blog

Publieke inkoop als aanjager duurzame stadslogistiek: doen!

Distributie 1394

Publieke inkoop als aanjager duurzame stadslogistiek: doen!
Susanne Balm

Susanne Balm blikt terug op een aantal stadslogistiek resultaten aan de hand van haar drie blogs. De drie boodschappen uit deze artikelen lijken als puzzelstukjes in elkaar te vallen. 

De afgelopen 1,5 jaar schreef ik drie blogs. Een over de rol van publieke inkoop in het stimuleren van duurzame stadslogistiek. Ik stelde dat publieke organisaties (gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen) gezien hun volume en maatschappelijke doelstellingen de uitgesproken aanjager moeten zijn van slimme en schone bevoorrading. Daarnaast schreef ik over gedragsverandering en hoe wij kennis hierover kunnen inzetten bij het realiseren van duurzame stadslogistiek. En zoals het nieuwe jaar vaak start met goede voornemens, schreef ik in januari dat het tijd werd om de Green Deal ambities rondom schone stadsdistributie versneld uit te rollen in de praktijk.

Puzzelstukjes

Momenteel bevind ik mij in een traject waarbij deze drie boodschappen als puzzelstukjes in elkaar vallen. Samen met Facility Services UvA-HvA, een aantal grote leveranciers en een drietal logistiek dienstverleners, werkt het HvA Onderzoeksprogramma Urban Technology aan implementatie van duurzame bevoorrading.

Blog 1. Duurzame stedelijke distributie: de publieke inkoper aan zet (april 2015).

In mijn bericht van april 2015 noemde ik dat leveranciers graag meedenken over een slimmere bevoorrading en zelfs vaak voorstander zijn van logistieke gunningscriteria in de aanbesteding. Echter werden zij tot op heden zelden gevraagd om input voor het verbeteren van logistieke processen. Klant is koning, en zeker als het een grote inkoper zoals UvA-HvA is. En dus doen leveranciers er alles aan om binnen de gestelde 24 of 48 uur te leveren, en laten ze de tientallen bestellers in hun waarde, ook als dit leidt tot inefficiënte logistiek.

Facility Services (FS) heeft hierin twee belangrijke stappen gezet:

  1. In juni 2016 werden zeven grote leveranciers en drie logistiek dienstverleners uitgenodigd om gezamenlijk in gesprek te gaan over de mogelijkheid van een centraal afleverpunt voor leveringen aan UvA en HvA. Dit stelde leveranciers in staat om kansen, voorwaarden en belemmeringen aan te dragen.
  2. Wensen en eisen met betrekking tot duurzame logistiek worden opgenomen in nieuwe aanbestedingen. Dit gebeurde al bij de aanbesteding van printdiensten, catering en drukwerk.

Blog 2. Gedragsverandering als motor voor duurzaamheid (september 2015)

Vorig jaar beschreef ik de zes stappen van gedragsverandering: bewustzijn, weten, kunnen, willen, doen, volhouden. Het traject met FS heeft mij nog duidelijker gemaakt hoe deze stappen een rol spelen bij het realiseren van duurzame stadsdistributie.

Een jaar lang onderzoek heeft menigeen bewustgemaakt dat de bevoorrading aan de UvA en HvA slimmer kan (bewustzijn). Echter, niet iedereen staat gelijk te trappelen om de huidige operaties te veranderen (willen). Andere beschikken niet over de benodigde kennis van de inkoop- of logistieke processen (weten). En als ik naar mijzelf kijk, hebben wij als onderzoeksprogramma weer niet de middelen om voorraad en vervoer daadwerkelijk anders te organiseren (kunnen). Het toont aan hoe alle stakeholders nodig zijn en intensief met elkaar moeten samenwerken om deze verandering tot een succes te maken: inkoper, contractmanager, accountmanager, faciliteer beheerder, logistiek dienstverlener, onderzoeker en projectleider.

En dan is er ook nog een trigger nodig die de verandering daadwerkelijk in gang zet (doen). Wat mij betreft was die er in april, toen onze directeur Facility Services UvA-HvA de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek tekende en kort daarop resoluut uitsprak dat er genoeg over gesproken was. “Gewoon klein gaan doen” was zijn devies.

Blog 3. Zero Emissie Stadslogistiek: van ambitie naar uitrol in 2016 (jan 2016)

Sinds 6 juni zijn er met vijf leveranciers goede vervolgafspraken geweest voor het uitrollen van een pilot “centraal afleveren”. Het idee is dat leveranciers hun goederen aan de rand van de stad afleveren en deze vervolgens gebundeld met schoon vervoer richting UvA en HvA gaan. Variërend van papier, hygiëne producten, onderhoudsmaterialen, koffie en bloemen. Nu leveranciers en logistiek dienstverleners weten dat de klant dit wil, kunnen zij gezamenlijk aan de implementatie werken. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar het aantal aflevermomenten bij UvA-HvA, maar ook naar voorraadbeheer, interne distributie en opschaling naar andere klanten.

Voor het einde van het jaar hopen we dan echt resultaat in praktijk te behalen! Onze rol als Onderzoeksprogramma neemt in die fase weer toe, omdat we uiteraard de lessen en ervaringen willen borgen die nodig zijn om de laatste stap van verandering (volhouden) te realiseren.

Reageer op dit artikel