blog

Goederenvervoer: herstel klap 2009 pas tegen 2015

Distributie

Goederenvervoer: herstel klap 2009 pas tegen 2015
Klik voor een vergroting: ontwikkeling goederenvervoer Nederland: Kees Verweij

Dat 2009 een slecht jaar was voor het goederenvervoer in Nederland wisten we allemaal, maar nu het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KIM) de Mobiliteitsbalans 2010 heeft uitgebracht weten we wat de werkelijke schade is.

Die is niet mis, want in 2009 is het totaal aantal tonkilometers (1 ton vervoerd over 1 kilometer) op het Nederlandse grondgebied met maar liefst 13,7% afgenomen, van 122,7 naar 106,0 miljard tonkm in 1 jaar.

Een ongekende en niet eerder vertoonde daling, die ook voor alle vier de modaliteiten weg, binnenvaart, spoor en pijpleiding gold. Het bulkvervoer via de spoor en de binnenvaart ging nog het meeste achteruit. Hiermee werd ook de groei van het goederenvervoer in de afgelopen 8 (!) jaar ervoor weggepoetst.

 

Gelukkig hebben we het jaar 2009 gehad, wat betekent deze terugval voor de ontwikkeling van het goederenvervoer in de komende jaren? Die zal volgens de laatste verwachtingen weer omhoog kruipen, maar het duurt volgens de experts wel tot 2015 voordat de val die we in 2009 hebben meegemaakt weer hebben ingehaald. De groei zal de komende jaren als er niets geks gebeurt zo’n 2 tot 2.5% per jaar bedragen, zodat we in 2015 weer op ruim 120 miljard in Nederland afgelegde tonkilometers liggen. Vooral het spoor en de binnenvaart zullen dan nog iets achter liggen op 2009, terwijl over de weg het niveau van 2009 al zal zijn bereikt.

 

De groei bij de Nederlandse zeehavens en de luchthaven Schiphol zal naar verwachting wel hoger liggen dan de 2 tot 2,5% die we voor het hele goederenvervoer gaan boeken. De overslag in de Nederlandse zeehavens zal met rond de 3% per jaar gaan groeien, terwijl de vrachtvervoer op Schiphol met 5,5% per jaar zal toenemen. De overslag in Rotterdam en Schiphol vertoonde natuurlijk al een forse herstel in de eerste helft van 2010, en dit zet dus door.

 

Door de daling van bijna 14% in het volume aan goederenvervoer in 2009 is de totale groei in het Nederlandse goederenvervoer in het eerste decennium van onze eeuw (2000-2009) uitgekomen op 5%. De drijvende motoren echter deze groei in goederenvervoer zijn de economische groei in Nederland (+12%) en de internationalisering (+21%) geweest, De economische groei in het laatste decennium zorgt voor extra consumptie en transport, terwijl de internationalisatie dit verder inhoogstuwde door meer import en export vanwege o.a. de groei van het belang van China. Bijna 33% groei door deze factoren dus, maar er waren ook 2 factoren die zorgden voor een daling van het vervoersvolume, namelijk dat we in Nederland steeds meer dienstverlening doen waarvoor geen goederen meer nodig zijn (-9%) en dat de vervoerde goederen steeds meer waarde krijgen en dus ‘dematerialiseren’ (-18%). Vooral dit laatste heeft dus een fors effect, de gemiddelde waarde van de internationale handel van Nederland is gestegen van 54 naar 66 Eurocent per kilo tussen 2000 en 2009. Met nog -1% door een aantal kleinere factoren komen we dus tot een groei van 5% totaal in het goederenvervoer voor de periode 2000-2009, en deze twee positieve en twee negatieve factoren zullen ook de groei in de jaren tot 2015 bepalen.

 

Download hier het KiM-rapport Mobiliteitsbalans 2010

 

 

 

Reageer op dit artikel