blog

Horeca beleveren met vrachtfiets dé oplossing

Distributie 2686

Horeca beleveren met vrachtfiets dé oplossing

Hoe kan horecabelevering efficiënter worden opgezet? Het antwoord: inzet van kleinere elektrische vrachtvoertuigen. Het efficiënter maken van eigen vervoer binnen horecadistributie zal positieve gevolgen hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit. Dat concludeert Chaymae Amakhlouf, Student logistiek, HvA. Zij deed onderzoek in Amsterdam.

Amsterdam is een stad die volop in beweging is. De bevolking, het toerisme en de economie zijn aan het groeien. Het aantal voertuigen dat zich door de stad beweegt neemt alleen maar toe. Stedelijke distributie zorgt voor een toenemende overlast in de vorm van lawaai, luchtvervuiling, onveilige verkeerssituaties, ruimtegebrek en een slechte bereikbaarheid van verschillende wijken in de stad. Door alle vrachtvoertuigen te vervangen door elektrische vrachtvoertuigen wordt de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast wel verbeterd maar het fysieke ruimteprobleem wordt niet opgelost. 30% van de totale vrachtvoertuigen in Amsterdam is voedseldistributie en daarmee een grote stroom.

Eigen vervoer moet efficiënter

Door online verkoop daalt het aantal winkels; hier komen vaak horecagelegenheden voor terug. Horecaondernemers in de Oude Pijp ontvangen met gemiddeld 16 leveringen per week bijna twee keer zo veel leveringen dan andere bedrijven en winkels (7 à 8 leveringen per week). Maar liefst 53% van de totale horecadistributie in de Oude Pijp is transport waar geen tussenschakel tussen zit. Vaak zijn het kleine leveranciers die gespecialiseerd zijn in productontwikkeling en productlevering als secundair proces zien. Zij leveren vaak maar aan enkele adressen in Amsterdam. Dit moet en kan efficiënter!

Lees ook
‘Vrachtfiets is de toekomst voor stedelijke distributie’

Onderzoek De Pijp

Afgelopen half jaar is er bij de HvA onderzoek gedaan naar eigen vervoer bij horeca in de Oude Pijp. Hoe kan dit efficiënter worden opgezet? In de Oude Pijp is bij horecaondernemers data verzameld omtrent hun bevoorrading. Deze data zijn geëxtrapoleerd naar alle horeca in de Pijp. In totaal gaan er 2508 leveringen per week naar 160 horecaondernemers. Het efficiënter maken van eigen vervoer binnen horecadistributie zal positieve gevolgen hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit.

Volumes en Licht Elektrische Vracht Voertuigen (LEVV)

Uit onderzoek blijkt dat door inzet van kleinere elektrische vrachtvoertuigen er minder tijd nodig is voor laden en lossen. LEVV’s kunnen makkelijker langs het andere verkeer manoeuvreren en hebben kleinere plekken nodig om te kunnen laden lossen. Het beperkte aantal laad- en losplekken kan door kleinere voertuigen ook beter benut worden.

Vrachtfiets

Bij vrachtfietsen is een aparte laad- en losplek niet eens nodig. Dit kan er voor zorgen dat LEVV’s tot wel twee tot drie keer zo veel leveringen per uur kunnen leveren. Daarnaast zien we dat de volumes per levering steeds kleiner worden, maar ook frequenter plaats vinden, omdat klanten steeds minder voorraad beheren. Dit werd bevestigd in de data. Hier bleek dat maar liefst 80% van de klantleveringen in de Oude Pijp bij leveringen zonder tussenschakel onder 1,3 m3 per klantlevering ligt. 1,3 m3 is te vergelijken met 13 dozen of kratten. LEVV’s zijn dus uitermate geschikt voor de levering van deze goederen

Hub nodig

De actieradius van LEVV’s is beperkt en hoewel 57% van eigen vervoer afkomstig is binnen een straal van 10 km is het noodzakelijk een Hub te gebruiken voor het bundelen van goederen. Daarnaast draagt een Hub bij aan minder vervoersbewegingen door bundeling van goederen. Zie abstracte weergave.

Om door te kunnen rekenen wat de kosten zijn van het gebruik van LEVV’s en een Hub zijn er vier scenario’s opgesteld:
1. HUB aan de rand van de stad;
2. Mobiele HUB in de stad;
3. Geen HUB, wel cross-dock in de stad zonder vaste locatie;
4. Vaste HUB in de stad, aan de rand van de Pijp.

In elk scenario wordt gebruik gemaakt van twee typen LEVV. Dit zijn gekoelde vrachtfietsen en de Goupil, een wat grotere LEVV voor de grotere leveringen. Voor elke scenario is een doorrekening gemaakt van de kosten per levering en vergeleken met de kosten per levering van de huidige situatie. In onderstaande tabel zie je daarvan de resultaten (inclusief kosten Hub en personeelskosten).

Een abstracte weergave waarbij duidelijk te zien is dat een Hub bijdraagt aan minder vervoersbewegingen.

Wat we zien is dat de kosten voor twee scenario’s (hub aan de rand van de stad en cross dock in de stad) aanzienlijk duurder zijn dan de huidige situatie. Dit komt met name doordat er meer Goupils nodig zijn omdat er een grotere afstand afgelegd moet worden naar de klant. De kosten van één Goupil is bijna gelijk aan de kosten van tien vrachtfietsen. Ook is het zo dat de personeelskosten bij de inzet van vrachtfietsen lager uitkomen, omdat hiervoor ook personeel kan worden aangenomen zonder rijbewijs. Dit kunnen ook medewerkers zijn onder de 18 jaar.
De operationele kosten van scenario’s twee en vier (een mobiele of vaste Hub in de stad) vallen lager uit dan de huidige situatie. Beide scenario’s maken gebruik van een Hub in de stad waardoor meer vrachtfietsen ingezet worden dan in de andere twee scenario’s.

Horeca logistiek blijft noodzakelijk in een stad als Amsterdam, maar heeft op dit moment ook een negatieve impact op de leefbaarheid van de stad. De analyse van de huidige horeca leveringen in de Oude Pijp laten zien dat er een grote potentie ligt in het gebruik van LEVV’s in combinatie met een Hub. Het lijkt er dus op dat horecaleveringen duurzamer, goedkoper en efficiënter kunnen!

Auteur: Chaymae Amakhlouf, Student logistiek, HvA.

Reageer op dit artikel