blog

Grachten oplossing voor schone bevoorrading Amsterdam

Distributie

Grachten oplossing voor schone bevoorrading Amsterdam

De Amsterdamse grachten fungeerden honderden jaren als aan- en afleverroute voor goederen. Met komst van de (vracht)auto is de levering van goederen aan de binnenstad verschoven naar de weg. De Amsterdamse binnenstad vol toeristen, bewoners en bedrijven, raakt echter steeds voller en het aantal vrachtbewegingen neemt daardoor toe. Zou het dan niet mooi zijn als stadsdistributie in de hoofdstad binnen afzienbare tijd weer ‘gewoon’ over de grachten gaat? Diverse projecten bewijzen dat het kan, stelt Danny Bloem.

Duizenden bewoners, toeristen, en werkenden maken dagelijks gebruik van de Amsterdamse binnenstad, en het wordt er steeds drukker. De schaarse ruimte, die van origine niet ontworpen is voor het toelaten van (groot) gemotoriseerd verkeer, raakt verstopt en vervuild – deels door het groeiend aantal leveringen aan horeca, winkels en consumenten. Echter, om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor zowel bewoners, toeristen als bedrijven blijven deze leveringen van producten noodzakelijk.

Aanscherpen venstertijden geen oplossing

Om binnensteden leefbaar en gezond te houden hebben Europa, de nationale overheid en lokale overheden verschillende maatregelen genomen om veiligheid en luchtkwaliteit te verbeteren. Zo zijn er Europese normen voor luchtkwaliteit en kent Amsterdam venstertijden voor levering door vrachtauto’s en zijn er milieuzones ingesteld. Daarnaast wil Amsterdam meer ruimte voor fietsers en voetgangers creëren. Venstertijden alleen zijn niet genoeg om de normen voor luchtkwaliteit te behalen en de veiligheid te verbeteren. Veel winkels in de binnenstad worden al vrij efficiënt beleverd en dit maakt het verder aanscherpen van venstertijden geen oplossing.

Ondertussen neemt het aantal vrachtbewegingen in de binnenstad sterk toe. Bewoners bestellen steeds vaker online hun producten. Winkels worden steeds frequenter beleverd om voorraadkosten te drukken en om beter op de vraag te kunnen reageren. De trend naar duurzaam, vers, biologisch en lokaal zorgt er voor dat horeca steeds frequenter door meerdere leveranciers wordt beleverd. Walther Ploos van Amstel benadrukt dat er veel potentie is voor vracht over de gracht voor met name bouwmaterialen en horecaproducten, die samen verantwoordelijk zijn voor ruim 50 procent van de vrachtauto’s en bestelwagens in de Amsterdamse binnenstad.

Vracht over de gracht

Elektrische vrachtauto’s zijn momenteel sterk in opkomst, zo levert bijvoorbeeld 020stadsdistributie.nl met elektrische vrachtwagens koel-, vries- en droogproducten af in de binnenstad van Amsterdam, en is ook Heineken van plan hun klanten elektrisch te bevoorraden. Hoewel het gebruik van elektrische vrachtwagens goed is voor de luchtkwaliteit, zal het niet de veiligheid en doorstroming van de binnenstad verbeteren. Daar komt bij dat het gebruik van kleinere elektrische voertuigen inefficiënt is door de lage capaciteit, waardoor veel heen en weer gereden zal moeten worden tussen distributiecentrum en binnenstad.

Wel een oplossing is het leveren van vracht via de gracht. Met schone elektrisch aangedreven boten met een hoge capaciteit kan de binnenstad schoon, efficiënt én veilig van producten voorzien worden. Verschillende ondernemers en gevestigde bedrijven zijn bezig met vracht over de gracht. Zo wil PostNL in Amsterdam pakketjes gaan bezorgen vanaf een drijvend depot. De uiteindelijke distributie richting de ontvangers vindt dan plaats via kleine elektrische voertuigen of elektrische fietsen, in plaats van de bestelauto’s die nu gebruikt worden.

Ongeveer 30 procent van het vrachtverkeer in Amsterdam heeft een bouwplaats als bestemming, veel bouwmaterialen zijn uitermate geschikt om via de gracht te leveren en veel bouwplaatsen zijn prima bereikbaar via water. Bouwgroothandel Van Keulen uit Amsterdam levert al enige tijd bouwmaterialen in de stad af via de grachten, en ook Mokum Mariteam levert al enige tijd succesvol bouwmaterialen en horecaproducten af via het water. Door belevering via het water kan er met minder overlast voor omwonenden bouwmateriaal afgeleverd worden.

En nu?

Om een betrouwbaar en fijnmazig logistiek netwerk op te zetten voor vracht via de gracht zal de gemeente Amsterdam om tafel moeten gaan zitten met ondernemers. Samen met hen zullen laad- en losplaatsen aangewezen moeten worden die vracht over de gracht mogelijk maken. Deze laad- en losplaatsen hoeven niet noodzakelijkerwijs een grote impact te hebben op het aantal aanlegplaatsen voor plezier- en personenvaart – er is namelijk nog genoeg ruimte langs de Amsterdamse grachten om beide te behouden.

Als het verplaatsen van vracht van de weg naar het water ergens potentie heeft, dan is het wel in Amsterdam met al zijn grachten. Vracht over het water zal leiden tot een enorme verbetering van de leefbaarheid in de binnenstad. Niet alleen zal de veiligheid toenemen door het verdwijnen van grote vrachtauto’s en bestelauto’s, ook de luchtkwaliteit zal verbeteren door distributie met kleine lichte elektrische voertuigen. In tegenstelling tot vracht over de weg, blokkeren boten de verkeersdoorstroming niet, dit is veiliger en fijner voor bewoners, toeristen en fietsers in de stad.

 

Bron: www.opgewektamsterdams.nl

Reageer op dit artikel