blog

Transportsector niet klaar voor wet veiligheid luchtvracht

Distributie

Transportsector niet klaar voor wet veiligheid luchtvracht
beveiliging luchtvracht

Minder dan een derde van de logistieke bedrijven die export via luchtvracht verzenden, voldoet aan de nieuwe regelgeving voor beveiliging van luchtvracht. Ze zien op tegen de kosten die de aanpassingen met zich mee brengen. Zonde, omdat het later ‘veilig maken’ van bedrijf en vracht, veel meer tijd en geld kost, zegt Erik Gregory van beveiligingsbedrijf Securitas.

De Europese wetgeving omtrent beveiliging van luchtvracht werd in 2010 aangepast. Om te voorkomen dat explosieven en/of brandbare stoffen in de vracht terecht komen, moet alle vracht onderworpen worden aan een beveiligingsonderzoek. Vracht afkomstig van een erkend agent (bekende afzender of een vaste afzender) die de daarvoor vastgestelde beveiligingscontroles heeft toegepast, valt hierbuiten. Veilig verklaarde partijen worden opgenomen in een centrale database.

            

Sancties in 2013

We merken echter in de praktijk dat kleine bedrijven, hoofdzakelijk verladers, nog niet zo ver zijn. Zij hebben namelijk meestal weinig en kleine zendingen. Alhoewel ‘pas’ vanaf 29 april 2013 wordt gesanctioneerd, moeten expediteurs die de logistieke processen begeleiden, onveilige bedrijven en vracht nu ook al veilig maken.

        

Dit betekent dat alle medewerkers die met luchtvracht in aanraking komen bijvoorbeeld een training ‘medewerker luchtvracht’ moeten doorlopen. Luchtvrachtzendingen afkomstig van onveilige partijen moeten eerst door x-rays, Explosive Detection Dogs, snuffelhonden of Explosive Trace Detection worden gecontroleerd op explosieven. Maar ook het bedrijfsterreinen en de vrachtauto’s moeten aan de nieuwe veiligheidseisen voldoen. Er moet hekwerk om bedrijven en loodsen worden geplaatst en toegang(passen)systemen moeten voorkomen dat onbekenden en onbevoegden het terrein kunnen betreden.

        

Extra kosten

Al deze extra kosten voor het veilig maken van de vracht worden nu gewoon verhaald op de verladers. Want als een bedrijf van te voren niet voldoet aan de regelgeving moeten expediteurs dergelijke vracht alsnog veilig maken  Daarbij loopt bovendien de verzending van de vracht door het hele proces vertraging op; kostbaar en vervelend voor de klant. Toch zien niet alle partijen de noodzaak om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Ik voorspel dat in 2013 nog niet de helft van alle betrokken partijen in de centrale database staat. Alle bedrijven die luchtvracht versturen, moeten dan ook onderzoeken hoe zij ervoor staan en passende maatregelen gaan nemen. Het is een investering, maar deze weegt op tegen het tijdverlies en de extra kosten.

 

Hoe ver bent u?

Reageer op dit artikel