blog

Heeft een Uber voor truckers toekomst?

Distributie

Heeft een Uber voor truckers toekomst?

Een start-up uit Los Angeles met de naam ‘Cargomatic’ heeft de financiering van 8 miljoen dollar binnengehaald om een Uber-achtige applicatie voor de trucking-industrie groot te maken. Dat werpt de vraag op: heeft een Uber voor truckers toekomst?

Cargomatic biedt een platform om verladers en truckers bij elkaar te brengen. Het bedrijf is pas vorig jaar opgericht en wil met behulp van technologie de lokale trucking-industrie innoveren. Zij hoopt een platform te bieden waarop verladers hun beschikbare opdrachten kunnen melden en waarop lokale truckers met beschikbare capaciteit kunnen concurreren. Door deze match te maken, hoopt Cargomatic truckers te helpen met het verdienen van geld maar tevens ook om lading efficiënter te routeren.

Opdracht via de website

Verladers kunnen hun opdrachten opgeven via de website (met details rondom de lading) en truckers kunnen via een mobiele applicatie opdrachten accepteren en hun routes plannen. Cargomatic voert een kwaliteitscontrole uit op de truckers die zich aanmelden bij het platform, zoals het evalueren van kwalificaties, verzekeringen etcetera, om te controleren of zij inderdaad in staat zijn om wettelijk en kwalitatief de lading van verladers te transporteren. Het platform biedt ook prijs transparantie door te berekenen hoeveel geld een trucker zou moeten krijgen gebaseerd op het gewicht van de goederen en de afstand die moet worden afgelegd.

Sneller betaald

Het platform zorgt er ook voor dat truckers sneller betaald krijgen door het facturerings- en betalingsproces te faciliteren. Verladers kunnen betalen met creditcard of bankoverschrijving terwijl truckers automatisch betaald krijgen kort nadat de opdracht is afgerond.

Volgens Cargomatic gebruiken de meeste verladers een kleine groep van lokale truckers die ze kennen. Maar die truckers hebben niet altijd capaciteit over en tegelijkertijd hadden deze lokale truckers last van wisselende werkschema’s en waren ze afhankelijk van een beperkt aantal verladers. Cargomatic hoopt deze problematiek op te lossen door de verladers een mogelijkheid te bieden om snel hun goederen te kunnen verschepen terwijl tegelijkertijd het inkomen van de truckers verhoogd kan worden door hun in contact te brengen met opdrachten op het moment dat zij capaciteit over hebben. Doordat het perfect inzicht heeft in de locatie van zowel de truckers als de inhoud van de opdrachten, kan het ook zorgdragen voor meer efficiënte routes om zodoende de totale ketenkosten te verlagen.

Cargomatic wil uitbreiden

Cargomatic is tot dusver actief geweest in Zuid-Californië en de stad New York maar het bedrijf wil snel uitbreiden. De USD 8 miljoen is opgebracht door een groep venture capital bedrijven waaronder de venture capital poot van Volvo Group. Een andere investeerder is Ester, die het grootste private vrachtwagenpark in Amerika bezit. Kortom, het bedrijf wordt gesteund door de partijen uit de markt zelf. Het extra geld wordt gebruikt om naar nieuwe markten uit te breiden en om nieuwe truckers te koppelen aan het platform.

Het is duidelijk dat Cargomatic aast op de spot markt voor vrachtvervoer. Er bestaan in Europa reeds online platformen voor deze markt. Tegelijkertijd worden deze platformen nog niet veel gebruikt. Het succes zal dus afhangen van de marketing en de gebruikersvriendelijkheid van het platform.

Ziet u een dergelijk platform zitten?

Serie Supply Chain Trendwatch

Wat gebeurt er in de wereld en welke invloed heeft dit op supply chains? De blogs in deze serie ‘Supply chain van de toekomst trendwatch’ worden mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Fontys Hogescholen en Districon Management Consultants.

Meer blogs van Roy Lenders in deze serie:

Drie logistieke uitdagingen bij ‘Growth Hacking’
* Wie durft er NEE te zeggen tegen SAP?
* Voordelen van differentiatie in leverkeuzes bij e-commerce

Reageer op dit artikel