blog

Tunnelvisie: aan het eind schijnt licht

Distributie

Tunnelvisie: aan het eind schijnt licht
Tunnelvisie logistiek

Door een artikel in het blad Q magazine werd me duidelijk wat een tunnelvisie is en wat voor consequenties dit heeft voor organisaties. Hoe komt dat en wat kun je eraan doen?

Tunnelvisie is de onkunde, onwil of onmogelijkheid om bepaalde dingen waar te nemen die binnen iemands directe belevingswereld liggen. De reikwijdte van de mentale blik op concepten en begrippen wordt beperkt tot het eigen aandachtsveld.

         

Verbluffend

We zien dit fenomeen vaak voorkomen bij het oplossen van misdaden, maar juist ook bij (overheids)organisaties. Werken met oogkleppen op zou je kunnen zeggen. Maar hoe komt dat nu? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit verschijnsel komt doordat onze hersenen de informatie die niet in onze overtuiging past wordt weggegooid. Dit wordt bewezen met een aantal simpele trucs van onderzoeker Gustav Kuhn. Voer deze zelf eens uit en dan begrijpt u zelf hoe illusie werkt. Het is verbluffend om te merken hoe in de simpele trucs trapt. Die illusie komt echter ook voor in ons werk. We worden afgeleid van de hoofdzaak waar het vaak om draait. Veelal onbewust blijven we in de tunnel zitten.

    

Het licht leren zien

Juist nu de langste dag achter ons ligt is het van belang om weer eens vooruit te kijken hoe we het licht weer kunnen zien. In het artikel van Q magazine worden praktische handreikingen gedaan:

Een bedrijfscultuur moet de ruimte bieden om elkaar tegen te spreken. Nodig eens anderen uit van een andere afdeling of een ander bedrijf om met u te sparren. Regelmatig mag ik dat doen met medewerkers en directies. Dat lucht niet alleen op, maar het geeft letterlijk en figuurlijk opening voor nieuwe oplossingen. Natuurlijk moet je niet iedereen daarin willen betrekken, want dan kom je weer in een Poolse landdag terecht of wordt het een poldermodel.

    

Besef daarom zelf dat u niet alleen in de spiegel moet kijken, maar laat uw mening ook eens beoordelen door een kritische externe partij. In mijn vorige blog ‘de showcase’ werd al duidelijk dat, zelfs bij mensen die denken dat ze perfect bezig zijn, er veel meer mogelijk is dan onze breinen voor mogelijk houden.

    

Ga een rustig zitten

Zoek uw grenzen op. Juist als we onder druk werken zien we steeds minder. Daarom past dit Chinese gezegde wel goed in tijd aan het eind van het jaar: ‘Als u haast hebt gaat dan eens rustig zitten’.

     

Gebruik in deze kersttijd uw dagen om met uw brein meer te leren zien. Spar ook eens met een ander. Ik ben benieuwd wat u gaat ontdekken! U wordt veel wijdheid, wijsheid en licht toegewenst.

Reageer op dit artikel