blog

Ondergrondse buizenpost voor pakketlevering is mogelijk

Distributie

Ondergrondse buizenpost voor pakketlevering is mogelijk

Na weg, water, lucht en spoor kennen we nog een modaliteit; ondergronds! Waarom is er nog geen ondergronds transportsysteem dat de pakketlevering in de stad verzorgt? Lars Vreeswijk, student Logistic Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam, zet hier de mogelijkheden uiteen.

E-commerce bedrijven zien hun aandeel stijgen en proberen afnemers zo goed mogelijk te bedienen. Helaas brengt dit nadelige gevolgen met zich mee: retourstromen, klanten die niet thuis zijn en uitstoot van CO2. De leefbaarheid in de steden wordt ook aangetast. Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van de vijfde modaliteit? Na weg, water, lucht en spoor kennen we nog een modaliteit; ondergronds! Waarom is er nog geen ondergronds transportsysteem dat de pakketlevering in de stad verzorgt? Welke voordelen brengt dit met zich mee voor de klant, e-commerce bedrijven en de leefbaarheid van de stad?

Consumenteneisen worden steeds bepalender voor de bedrijfsvoering van verschillende bedrijven.  Het online bestellen van producten wordt almaar populairder. Het beleveren van de klant brengt verschillende problemen met zich mee. De klant moet thuis zijn om het bestelde pakketje in ontvangst te nemen. In sommige gevallen wordt het pakketje de volgende dag nogmaals aangeboden omdat de klant de vorige dag niet aanwezig was. Pakketdiensten rijden hierdoor extra kilometers en stoten zo meer CO2 uit. Kan dit niet anders? Waarom maken we niet gebruik van de technieken in de vorm van ondergrondse transportsystemen.

110.000 kilometer riolering

Het ondergrondse systeem dat iedereen kent is het riool. Door heel Nederland ligt 110.000 kilometer aan riolering. Kan de werking van het riool niet omgedraaid worden? Van het afvoeren van afvalwater naar pakketlevering in de binnenstad. Het ondergronds transporteren van goederen met behulp van een pijplijn is al een oud systeem. In de 19e eeuw werd in verschillende wereldsteden al gebruik gemaakt van een pneumatische postsysteem voor kleine pakketjes bijvoorbeeld in Parijs en Berlijn. Deze systemen worden vandaag de dag nog steeds gebruikt voor intern transport in grote bedrijven, vooral in ziekenhuizen.

100 jaar later, aan het einde van de vorige eeuw, is veel onderzoek gedaan naar ondergrondse logistiek. Deze toepassing zou minder ruimte in beslag nemen, minder geluidshinder en vervuiling in de binnenstad veroorzaken. Er waren zelfs plannen om 30% van het goederenvervoer in Nederland ondergronds plaats te laten vinden. Deze transporttoepassing bracht wel een grote kostenpost met zich mee, in die tijd een investering van meer dan 200 miljard gulden. Na deze studie hebben verschillende gemeenten in Nederland hun eigen ondergrondse logistieke systeem ontworpen. De plannen zijn uiteindelijk niet uitgevoerd omdat het niet rendabel genoeg zou zijn in vergelijking met de ontwikkelingen van bovengrondse distributie.

Onderzoek buizenpost

Vandaag de dag wordt er nog steeds onderzoek gedaan naar ‘buizenpost’. Onderzoekers aan het Ruhr-Universität Bochum onderzoeken nu of het concept buizenpost opnieuw leven ingeblazen kan worden. Het transporteren van goederen ondergronds gaat namelijk sneller dan transport per vrachtwagen. Het onderzoek naar deze vijfde modaliteit (weg, spoor, lucht en water) gaat onder de naam CargoCap.

Ondergrondse buizenpost

CargoCap

Om ondergrondse distributie werkelijkheid te laten worden is een goede logistieke organisatie nodig. Ten eerste zal buiten de stad een groot distributiecentrum moeten komen, om alle pakketten te consolideren. Vanuit het DC zal met behulp van automatisch geleide voertuigen (AGV’s) ondergronds getransporteerd worden naar de desbetreffende postcode. Het transport vindt plaats met een unit, die zo ingericht zal zijn dat de consument met behulp van een code het pakketje in ontvangst kan nemen. Zo wordt de veiligheid gegarandeerd en criminaliteit tegen gegaan. Via de smartphone gaat een melding naar de klant dat de bestelling gereed is om opgehaald te worden. De klant kan zelf bepalen wanneer deze de bestelling ophaalt. Hierdoor zullen bestelbusjes en vrachtwagens gedeeltelijk van de openbare weg verdwijnen.

Retourstromen

Het is geen geheim meer dat e-commerce bedrijven het moeilijk hebben met de grote hoeveelheden retourstromen. Begin 2013 had Zalando een interview met de krant Die Welt. Zalando gaf aan dat het gemiddelde retourpercentage rond de 50% lag. Op het gebied van e-commerce logistiek is dus nog veel winst te behalen. Retourstromen moeten beter worden georganiseerd, om kosten te besparen en efficiënter te werken. Als de klant niet tevreden is met het product kan het pakketje terug worden gebracht naar het ondergrondse afhaalcentrum. Retourzendingen zullen sneller verwerkt worden aangezien er geen ingewikkelde formulieren meer ingevuld hoeven te worden. Het pakketje hoeft namelijk alleen terug gebracht te worden naar het centrale afhaalcentrum. Op deze manier wordt het systeem op twee verschillende manieren gebruikt namelijk het distribueren en retourneren van de pakketjes. Omdat klanten steeds minder producten in de winkel kopen, is het voor e-commerce bedrijven extra belangrijk om een goede customer servicegraad te hebben. Het pakketje moet op de afgesproken datum en tijd toegankelijk zijn voor de klant. Door middel van het ondergrondse transportsysteem kan 24 uur per dag, zeven dagen per week geleverd worden.

De toepassing van een ondergronds logistiek systeem voor pakketlevering is duur en daardoor gering in Nederland. Het systeem is vooral rendabel voor stedelijke gebieden. Een ideale situatie zou zijn om het systeem tegelijk met het riool aan te leggen in steden die nog gebouwd moeten worden [Tegenlicht, 2012]. Zo kunnen verzakkingen en schades aan huizen worden voorkomen, denk bijvoorbeeld aan de bouw van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam.

Vijfde modaliteit ultieme oplossing

In de jaren 1990-2000 is het ondergrondse transportsysteem niet geslaagd, omdat er geen vraag naar was. Bovendien was ondergrondse logistiek niet genoodzaakt aangezien de bovengrondse logistiek steeds beter geregeld werd waardoor het plan snel van tafel is geschoven. Op dit moment trekt de e-commerce echter steeds verder aan en is de distributie naar de klant toe slecht georganiseerd. In plaats van dat alle bestellingen geconsolideerd worden gaan verschillende pakketdiensten de stad in. De vraag die nu gesteld wordt; “Bestaat er een mogelijkheid om via buizenpost pakketlevering aan huis te verzorgen?” Ja het is mogelijk, maar niet huis-aan-huis. Buizenpost is mogelijk in stedelijke gebieden waar veel mensen bij elkaar wonen zodat het systeem rendabel is. Wanneer het systeem echt toegepast wordt bij ieder huis, zal de investering te groot zijn. Door centrale afhaalpunten te creëren wordt dit probleem opgeheven. De pakketdiensten worden dus vervangen door een ondergrondse transportsysteem wat de leefbaarheid in de stad ten goede komt. Het zal een grote stap in de richting zijn om de leefbaarheid in de stad terug te krijgen. Het zal nog wel even gaan duren voordat het concept toe wordt gepast in stedelijk gebied. Het is een grote investeringssom maar wanneer het geïmplementeerd is zullen de voordelen snel merkbaar worden. Kortom, deze vijfde modaliteit mag niet vergeten worden, misschien is het wel de ultieme oplossing!

Door: Lars Vreeswijk, student Logistic Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam; hij  is begeleid door Carina Heynens en Sander Onstein.

Lees ook:
– Modalshift 2.0: Buizenpost en 3D printen

– Is ondergrondse bierdistributie kansrijk in steden?

 

Overige bronnen:

ANP. (2013). Nu.nl. Opgeroepen op 2015, van Nu.nl: http://www.nu.nl/binnenland/3589653/bevolking-neemt-vooral-toe-in-grote-steden.html

Essen, N. v. (2013). Logistiek.nl. Opgeroepen op 2015, van Logistiek.nl: http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/webwinkellogistiek/2013/6/Hoe-krijgen-we-de-last-mile-op-de-rails-1278708W/

Gout, S. (2014). Emerce.nl. Opgeroepen op 2015, van Emerce.nl: http://www.emerce.nl/achtergrond/logistiek-cruciale-factor-groei-ecommerce

Hupkens, Y. D. (2014). Nrcq.nl. Opgeroepen op 2015, van Nrcq.nl: http://www.nrcq.nl/2014/08/27/waarom-trekken-we-steeds-meer-naar-de-randstad-toe

Lamson. (2015). Lamson. Opgeroepen op 2015, van Lamson: http://www.lamson.nl/Sectoren/Gezondheidszorg/Buizenpost

Möller, N. (2014). Retailwatching.nl. Opgeroepen op 2015, van Retailwatching.nl: http://www.retailwatching.nl/tech/artikel/eodpSXrcEeScnSIAClup0Q-54/worden-drones-ooit-werkelijkheid.html

Paazl. (2015). Paazl.com. Opgeroepen op 2015, van Paazl.com: https://www.paazl.com/nl/retourpercentages-een-overzicht/

Riool.info. (2015). Opgeroepen op 2015, van Riool.info: http://www.riool.info/ontstaan-van-het-riool

Oey, A. (Regisseur). (2012). Making Cities [Televisieuitzending]. Nederland.

Twinkle. (2013). Twinklemagazine.nl. Opgeroepen op 2015, van Twinklemagazine.nl: http://twinklemagazine.nl/nieuws/2013/11/wehkamp.nl-40-procent-fashion-retour/index.xml

Reageer op dit artikel