijk: fusie tussen 2 transportbedrijven.  In eerste instantie werd besloten de planningen apart te houden en opdrachten met elkaar uit te wisselen. De praktijk bleek dat de beide planningen hier heel selectief mee omgingen. Een opdracht die perfect was voor een andere vestiging en redelijk goed voor de eigen vestiging werd niet uitgewisseld.

 

Lees ook
Sjansen met de tinders van de transport

Transportplatform Synple wil Europa veroveren na kapitaalinjectie

 

Een slechte opdracht werd meestal snel ‘over de muur’ gegooid. Er was gepland om een efficiency van 5-10% te bereiken, maar in de praktijk bleek dat de besparing ongeveer 0 was. Na analyse van de operatie bleek de selectieve uitwisseling en werd versneld over gegaan naar een vrijwel gecentraliseerde planning.

Planningssoftware slecht gebruikt

Een planning maken met veel opdrachten is niet altijd eenvoudig. Een rondgang langs planners die planningssoftware gebruiken gaf als resultaat dat vrijwel geen enkele planner een automatisch voorstel door de software liet maken. De planners gebruikten de software hoofdzakelijk als slimme user interface om ritten handmatig bij elkaar te klikken. Tevens bleek dat randvoorwaarden als tijdvensters nog wel in de planning verwerkt waren, maar dat aanvullende voorwaarden zoals reclame op auto’s, beperking aan Euro normen, hulpmiddelen als pompwagens en kooi-apen waren niet verwerkt: dit deden de planners uit hun hoofd met alle kans op fouten.

Lees ook
Vervoerders en verladers: 20 miljoen minder lege kilometers in 2020

Just Cargo wil Europa veroveren

 

Bezuiniging

Bij veel verladers heeft zich een heel ander proces afgespeeld. Veel logistiek managers zijn wegbezuinigd vanwege de recente recessie. De orders die een gemiddelde vervoerder ontvangt zijn vaak niet compleet. De vervoerder maakt dit allemaal in orde, met de hoop hiermee de verlader te binden. Binnen de IT systemen van veel verladers heeft de logistieke module vaak een schrikbarende kwaliteit. Niet zelden worden sales orders als transportorder over de muur gegooid. Daarbij komt dat steeds meer verladers door de online verkopen gedwongen worden zeer snel te leveren. Alle aandacht gaat naar het bijhouden van de steeds snellere markt. De logistiek dienstverlener moet tegen lage prijzen steeds flexibeler werken.

Bundelingsplatform

Het Amerikaanse Coyote (nu overgenomen door UPS) is wel succesvol: zij verzamelen meer dan 50.000 orders per dag. Natuurlijk is een Amerikaanse order niet één op één te vergelijken met een Nederlandse order. Het resultaat is dat Coyote met vele duizenden aangesloten vervoerders het werk zo optimaal mogelijk verdeelt. Het volume werk is zo groot dat er meestal iets gewisseld kan worden. Dit geeft de chauffeur veel rust: geen stress, er is aansluitend werk.

Nu toch naar een hogere beladingsgraad

De beladingsgraad moet echt hoger, wil het wegtransport de komende jaren een goede positie behouden. Wat is het beste recept?

·         Bundel voldoende opdrachten en voldoende vervoerscapaciteit. Dat kan vanuit de vervoerders maar ook vanuit verladers.

·         Zorg voor een goede registratie: alle orders en randvoorwaarden moeten goed worden vastgelegd. Fouten zijn alleen te voorkomen als de randvoorwaarden vooraf bekend zijn.

·         Zorg voor een overkoepelend IT systeem: goede koppelingen om opdrachten real time in te lezen, een goede portal voor alle deelnemende partijen. Een mogelijkheid is het werken met TransFollow.

·         Zorg dat grote partijen kunnen aansluiten, maar ook kleine. Ieder heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden, en iedereen levert een waardevolle bijdrage.

·         Zorg voor een vergaande automatische planning. Met slimme algoritmes moet vooraf een bundeling worden gemaakt van opdrachten. Mensen die met grote hoeveelheden data moeten werken kunnen niet op tegen goede algoritmes die met alle randvoorwaarden rekening houden.

·         Zorg voor een strakke centrale regie: met z’n allen graaien in een transport-bak is geen recept voor een overall optimale planning. Ieder van de deelnemende partijen moet het gevoel hebben dat hij eerlijk behandeld wordt.

·         Zorg voor winstdeling: alle partijen moet delen in de winst die een slimmere operatie oplevert. Een partij die een zending inbrengt moet daar ook voor beloond worden.

·         Leg alles goed vast, ook onderweg: achteraf komen er vragen en dan is duidelijkheid iets heel belangrijks.

Samengevat is dit een combinatie van IT en algoritmes maar ook van inzicht en vertrouwen. Ga de uitdaging aan en doe een eerste stap naar synergie. En, laat uw  mening hierover horen. En mocht alles op dit moment als toekomstmuziek klinken, het potentiele rendement is in ieder geval iets dat hard nodig is.

Auteur Jan Vieveen is eigenaar van Per.

 

Reageer op dit artikel