blog

Groei e-cargobikes: kans of bedreiging voor steden

Distributie 5544

Groei e-cargobikes: kans of bedreiging voor steden

Het aantal e-cargobikes in steden groeit snel. Ze zorgen ook voor problemen. Goed beleid is wenselijk.

De vrachtfiets als antwoord op de dichtslibbende steden. De voordelen ten opzichte van de bestelbus zijn duidelijk: minder uitstoot, minder ruimte en een efficiëntere distributie. Het toenemende gebruik van e-cargobikes is goed voor de bereikbaarheid en reductie van vervuiling in stedelijke gebieden, maar de vrachtfiets brengt ook zijn eigen problemen met zich me en dus uitdagingen.

Overlast vrachtfietsen

De dichtbevolkte gemeenten en de Fietsersbond vrezen dat de groei van het aantal e-cargobikes in stedelijke gebieden voor overlast zal zorgen onder de andere verkeersdeelnemers. Het gebrek aan gemeentelijk beleid omtrent e-cargobikes zorgt bij logistieke dienstverleners en voertuigaanbieders tot onzekerheid. Zij vrezen dat het toekomstige gemeentelijk beleid zal leiden tot (gedeeltelijke) verdwijning van de huidige voordelen. Bijvoorbeeld doordat de e–cargobikes mogelijk in de toekomst niet meer zo vrij door de stad kunnen bewegen. Dit remt de groei van e-cargobikes mogelijk af.

 

Lees ook
‘Vrachtfiets is de toekomst voor stedelijke distributie’

 

Gemeente Amsterdam is momenteel in de oriëntatiefase om kaders vast te stellen over de inzet van e-cargobikes. Naar verwachting zullen er binnen enkele jaren nieuwe regels zullen worden toegepast voor de e-cargobikes. In deze oriëntatiefase kunnen de ondernemers de nieuw te implementeren regels nog bijsturen, zodat de e-cargobikes ook in de toekomst het maximale voordeel kunnen behalen.

Regels cargobikes

Momenteel is er een beperkt aantal regels waaraan de e-cargobikes moeten voldoen. Volgens de Nederlandse wet vallen de e-cargobikes onder de categorie fietsachtige. Voor deze categorie zijn er enkele regels opgesteld vanuit de Nederlandse wet op gebied van vermogen (0.25kW), constructiesnelheid (25 km/h) en breedte (1.50m). Verder behoren de fietsachtige vervoersmiddelen op het fietspad te rijden. Maar er wordt een uitzondering gemaakt indien het een e-cargobike met meer dan twee wielen betreft en/of een breedte betreft van meer dan 0.75 meter, dan mogen de bestuurders van de e-cargobikes zelf bepalen of men op het fietspad of op de rijbaan willen rijden. Verder kunnen e-cargobikes volgens de Nederlandse wet parkeren, laden en lossen op de stoep, voetpad en het fietspad.

 

Infrastructuur ontoereikend

Uit onderzoek geeft een groot gedeelte van de e-cargobikers aan dat hen voorkeur is om op het fietspad voort te bewegen i.p.v. op de rijbaan. Bij de voorkeur speelt het onderlinge snelheidsverschil met andere weggebruikers een cruciale rol. Op het fietspad is het onderlinge snelheidsverschil met fietsers kleiner, dan waar men op een gedeelde weg moet voortbewegen waarbij het autoverkeer 50 km/h rijdt.

 

Lees ook
Albert Heijn test één uurs fietsbezorging

 

De stedelijke fietsinfrastructuur is niet berekend/ingericht op de karakteristieken van de e-cargobikes. Verder zijn de fietspaden in de dichtbevolkte steden nu al te smal en te druk voor het huidige fietsverkeer. Dit zorgt ervoor dat de stedelijke fiets infrastructuur niet geschikt is voor e-cargobikes.

Irritatie en overlast vrachtfietsen

Uit de steekproef blijkt dat 7 van de 8 bewoners last ervaren van het huidige parkeer-, laad- en losgedrag van de e-cargobikes. De e-cargobikes belemmeren de doorgang van voetgangers en fietsers, wanneer zij op het fietspad en op de stoep stilstaan. Dit gedrag zorgt voor verkeersonveilige situaties bij de overige verkeersdeelnemers. Uit observatie blijkt dat de toenemende inzet van e-cargobikes bij de overige fietsers ook tot toenemende irritaties verzorgt, omtrent het verkeersonveilige situaties in stedelijke gebieden.

Nieuwe maatregelen

Zonder nieuwe beleidsmaatregelen zal de toenemende inzet van e-cargobikes, de verkeersveiligheid en de openbare ruimte nadelig beïnvloeden. De verkeersveiligheid en de aantrekkelijkheid van steden kunnen worden verbeterd als er nieuwe beleidsmaatregelen voor de e-cargobikes worden toegepast op het gebied van parkeren, het laden en lossen en de plaats op de weg.

 

Lees ook
Het is tijd voor LEVV in Amsterdam

 

De mogelijke beleidsmaatregelen om de leefbaarheid in stedelijke gebieden te bevorderden met de komst van e-cargobikes zijn:

  • Nieuwe parkeervoorzieningen creëren voor e-cargobikes;
  • Parkeerplekken die bestemd zijn voor auto’s, ook toewijzen aan e-cargobikes;
  • Het laden en lossen van e-cargobikes toestaan op de huidige laad en losvoorzieningen;
  • Dynamische laad- en losvoorzieningen creëren voor e-cargobikes;
  • E-cargobikes laten toestaan om zich op de rijbaan voort te bewegen, waarbij een maximumsnelheid van 30 km/h geldt binnen de bebouwde kom voor alle motorvoertuigen.

 

Allereerst moeten logistieke dienstverleners die e-cargobikes inzetten gezamenlijk met de gemeente in gesprek gaan. Hierin moeten de bedrijven het voortouw nemen in het gesprek. Er moet aan de gemeentes duidelijk aangekaart worden wat de voordelen van de e-cargobikes zijn ten op zichtte van de bestelbusjes. Ondernemers en gemeentes moeten in goed overleg nieuwe regels opstellen/vormgeven om de inzet van e-cargobikes in stedelijke gebieden te bevorderen. De samenwerking draagt bij aan het creëren van voldoende parkeer-, laad- en losvoorzieningen op de juiste locaties in stedelijke gebieden. Dit helpt de ondernemers om het maximale voordeel met e-cargobikes te kunnen behalen in de toekomst. Zonder goede samenwerking tussen logistieke dienstverleners en gemeenten, zal het positieve imago van de e-cargobike in gevaar komen.

Auteur: Piraveen Thangarajah, afstudeeronderzoek bij het LEVV-LOGIC projectgroep aan de Hogeschool van Amsterdam

Reageer op dit artikel