blog

Automatische boete voor ‘door rood rijden

Distributie

Automatische boete voor ‘door rood rijden
rood rijden logistiek

Door rood rijden is levensgevaarlijk want de Nederlandse kruispunten zijn zodanig efficiënt ingesteld dat bij rood alles moet stoppen om geen aanrijding te krijgen. Techniek speelt hierbij een steeds grotere rol.

In Amerika hebben onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) software ontwikkeld die dit soort situaties enkele seconden vooraf kan detecteren. MIT is een wereldwijd zeer vooraanstaande technische universiteit met een track record van vele innovatieve uitvindingen. Natuurlijk denkt u ‘leuk die software, maar wat is daar zo belangrijk aan?’

      

Gelijk een bon bij overtreding

Op de eerste plaats zal dat over een paar jaar wel op elk Nederlands kruispunt toegepast worden. De andere verkeerslichten kunnen dan rekening houden met de overtreder en de situatie veilig houden. Hopelijk krijgt deze persoon dan ook gelijk de bon of licht een bord op ‘wacht op de acceptgiro’. Die kun je dan hopelijk gelijk meenemen.

    

Op de tweede plaats is het onderzoek een aanzet naar het voorspellen van menselijk gedrag nog voor het moment van optreden. En daar zit het belangrijkste aspect in. We beschikken met elkaar over heel veel data: historische data veelal maar ook steeds vaker real time. De software zou het bijvoorbeeld mogelijk maken om te analyseren of een chauffeur de beoogde eindbestemming wel gaat halen. Of dat een vrachtauto gezien de verkeersomstandigheden veilig genoeg rijdt (bijvoorbeeld te hard een bocht in).

     
Intelligente toepassingen

Het voorbeeld met de stoplichten kan u mogelijk niet zoveel schelen. We zijn al verbaasd als een auto uit zichzelf stopt voor een plotseling overstekende voetganger. Toch is de case met het stoplicht een vele malen complexere situatie. Dit soort software belooft vele intelligente toepassingen mogelijk te maken die we op dit moment nog niet goed kunnen waarderen op hun toegevoegde waarde.

  

Ik wil graag twee kanttekeningen maken. De eerste betreft het analyseren van data. Vaak zijn we nog niet eens goed in staat onze bedrijfsdata van een jaar oud goed te analyseren en daaruit de juiste conclusies te trekken. Een klant die niet goed in het pakket past en daarmee voor inefficiency zorgt wordt zelden opgemerkt. Een klant die bijna failliet gaat is bijna altijd voorspelbaar, maar we werken gewoon door. Een chauffeur die aanzienlijk slechter presteert op hetzelfde werk in vergelijking met zijn collega’s herkennen wij niet. Ziedaar enkele voorbeelden van onze dagelijkse blindheid voor onze eigen data.

     

Det tweede kanttekening is hoe deze slimme algoritmes toe te passen in de praktijk. Daarvoor zijn slimme ICT-ers nodig met denkkracht, innovatie en logistiek inzicht. Die combinatie is zeldzaam. En er zal tijd nodig zijn de ideeën in de praktijk te ontwikkelen. En omdat hier geen gegarandeerd resultaat tegenover staat zal het ontwikkelen moeilijk zijn.

     

Hopelijk zullen we over enkele jaren mooie voorbeelden van deze nieuwe technieken gaan zien, ook in de logistiek. Ziet u de mogelijkheden?  

Reageer op dit artikel