blog

Waarom elektrisch vrachtvervoer niet doorzet

Distributie 3262

Waarom elektrisch vrachtvervoer niet doorzet

Schone stadsdistributie is van evident belang voor onze steden. De inzet van elektrische voertuigen zet ondanks veel enthousiasme en welwillendheid onder bedrijven niet door. Tijd om te onderzoeken waarom?

Elektrische vrachtvoertuigen (EVV) worden nog niet massaal geproduceerd. Hierdoor is de aanschafprijs van EVV nog hoog en is er geen concurrentievoordeel ten op zichtte van conventionele voertuigen.

In deze fase van de innovatie spreekt EVV vooral de “early adopters” aan: bedrijven die als allereerste een innovatief product adopteren en belangrijke toekomstige toepassingen van de nieuwe technologie zien en de eersten willen zijn die ervan profiteren. Deze groep wordt door latere adopters beschouwd als de eerste succesvolle gebruikers van een innovatie. Zij laten zien dat het werkt!

Het is belangrijk voor gemeentes om deze groep te stimuleren om EVV aan te schaffen, zeker omdat zij een voorbeeld zijn voor latere adopters.

Strategisch belang

Deze groep early adopters heb ik het afgelopen half jaar gesproken over de aanschaf van EVV en wat daar bij komt kijken. Zoals te zien in bijgaande infographic zijn redenen voor aanschaf vooral vanuit de identiteit van het bedrijf ontstaan. Innovatieve bedrijven adopteren EVV vanuit bedrijf-strategisch belang en duurzame of maatschappelijk betrokken bedrijven adopteren vanuit de passie voor duurzaamheid.

Ook de bedrijven die geen EVV rijden, hadden deze redenen om EVV te willen rijden. Echter doordat deze bedrijven voedsel of zware materialen vervoeren kwamen technische beperkingen van EVV naar boven. Koeling of het gewicht van zware materialen beperken de actieradius van EVV, waardoor EVV voor deze bedrijven geen optie meer was.

Infographic Martijn_definitief-page-0

Priveleges

Gemeente Amsterdam heeft beleid om EVV te ondersteunen, maar dit wordt door geen van de bedrijven als doorslaggevend ervaren. Alhoewel de aanschafsubsidie bijdraagt en privileges (zoals op dit moment gehanteerd) als beloning worden ervaren door bedrijven die met EVV rijden.

Mogelijke oplossingen

De koplopers-groep zorgt voor stimulering voor lokale bedrijven maar geldt ook als bron van informatie voor de aanschaf van EVV. Dit draagt bij aan een kortere leercurve bij de adoptie van EVV. Hoewel het huidige beleid bijdraagt aan een EVV-adoptiecultuur, kan het nog beter:

  • Privileges zouden doorslaggevend kunnen zijn als er duidelijk regels zijn voor langere termijn. Bijvoorbeeld de zekerheid van een RVV-ontheffing voor 3 of 5 jaar kun je meenemen in de business case van EVV.
  • Op dit moment wordt de druk voor schone stadsdistributie volledig bij de vervoerder gelegd. De ontvanger van de goederen heeft totaal geen incentive om bezig te zijn met elektrisch transport van zijn producten. Beleid om de vraag onder ontvanger te vergroten zou bedrijven helpen in de aanschaf voor EVV.
  • Opvallend was de duidelijke roep vanuit bedrijven (ook diegene die nog niet elektrisch rijden) voor een strikt “level playing field”. Dat zou volgens de respondenten het een stuk makkelijker maken om de adoptie van EVV binnen het bedrijf mogelijk te maken. Onderzoek naar wat de impact is van strikt beleid, zou de haalbaarheid hiervan kunnen vaststellen.

Duidelijk is dat de milieuzone, die geldt voor bestelbussen uit de vorige eeuw en op 1 januari 2017 in gaat, geen zoden aan de dijk zet in de noodzakelijke transitie naar EVV. Druk om over te stappen naar EVV wordt bij de ‘early adopters’ dan ook niet gevoeld. De gemeente voelt eerder toenemende druk van de early adopters!

Auteur Martijn Altenburg is onderzoeker bij Urban Technology

Reageer op dit artikel