blog

U plant, maar optimaliseert u ook?

Distributie

U plant, maar optimaliseert u ook?
Combinatie ritplanning en laadplanning 2

De afgelopen jaren stonden in het teken van kostenreductie. De rek is er nu wel uit. Volgens Gartner is de volgende stap het nog beter benutten van materieel en het verhogen van beladingsgraad en bezettingsgraad. Leuk gezegd, maar hoe doe je dit nu praktisch? Vijf tips.

Het is hard zwoegen in de logistiek. TLN geeft een slechte conjunctuur aan, en ook de Transport Market Monitor is nerveus gestemd door nog dunnere marges en afnemende volumes. De afgelopen jaren stonden al in het teken van kostenreductie, opnieuw tenderen en andere kostenverlagende acties. Wat nu, want de rek is daar helemaal uit. Volgens Gartner is de volgende stap het nog beter benutten van materieel en het verhogen van beladingsgraad en bezettingsgraad, door slimmer te plannen.

 

Leuk gezegd met mooie open deuren en consultancy statements, maar hoe doe je dit nu praktisch? Hierbij enkele lessen en stappen:

 

  1. Vertaal je logistieke doelstellingen in enkele key performance indicatoren  (KPI’s, bijvoorbeeld kosten per pallet, actuele percentage op tijd geleverd), waar je echt op wilt sturen in de planning.
  2. Door deze KPI’s actueel te monitoren verkrijgt het management inzicht in de actuele situatie en kunnen zij over de historische trends hierop structurele verbeteracties definiëren. De planners hebben met operationele KPI’s directe feedback op hun acties over de kwaliteit van de planning. Hun taak zit er dus niet op als het 5 uur ’s middags is of ‘alles weggepland is’, maar wanneer de KPI’s gehaald worden. Hun verantwoordelijkheid neemt dus toe, omdat zij gegeven alle alternatieven operationele afwegingen kunnen maken.
  3. Het ‘alles is weg’ principe is typisch het ‘oude plannen’, het sturen en optimaliseren op KPI’s is typisch ‘het nieuwe plannen’, door gebruik te maken van slimme optimizers. Het primaire doel hiervan is niet om alles te automatiseren, maar om binnen de gewenste doorlooptijd computerondersteund een plan te maken die voldoet aan de doelstellingen. Kijk dus uit voor het ‘black-box syndroom’, met alle ‘verandermanagement valkuilen’ van dien.
  4. Nieuwe technieken maken optimizers steeds slimmer en kunnen ze steeds complexere puzzels aan. Dit geeft nieuwe mogelijkheden. Een mooi recent voorbeeld van tegelijkertijd is het nauwkeurig rekening houden met files bij het maken van een transportplanning bij Centraal Boekhuis. Dit blijkt zowel de kosten te verlagen als de service te verhogen.
  5. Hierdoor leer je ook steeds beter waar je echt goed in bent, en waar je op zou moeten concentreren. En dus ook dat je voor sommige transporten moet samenwerken om slimmer te bundelen, bijvoorbeeld ondersteund door een centrale planning over vestigingen heen.

 

Wellicht allemaal open deuren, maar voor velen nog geen werkelijkheid. Gegeven de matige vooruitzichten en alle reeds getroffen maatregelen rondom kostenreductie moeten we met elkaar slimmer worden en de planning op een hoger plan brengen. De ruimte in de vrachtwagen is er al en succesvoorbeelden te over. Ik noem dit het ‘Het Nieuwe Plannen’, professor Tom van Woensel van de TU Eindhoven noemt het smart logistics. Maar begin gewoon vandaag met kleine stapjes zoals stap 1 om zo telkens slimmer en beter te worden.

Reageer op dit artikel