blog

Be Lean, Be Green’!

Distributie

Be Lean, Be Green’!
Lean and green koplopers

In ‘Our Common Future’ schreef de VN-commissie Brundtland ruim 20 jaar geleden: ‘Duurzame ontwikkeling gaat om het verzekeren van een leefbare aarde voor niet alleen onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties.’ Dat is een opgave die over de korte termijn reikt naar de (verre) toekomst en die meer behelst dan een schoon milieu. Ecologische vooruitgang moet en kán immers hand in hand gaan met economische en sociale ontwikkeling.

Dit gedachtegoed is de afgelopen jaren door velen geadopteerd. Door toenemende knelpunten op uiteenlopende terreinen (klimaatverandering, luchtkwaliteit, geluidshinder, bereikbaarheid, veiligheid, maar ook energieschaarste en de kredietcrisis) staat ‘duurzaamheid’ anno 2010 meer dan ooit in de spotlights. Bedrijven en overheden voelen zich verantwoordelijk voor een bijdrage aan de toekomst en nemen stappen om hun bedrijfsprocessen en producten te verduurzamen.

 

Inmiddels blijkt uit praktijkvoorbeelden dat dit niet alleen ecologische, maar ook economische winst oplevert. Ook de logistieke sector in Nederland ziet kansen voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid.

 

Sinds 2007 bundelen vervoerders, verladers en gemeenten hun krachten binnen het Connektprogramma Duurzame Logistiek, wat mede mogelijk gemaakt is met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel van het programma Duurzame Logistiek is: 250 koplopers die zich

duidelijk zichtbaar committeren om voor eind 2012 aantoonbaar een CO2-reductie van 20 procent te

behalen. Voor hun commitment aan deze reductie-inspanning en het daarvoor fundamenteel herontwerpen van logistieke (deel)processen ontvangen zij de ‘Lean and Green Award’.

 

Bij het verschijnen van de special ‘Duurzame Logistiek’ bij Logistiek Magazine (12 november 2010) kan Connekt bijna de 100ste Lean and Green Award Winner feliciteren. Dat is natuurlijk een kwantitatieve mijlpaal, maar nog veel meer een kwalitatieve. Want ik ben ervan overtuigd dat de logistiek een sleutel in handen heeft voor een duurzame toekomst. Die grote gezamenlijke uitdaging is in één motto te vatten: ‘Be Lean, Be Green’!

 

[ Stem ook in de poll: Duurzaamheid kán hand in hand gaan met economische ontwikkeling ]

Reageer op dit artikel