blog

Samen werken aan vervoerslogistiek

Distributie

Midden november waren weer de Vervoerslogistieke Werkdagen, dit keer in Antwerpen. Op deze dagen ontmoeten vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven uit België en Nederland elkaar om te discussiëren over onderzoeksresultaten en ontwikkelingen op het terrein van personen- en goederenvervoer. Discussie was er zeker.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 februari 2011.


Zo werd in een van de eerste lezingen een laag getal getoond van de gemiddelde bezettingsgraad van vrachtwagens, en het was direct duidelijk dat hierover de meningen verschillen! Net zoals bij berekeningen over carbon footprints hangt het berekende getal erg af van de beschikbaarheid van betrouwbare data, evenals van de aannamen die men maakt en systeemgrenzen die men kiest. Zo kun je inderdaad ook naar gewenste getallen toerekenen. Een groot deel van de lezingen ging over de ontwikkeling van geavanceerde informatie-, communicatie- en planningssystemen waarmee transport via de binnenvaart, spoor, weg, maar vooral ook multimodaal transport en voorraadbeheer in steeds complexere internationale netwerken (maar ook in stadsdistributie), dynamisch kan worden geoptimaliseerd. Ook is er uitgebreid ingegaan op lange termijnontwikkelingen in het goederenvervoer en duurzaamheid.

 

Vanuit de vervoerslogistiek gaat men hier echter vaak niet verder dan de eerder genoemde carbon footprint en gaat de discussie vooral over hoe deze precies te berekenen. Enkele papers gingen in op nieuwe technologieën zoals RFID en de mogelijkheden die deze techniek biedt om bijvoorbeeld voedselverliezen te reduceren. Een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt, aangezien in Europa 20 tot 30 procent van de producten uiteindelijk niet geconsumeerd wordt. In veel van de gepresenteerde papers stond (een noodzaak tot) samenwerking centraal. Iedere keer blijkt weer, dat door horizontaal of verticaal samen te gaan werken en andere transportmodaliteiten te overwegen vele kosten bespaard kunnen worden en servicegraden kunnen stijgen. Dit daadwerkelijk realiseren blijft echter – meer dan vijftien jaar na de introductie van concepten als ECR – nog steeds een lastige opgave.

 

Technologische ontwikkelingen – hoe complex ook – gaan vaak sneller dan organisatorische veranderingen, die uiteindelijk het succes van de innovatie bepalen. Een komische act van een Belgische TV-persoonlijkheid en een nachtelijke rondleiding door een verlichte Antwerpse Zoo maakten het plaatje compleet. Ik zal u de briljante ideeën voor vervoerslogistiek die daar bedacht werden maar besparen.

Reageer op dit artikel