blog

LTL-fastlane: oplossing voor wachttijden aan docks

Distributie

LTL-fastlane: oplossing voor wachttijden aan docks

LTL-fastlanes (less than truckload) verlagen de wachttijden bij distributiecentra in het gunstige geval met meer dan veertig procent. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Masterstudente Ilona Voogt, uitgevoerd in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland met Van Uden Logistiek, en onder begeleiding van prof. dr. W.E.H. Dullaert.

Het komt regelmatig voor dat een vervoerder lange tijd bij een distributiecentrum (dc) moet wachten om te laden en te lossen; het aantal beschikbare docks is vaak niet voldoende of er moeten achter de deuren nog diverse handelingen worden verricht.

Het gevolg is dat er vertragingen ontstaan die ervoor zorgen dat vervoerders niet efficiënt kunnen plannen. Ook ontstaan er opstoppingen op de terreinen van distributiecentra.

Het figuur hieronder toont de problematiek van wachttijden bij dc’s:

 

Wachttijden kleine zendingen

De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om de verblijftijden aan de docks te verkorten. Eén daarvan is het succesvolle speeddocking dat inmiddels wordt omarmd door de logistieke wereld. Speeddocking richt zich echter uitsluitend op volle vrachtwagens en biedt daarmee geen passende oplossing voor vrachtwagens die slechts deels gevuld zijn. Masterstudente Ilona Voogt richtte zich in haar afstudeeronderzoek daarom specifiek op de vraag hoe wachttijden voor vervoerders met kleine zendingen kunnen worden verkort. Zij onderzocht of de wachttijdproblematiek aan de docks kan worden opgelost door te werken met zogenoemde LTL-fastlanes. Een LTL-fastlane is een dock dat uitsluitend bedoeld is voor de afhandeling van less than truckload (LTL) goederenstromen.

Kortere wachttijd

Voogt onderzocht of speciale LTL-fastlanes voor LTL-zendingen de gemiddelde wachttijd aan de docks en de bezettingstijd van de docks kunnen verkorten. Ze gebruikte datasets van Van Uden om simulatiemodellen te ontwikkelen waarin het gehele los- en laadproces bij een dc is vastgelegd, vanaf de aankomst van de vrachtwagen bij het dc tot het wegrijden van de vrachtwagen bij het dock. In totaal berekende zij twaalf verschillende scenario’s door. Ze onderzocht twee wachtrij-disciplines. Ten eerste een dedicated LTL-fastlane, een dock dat uitsluitend bestemd is voor het laden en lossen van zendingen met minder dan tien pallets. Ten tweede een wachtrij-discipline waarin kleine zendingen altijd voorrang hebben op grotere zendingen. De resultaten van haar onderzoek tonen aan dat dedicated LTL-fastlanes de gemiddelde wachttijd met vijftien procent verkort. Door altijd prioriteit te geven aan LTL-zendingen wordt de gemiddelde wachttijd met veertig procent verkort. De LTL-fastlanes blijken daarnaast nauwelijks invloed te hebben op de verwerkingstijd van orders en op inzet van medewerkers. Per saldo zijn dus niet méér medewerkers of middelen nodig bij het gebruik van de fastlanes.

Meer orders

De daling van de bezettingstijd van een dock als gevolg van de daling in de wachttijd, zorgt ervoor dat er meer orders per dag kunnen worden verwerkt. Ook stelt de verkorte wachttijd de vervoerder in staat efficiënter te plannen en meer routes per dag in te plannen. Daarnaast profiteert het milieu van de introductie van LTL-fastlanes: de betere doorstroming zorgt voor minder opstoppingen op en rond het dc, waardoor de uitstoot van uitlaatgassen wordt verminderd.

Nader onderzoek

Ondanks de positieve resultaten van het onderzoek, realiseert Voogt zich dat de LTL-fastlanes mogelijk niet in alle typen dc’s en bedrijfssectoren effectief zullen zijn. Haar onderzoek is uitgevoerd bij slechts één dc. Ook zijn maar twee wachtrij-disciplines onderzocht, namelijk LTL-fastlanes en prioriteitstelling voor LTL-zendingen. Er zijn echter meer variaties te bedenken, zoals een dock dat alleen in piekuren wordt gebruikt als LTL-fastlane. Het onderzoek richt zich daarnaast op maar twee key performance indicators: de gemiddelde wachttijd en de gemiddelde bezettingstijd van het dock. In de toekomst kan bijvoorbeeld ook worden gekeken naar het effect van LTL-fastlanes op CO2-uitstoot en duurzaamheid. Of naar de orderlooptijd in de gehele supply chain. Het onderzoek van Voogt is een eerste stap op weg naar het verkorten van wachttijden en verblijftijden van LTL-zendingen en biedt aanknopingspunten voor uitgebreider onderzoek.

Reageer op dit artikel