blog

Connected Navigation: meer rendement uit het wagenpark

Distributie

Connected Navigation: meer rendement uit het wagenpark
Connected Navigation

Bent u al ‘connected’? Connected Navigation biedt een integrale benadering van fleetmanagement processen, met de slimme inzet van ICT en mobiele communicatie en waarbij de planner en de chauffeur centraal staat. Walther Ploos van Amstel onderbouwt hier zijn pleidooi voor Connected Navigation.

Transport moet ervoor zorgen dat KPN op tijd DSL thuis kan installeren, oma de zorg krijgt die ze elke dag weer verdient en de bouwmaterialen op tijd op de bouwplaats zijn. Het is vanzelfsprekend dat het allemaal goed gaat… toch, is er steeds meer slimmigheid nodig om dit voor elkaar te krijgen.

   
Dit artikel gaat over het verbeteren van fleetmanagement met Connected Navigation. Welke vragen moet de fleetmanager beantwoorden en wat is het belang van realtime informatie hierbij? Welke bijdrage levert Connected Navigation hierbij? Welke verdere innovaties maakt het mogelijk? En, tenslotte, hoe ondersteunt het duurzaam ondernemen?

 

Operationeel vraagstukken

De fleetmanager staat voor lastige vragen. Er zijn vragen die elke dag opnieuw weer spelen. Waar bevinden de medewerkers zich nu en welke taken zijn ze aan het uitvoeren? Heeft de monteur wel de juiste spullen bij zich? Wat doen we met die dringende storing bij die zeer belangrijke klant? En, hoe houden we de dagelijkse kosten van het wagenpark in de greep? Fleetmanagement start met een goed inzicht in de dagelijkse operaties. De chauffeurs moeten precies kunnen zien hoe ze op hun bestemming kunnen komen. Het personeel op kantoor moet precies kunnen zien waar de voertuigen zich bevinden en wat de status van de werkzaamheden is.

     

Tactische vraagstukken

Maar er zijn ook vragen over de planning voor de komende weken en maanden. Hoe kunnen we werknemers beter informeren en productiever laten werken? Hoe kunnen we de werkdruk van de mensen verminderen? Hoe bereiken we een waterdichte, en toch papierloze, administratie?

De fleetmanager houdt zich bovendien bezig met lange termijn vraagstukken. Wat is het beste wagenpark voor ons bedrijf? Welke capaciteit hebben we nodig? En wat betekent nieuwe regelgeving voor ons wagenpark? Is het verstandig nu al te investering in elektrische trucks met CO2-koeling of zetten we in op duo-fuel voertuigen? Wat kost een (nieuwe) klant in het transport- of servicenetwerk? Hoe kun je meer geld verdienen met hetzelfde wagenpark?
  

Strategische vraagstukken
De vragen over de langere termijn leggen voor langere termijn de financiële middelen vast. De dagelijkse planning bepaalt vooral de service die klanten uiteindelijk krijgen.
Op basis van nauwkeurige rapportages kan het management zakelijk onderbouwde beslissingen nemen. Connected Navigation maakt dit mogelijk.

Connected Navigation
Met Connected Navigation (een koppeling tussen navigatie en planning) navigeren chauffeurs via de slimste route naar hun bestemming. Dankzij mobiele navigatiesystemen die in verbinding staan met kantoor, kan de planning op kantoor precies zien waar de voertuigen zich bevinden. Dit betekent dat het bedrijf de klanten een nog betere service kan bieden. Daarnaast verbetert het wagenparkbeheer, zijn er lagere kosten en vermindert de administratieve werklast voor de medewerkers. Het is mogelijk om de leveringsinstructies real time te wijzigen en berichten uit te wisselen tussen het personeel op de weg en op kantoor. 

  
Dankzij de meest actuele kennis over de orderstatus kunnen chauffeurs en het wagenpark efficiënter worden ingezet. Zodra een taak is afgerond, kunnen ze meteen door naar de volgende opdracht. De communicatie tussen kantoorpersoneel en chauffeurs is  eenvoudiger en veiliger.

Wijzigingen in orders kunnen bij Connected Navigation eenvoudig worden verwerkt. Een snelle communicatie tussen chauffeurs en kantoorpersoneel zorgt ervoor dat elke orderwijziging snel wordt doorgegeven, zodat klanten hiervan geen hinder ondervinden. Zo wordt voorkomen dat er ritten voor niets worden gemaakt, onnodig veel wordt gebeld en reistijden worden overschreden. Bovendien wordt de tijd geminimaliseerd die aan de administratie wordt besteed. Hierdoor kunnen de chauffeurs in dezelfde hoeveelheid tijd meer klanten bezoeken.

 

Wat levert Connected Navigation op?
De voordelen van Connected Navigation zijn concreet en groot. De gebruikers rijden meer dan 10 procent kilometers minder, zitten 15 procent minder tijd in de auto en houden daarmee echt tijd over voor de klant. Voordelen die te bereiken zijn zonder ingewikkelde planningspakketten en dure boordcomputers.

 

De voordelen van Connected Navigation zijn:

  • Een betere toewijzing van taken

Mobiele communicatie biedt de mogelijkheden voor een dynamische planning met de meest actuele informatie. Op basis van real time informatie over de locatie en status van de chauffeurs kunnen taken worden toegewezen aan de dichtstbijzijnde, beschikbare chauffeur die ook de juiste middelen bij zich heeft.

  • Een beter orderbeheer en minder administratieve last

Het personeel op kantoor kan direct zien wat de status van iedereen is en zo de voortgang controleren. Chauffeurs kunnen hun takenlijst bekijken zonder dat ze eerst hoeven te bellen of langs kantoor moeten. Chauffeurs kunnen meldingen over gewijzigde orders op het scherm zien, zodat ze volledig op de hoogte zijn wanneer ze bij de klant arriveren.

  • Kortere rijtijden

Het gebruik van een navigatiesysteem vermindert de tijd op de weg. Vooral in onbekende gebieden wordt er geen tijd verspild aan het zoeken van de bestemming. Connected Navigation helpt de chauffeurs vervolgens de verkeersdrukte te omzeilen met actuele verkeersmeldingen.

  • Geen verrassingen

De systemen houden rekening met actuele beperkingen als omleidingen, wegomleggingen, hoogte- en breedtebeperkingen. Gewone navigatiesystemen houden bij de planning geen rekening met voertuigen die langzamer, zwaarder, langer of breder zijn.

  • Betrouwbare informatie voor klanten

Dankzij de controle, tracering en de tweerichtingscommunicatie met de chauffeurs, kan het bedrijf de klanten op de hoogte houden via bijvoorbeeld een website of SMS.

  • Ondersteuning bij tactische en strategische beslissingen

Door het gebruik van betrouwbare gegevens kunnen bijvoorbeeld de orderroutes worden geoptimaliseerd. 
 

De noodzaak tot het nauwkeurig plannen en besturen van het wagenpark wordt steeds groter naarmate de overheid het rijden met elektrische voertuigen verder stimuleert. Elektrische voertuigen zijn aanzienlijk duurder. De benutting van de voertuigen is daarom een kritieke succesfactor bij de inzet van juist deze voertuigen. Ze vergen bovendien een slimme planning op basis van de nog beschikbare elektriciteit aan boord en de nabijheid van vrije oplaadpunten.

Innovatie in klantenservice
Bedrijven kunnen met Connected Navigation innoveren door gebruik te maken van real time informatie. Door geavanceerde middelen als location based services, software gebaseerd op multi-agent technologie, Connected Navigation en SMS te combineren zijn nieuwe processen mogelijk. Geautomatiseerde, op agenten gebaseerde software, maakt het mogelijk het verwachte aankomsttijdstip voor een levering aan of een pick-up bij klanten ruim tevoren bij de klant te laten melden door het systeem. De software kan ook de geslaagde aflevering van een zending terugmelden aan de verzender via sms, email, telefoon of op welke andere wijze dan ook. Dit zijn slimme logistieke oplossing in vooral dynamische omgevingen. Toepassingen zijn er op dit moment in de thuisbezorging, onderhoudsdiensten en bij koeriersbedrijven. Ook worden toepassingen ontwikkeld voor thuiszorg, winkelbelevering, beveiliging en bouwlogistiek.

 

Thuisbezorging
Thuisbezorgdiensten behoren tot de snelst groeiende segmenten binnen de transportmarkt. Het aantal goederen en diensten dat aan huis wordt bezorgd neemt nog steeds enorm toe. Dit vraagt om last-minute flexibiliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie. Connected Navigation creëert de mogelijkheden continue planning en controle met geïntegreerde mogelijkheden om klanten en leveranciers elk moment in de communicatie te betrekken. Ondersteunde software sluit voortdurend de beste overeenkomsten tussen de klant, de transporteur en het transport. Als de situatie wijzigt, zoekt en vindt de software een nieuwe oplossing. Hiermee blijft de klant voortdurend opgenomen in de communicatielus.

(Lees ook: Thuisbezorgd.nl wint Innovatie Award

 

Onderhoud en service
Het verlenen van onderhoudsdiensten op locatie bij particulieren en bedrijven wordt gekarakteriseerd door een enigszins stabiel basisschema voor regulier en preventief onderhoud door monteurs langs de weg en bij klanten, en incidenten van min of meer urgente oproepen voor service, die prioriteit krijgen en waarop snel gereageerd moet worden. Dit is kenmerkend voor veel onderhoudsdiensten: computernetwerken en printers, centrale verwarmingssystemen, beveiligingsdiensten, onderhoud aan liften en installaties bij gebouwen, onderhoud langs wegen en andere infrastructuur zoals telefoon, kabel, elektriciteit, water en riool.

Het basisschema zorgt voor de reguliere, regelmatige, vaak preventieve activiteiten en werkzaamheden. Het betekent ook dat op vrijwel ieder moment de monteurs langs de weg of bij klanten zijn. Storingen moeten snel worden toegewezen aan de meest ‘geschikte’ monteur. Dit vraagt om informatie, berekening, communicatie en besluitvorming en dan weer communicatie naar de monteur en de klant.
Bij onderhoud verlangt de klant steeds meer service. Het is niet meer voldoende om terug te melden aan de klant dat de monteur ‘in de ochtend’ of ‘in de middag’ komt. Geavanceerde software kan met deze veeleisende situaties soepel en snel omgaan door gebruik te maken van multi-agenttechnologie en geïntegreerde communicatie op basis van de actuele informatie uit Connected Navigation.

(Lees ook over Van der Velden Rioleringsbeheer)

Koeriersdiensten
Koeriersdiensten kenmerken zich door beperkte informatie over de zendingen vooraf en frequente wijzigingen. Dit is een last-minute omgeving, waarbij het belangrijk is de meeste recente informatie mee te nemen in de planning van afhalen en bezorgen. Het transportplan is voortdurend in uitvoering en wordt continu herzien en aangepast aan nieuwe of gewijzigde actuele informatie. Met Connected Navigation weet het systeem op ieder moment waar de busjes zich bevinden. De software kan met creatieve oplossingen komen waarbij twee koeriers bijvoorbeeld een of meer zendingen uitwisselen op een gezamenlijk overeengekomen plek langs de weg, waar hun routes elkaar kruisen.

(Lees ook: Pakjes op verzoek)

  
Toekomstvaste investeringen
De overheid gaat zich steeds meer bemoeien met mobiliteit. Met een betere informatievoorziening en dynamisch verkeersmanagement wordt de verkeersstroom over, eventuele alternatieve, het wegennet goed afgewikkeld. Verkeersmanagement is het efficiënt en veilig verdelen van voertuigen over schaarse ruimte en tijd door de beschikbare informatie slim te verwerken en vervolgens het resultaat op zo’n manier aan de gebruikers te presenteren dat het verkeer, en de doorstroming, positief wordt beïnvloed.

Intelligente Transport Systemen (ITS) is de verzamelnaam voor technologieën voor verkeer en vervoer om mobiliteit veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken zonder noodzakelijkerwijs de fysieke infrastructuur te veranderen. ITS biedt mogelijkheden voor slotmanagement, dynamische prioriteitsstroken voor vrachtverkeer, beprijzingsbeleid voor goederenvervoer, dynamische verkeersinformatie en reistijdvoorspelling voor vracht en tenslotte Anti Ongevallen Systeem (AOS) voor vrachtverkeer.
   
Connected Navigation in vervoersmiddelen geeft een realtime inzicht in het gebruik van de infrastructuur die gekoppeld aan ITS van grote waarde is voor het verkeersmanagement. Het transportmiddel is in de toekomst in staat zelfstandig te onderhandelen met de infrastructuur over het handigste moment om de weg op te gaan en over de slimste route op dat moment.

 

ITS gaat verder mogelijkheden bieden voor dynamische beprijzing. Beprijzen, of anders betalen voor mobiliteit, kan ervoor zorgen dat de ‘klant’ zelf zorg gaat dragen voor het beter gebruiken van de infrastructuur. Een voorbeeld is de autobezitter die de spits mijdt om de A15 te ontlasten en een kleine beloning van Euro 3 krijgt. De Tilburgse hoogleraar Goos Kant schreef erover: ‘Logistiek is de kunst van het slim organiseren, maar ik merk daar nog te weinig slimme prijs incentives om de klant ook hiervoor te verleiden’. De Nederlandse Spoorwegen werken straks met een spitstoeslag, om reizigers meer gespreid te kunnen vervoeren. De overheid gaat in de toekomst ‘goed’ gebruik van de landelijke en locale infrastructuur belonen. Een basisvoorwaarde voor dit gebruik wordt Connected Navigation; anders ben je onzichtbaar voor de verkeersmanager. Bent u er klaar voor?

  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Zonder transport staat alles stil… de harde werkelijkheid is dat we eigenlijk door al dat transport juist vaak stil staan. Kilometersbesparing, CO2-reductie en het verminderen van de dagelijkse files hebben een grote maatschappelijke belang. Veel kilometers, zeker in het goederenvervoer, worden onnodig gemaakt… In Europa rijden 35 mln. kleine vrachtvoertuigen naar schatting 2.000 miljard kilometers (waarbij 84 procent van het wagenpark zogenoemde kleine vrachtvoertuigen zijn). In de huidige situatie komt de 40 procent van de CO2-uitstoot voor rekening van dit commerciële verkeer over de weg. Connected Navigation is een maatschappelijke relevante innovatie voor een betere en schonere wereld.

Reageer op dit artikel