blog

Synchromodaal dé oplossing voor bouwlogistiek

Distributie 1927

Synchromodaal dé oplossing voor bouwlogistiek

Bouwlogistiek loopt tegen haar capaciteiten aan. Oorzaak: de huidige transportvorm is nog enkel unimodaal transport over de weg. Dat kan slimmer.

De traditionele bouwsector heeft haar processen niet ingericht op een slimme organisatie van de bouwlogistiek. De focus ligt momenteel voornamelijk bij de procesbeheersing op de bouwplaats, waardoor de voorgaande processen in de construction supply chain onderbelicht blijven.

 

Bouwlogistiek vraagt om
communicatie en commitment

 

Doordat de bouwsector wordt getypeerd door fragmentatie, informatie-asymmetrie, gebrek aan vertrouwen en specialistische logistieke kennis, is de optimalisatie van de construction supply chain en het bijbehorende management een ware uitdaging. Door de verergerende negatieve effecten en inefficiëntie in de bouwlogistiek, zullen de direct betrokken stakeholders in de keten en de omwonenden in de stad in toenemende mate hinder ondervinden van de huidige aanpak.

Waarin er bij unimodaal transport nog sprake is van één vervoersmiddel, is co-modaal transport gericht op het vooraf inplannen van twee of meer vervoersmodaliteiten. Vervoer over water is momenteel een opkomend transportmiddel, waarin de nadelen nog zwaar opwegen tegen de vertrouwde en goedkope vrachtwagen.

Synchromodaal transport gaat als innovatieve vorm van co-modaal transport nog een stap verder, dankzij het dynamisch inplannen van de meest geschikte modaliteit (weg-water-spoor) door middel van real time data, waarin de ogenblikkelijke totale behoefte van de klant centraal staat.

Het transport wordt compleet ingericht naar de wensen van de klant, doordat deze met behulp van een outputspecificatie een gewicht aan verschillende onderzochte prestatiecriteria hangt. De synchromodale transportwijze biedt een duurzame manier om goederen te vervoeren, tegen lagere kosten en met een hogere kwaliteit.

Bouwlogistiek wie verantwoordelijk?

Bouwbedrijven geven aan de bouwlogistiek wel als maatschappelijk probleem te erkennen, maar voelen zich niet verantwoordelijk en genoodzaakt om de problematiek rondom de grootschalige goederenbewegingen aan te pakken.

De bal ligt in hun ogen bij de leveranciers en dienstverleners, die een eerste stap zouden moeten zetten in een nieuwe aanpak van de logistiek. De toekomst in synchromodaal transport ligt ten grondslag aan het mogelijke verdienmodel die de belangen van de direct betrokken stakeholders moet waarborgen.

 

Meer weten over ketensamenwerking?

Kom naar de Summit Ketenregie op 26 oktober op vliegveld Teuge. Tijdens deze Summit staan Control Towers in het middelpunt met voorbeelden, tips en analyses waarmee u morgen kunt inchecken op een vernieuwde supply chain.

 

Ketensamenwerking, een nieuwe kijk op de kostprijs en het terugverdienaspect zijn belangrijke onderdelen om een geoptimaliseerde construction supply chain te kunnen bereiken. De bewustwording van de problematiek rondom bouwlogistiek is van primair belang, alsmede de overheid die de rol van facilitator en handhaver op zich neemt en die zich zal bekommeren over de infrastructuur en regelgeving.

Synchromodaal transport

Synchromodaal transport is een werkzaam concept op grote schaal, dat op allerlei vlakken voordelen kan opleveren. In de bouwsector is theoretisch gezien synchromodaal transport ook mogelijk, maar in de praktijk is er bij de betrokken stakeholders nog niet voldoende draagvlak. Hoewel slimme logistiek in de toekomst een pré zal zijn, blijkt de overstap naar alleen co-modaal transport al een grote uitdaging voor de sector, maar wie weet wat de toekomst brengt

Auteurs: Monica Rens, trainee Dura Vermeer en  Thimo de Groot, trainee Scholtens Groep

Reageer op dit artikel