blog

Laaddock: van probleemgebied tot bron van efficiëntie

Distributie 2184

Laaddock: van probleemgebied tot bron van efficiëntie

Laaddocks vormen in logistiek en distributie het decor voor menig conflict tussen verladers en vervoerders. Time slot management (TSM) systemen kunnen een deel van deze problemen oplossen. Dat stelt Richard Groenendijk, general manager van AEB Nederland.

Wachttijden tot zes uur voordat het laden überhaupt kon beginnen – dat was tot voor kort het lot van enkele chauffeurs bij het distributiecentrum van de Duitse ontbijtgranenproducent Brüggen. Het bedrijf werd regelmatig geconfronteerd met contractboetes, foutvracht en facturen waarin die wachttijden werden doorberekend. Twee jaar geleden besloot het bedrijf als oplossing een time slot management systeem voor alle inkomende en uitgaande zendingen te implementeren.

Lees ook
Koppel verzamelproces volledig los van rittenplanning

 

Het resultaat is positief. Volgens hoofd logistiek Marek Schröder heeft Brüggen gemiddeld nog maar anderhalf uur nodig om een vrachtauto te laden. De planners kunnen de laad- en losploeg nu efficiënter inzetten en weten welke middelen aan het begin van de werkdag beschikbaar moeten zijn. Kostbare overuren behoren daarmee tot het verleden.

Transparantie, kortere wachttijden

De waarde van digitale TSM-systemen voor het bedrijfsleven is onlangs aangetoond in een speciaal rapport ‘Improving processes at the loading dock’ van het Duitse Bundesamt für Güterverkehr op verzoek van het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Volgens dit rapport worden TSM-systemen breed toegepast onder de ondervraagden. Als toch nog wachttijden moeten worden vergoed, kan dat eenvoudiger worden afgehandeld.

 

LTL-fastlane: oplossing voor wachttijden docks

 

Wel is belangrijk dat de chauffeurs inzage hebben in de geplande tijdvensters. Want als ze een tijdvenster missen, moeten ze volgens het rapport langer wachten dan voor de introductie van het IT-systeem. Met name vervoerders die gespecialiseerd zijn in lokale, korte ritten neigen daarom naar een negatief oordeel over dergelijke systemen. Zij zien liever verbetering door middel van langere en flexibelere tijdvensters te introduceren en de mogelijkheid te bieden om digitaal op de TSM-systemen aan te sluiten.

Medewerkers en transportpartners betrekken

Ontbijtgranenproducent Brüggen besloot om het TSM-systeem evenals de regie over de transportactiviteiten in handen te geven van ‘fourth party logistics’ (4PL) Roland, onderdeel van de Oetker-groep. Het enige dat Brüggen nog hoeft te doen is alle uitgaande transportopdrachten elke dag doorsturen naar de 4PL. Op zijn beurt wijst deze partij de transportopdrachten toe aan de vervoerders die Brüggen heeft geselecteerd en waarmee contracten zijn afgesloten.

 

Bedrijven die aan de slag willen met een TSM-systeem – al dan niet in handen gegeven van een externe dienstverlener zoals bij Brüggen – zullen hun eigen medewerkers en transportpartners bij de implementatie moeten betrekken.

Omdat een TSM-systeem volledige transparantie biedt over alle docks, over alle ingaande en uitgaande zendingen en over alle volgeboekte en vrije tijdvensters, kunnen ook transportpartners ervan profiteren. Een truck kan soms nog steeds te laat zijn, maar de verlader kan daar dankzij het systeem veel beter mee omgaan en de vracht alsnog snel afhandelen, Dat gaat nog beter als chauffeurs even bellen zodra ze weten dat ze door bijvoorbeeld druk verkeer iets later komen. Als ze dan aankomen, hoeven ze misschien niet meer helemaal achteraan te sluiten, maar krijgen ze het eerstvolgende tijdvenster.

Optimalisatie van het totale proces

Wie kiest voor een TSM-systeem, moet rekening houden met de integratie met andere systemen. Als sprake is van volledige integratie, kan een TSM-systeem leiden tot optimalisatie van complete bedrijfsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan de afdeling verkoop, waar mensen tot voorheen geneigd waren om met planners te bellen over de status van zendingen. Via het web-based platform kunnen zij net als andere betrokkenen de status van een zending inzien en eventueel informatie toevoegen. De operatie verloopt daardoor veel rustiger, terwijl de medewerkers meer gedaan krijgen dan vroeger.

Integreren logistieke processen

Nog belangrijker is dat de volledige integratie het mogelijk maakt om de interne logistieke processen zoals goederenontvangst en orderpicking beter te plannen en coördineren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om pickopdrachten veel gerichter vrij te geven en de daarvoor benodigde mensen en middelen in te plannen. Om dergelijke voordelen te realiseren is het handig om ook oplossingen voor onder meer warehouse management, transport management, douane management en export management bij dezelfde softwareleverancier aan te schaffen.

Wie wil, kan op termijn nog verdere stappen zetten in optimalisatie van processen. Denk aan de mogelijkheid om de benodigde laadtijd te berekenen op basis van de omvang van de zending. Dat maakt het mogelijk om de tijdvensters flexibel aan te passen aan de operatie Ontbijtgranenproducent Brüggen gaat zelfs de chauffeurs vragen om hun vrachtauto’s zelf te laden. Het enige wat de eigen medewerkers dan nog hoeven te doen, is alle goederen op tijd klaarzetten.

Reageer op dit artikel