blog

Logistiek van de toekomst: trends en inspiratie

Distributie

Logistiek van de toekomst: trends en inspiratie

Hoe ziet de logistiek er over een vijfentwintig jaar uit, welke beelden hebben we daarbij? Jeff Bozos, de CEO van Amazon, was 18 jaar geleden zelf in zijn auto onderdeel van het logistieke proces … en hij zag waar hij met de toekomst heen wilde. Leon Gommans beschrijft hier drie logistieke trends.

Er worden de nodige rapporten geschreven op basis van economische modellen, waar trends en ontwikkelingen vertaald worden in getallen. Mijn vraag is altijd weer: welke inspirerende verhalen en beelden zitten onder deze cijfers en grafieken?

Concrete verhalen, experimenten en beelden die helpen de wereld van morgen voor te stellen. Beelden en verhalen organisaties inspireren en de weg wijzen naar de logistiek van de toekomst. Beelden en verhalen die bijdragen om dat pad te kiezen wat je wilt dat er gaat komen.

Met een aantal fascinerende voorbeelden uit research en de praktijk laat ik ontwikkelingen zien die impact gaan hebben op de logistiek. En ik zeg uitdrukkelijk óók de praktijk omdat succesvolle innovaties voortkomen uit het experiment en het doen. De afgelopen decennia hebben organisaties geleerd met kleine experimenten snel te leren en de successen vervolgens in moordend tempo op wereldschaal uit te rollen. Denk maar aan het mobiele internet met de App-stores. Op wat voor termijn welke technieken volwassen zijn is moeilijk te zeggen. Maar de veelheid van initiatieven maakt het onvermijdelijk dat er grote disrupties op komst zijn. Zelfs de zekerheid die de logistiek tot op heden vindt in bestaande fysieke infrastructuur, komt ter discussie te staan. Een uitdaging die vraagt om ook anders te kijken. Logistieke stromen zullen er altijd blijven, maar het water kiest de weg van de minste weerstand. Op de top lijkt het veilig, maar houd je contact met de basis? Water is voedend, maar kan zeker ook ondermijnen.

Drie trends

Voorbeelden die uitnodigen om anders naar de logistiek te kijken:

1. Lokale productie per stuk en op afroep

3D printing is een populair onderwerp met mooie, tastbare voorwerpen die tot de verbeelding spreken. Voorbeelden van toepassingen zijn sieraden, schoenen, prototypes van auto’s, kleding, organen, chocola voedsel maar zeker ook reserveonderdelen. Ter inspiratie zie CreativeBloq en Forbes met prachtige voorbeelden. In de Economist wordt de opschaling van de technologie al besproken. En ja, 3D printing gaat grote invloed hebben op de logistiek. Economies of scale maken dat we veel goederen op voorraad, op afstand en op volume produceren. En juist 3D printing maakt het mogelijk om goederen per stuk op afroep op iedere locatie te produceren. Kortom, minder logistiek en minder voorraad. Kijk met deze bril op eens naar dit fimpje, en bedenk wat 3D printing voor jouw rol in logistiek gaat en kan betekenen. Waar kun jij een experiment uitvoeren met deze nieuwe technologie? Met wie moet je samenwerken?

2. Maximale benutting capaciteit, optimale aansluiting

Internet of Things, Big Data en Predictive Analytics staan ook meer dan ooit in de belangstelling. De wereld waar alle fysieke, uniek identificeerbare, dingen naast hun fysieke verschijningsvorm, ook een virtuele representatie hebben. Aan deze virtuele objecten wordt aanvullende informatie toegevoegd zoals hun identiteit, locatie, status en andere mogelijk interessante eigenschappen. Objecten zijn online beschikbaar en uitvraagbaar. Dit maakt het mogelijk vragen te stellen, zoals “sleutelbos, waar ben je” en “melkpak, waar kom je vandaan en hoe ben je hier gekomen”. Een gigantische verandering en wat dit gaat betekenen is niet te overzien. Deze vraag nu is vergelijkbaar met de vraag in 1940 wat plastic gaat veranderen. Het was in die tijd niet voorstelbaar dat plastic overal in kan zitten. De presentatie van Carlos Domingues over Innovation of Everything geeft mooie voorbeelden van de veranderingen en de mogelijke impact.

Logistiek gaat hierdoor ook veranderen; hoe werkt een warehouse waar de producten zelf weten waar ze liggen. Hoe ziet de logistiek eruit van producten die in opdracht van de eigenaar zelf bepalen waar ze heen gaan? Door AIS-informatie te gebruiken worden ketens al stap voor stap transparant. En met de inmiddels ver ontwikkelde agenttechnologieën is de betrokkenheid van mensen in de logistieke keten niet of nauwelijks meer noodzakelijk. Alleen in geval van uitzonderingen. Kijk eens naar dit voorbeeld van een transparante supply-chain.

3. Drones en robots

De wereld waarin robots en drones een rol spelen in onze dagelijkse realiteit komt snel dichterbij. De auto die automatisch inparkeert of de Google-car die zelfstandig rijdt zijn de eerste voorbeelden. In de militaire wereld is het gebruik van drones nu eerder de regel dan de uitzondering. De technologie is inmiddels zo goedkoop en robuust dat er ook toepassingen in de logistieke context mee worden ontwikkeld. Maakt distributie met drones investering in infrastructuur overbodig, zoals mobiele telefonie in Afrika kostbare investeringen in vast netwerk overbodig maakte? Ook Amazon experimenteert met drones, hoe realistisch en hoe dicht bij is dat? Volgens Amzon duurt het nog even, maar de service heeft wel al een naam, Prime Air. En ook een biertje wordt in de toekomst anders geleverd ….

Ik ben nieuwsgierig naar jullie beleving van de logistiek van morgen; wat zijn verhalen en beelden die je inspireren? Kom maar op met de filmpjes en artikelen! Ik zie uit naar een shot inspiratie zo aan het begin van het nieuwe jaar…

Reageer op dit artikel