blog

Trein of truck voor duurzaam containervervoer?

Distributie

Trein of truck voor duurzaam containervervoer?
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Het verminderen van de CO2-footprint is ‘hot’ bij logistiek dienstverleners anno 2010. En er zijn tegenwoordig genoeg mogelijkheden voor: denk maar aan het gebruik van nieuwe motor- en/of voertuigtechnologie, alternatieve brandstoffen, een cursus ‘nieuw rijden’ voor de chauffeurs, het bundelen van transportstromen, duurzame energieopwekking voor het distributiecentrum, of het gebruik van spoor en binnenvaart.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 27 augustus 2010.

Op internet zijn met enig zoeken diverse vrij te gebruiken CO2-footprint tools te vinden die voor een deel van uw logistieke activiteiten kunnen uitrekenen wat de CO2-uitstoot is, zoals www.ecotransit.org. Maar hier geldt: gebruiker let op, want de vraag is of de CO2-uitstoot wel op een integrale wijze berekend wordt. 
  
Er is momenteel veel discussie over CO2-berekeningen, en de vraag is wat nu de ‘echte’ cijfers zijn.
 

Een recent voorbeeld is een studie van het Duitse PE International, dat in juli 2010 de CO2-uitstoot voor het vervoer van een volle container via de weg en het spoor in kaart heeft gebracht. Dit hebben ze getracht zo realistisch mogelijk te doen met de laatst bekende data. Het gaat om een volle container van 26 ton totaal die door-to-door vervoerd wordt, waarbij over de weg met 10% leegrijden rekening is gehouden, en over het spoor met 20%. Daarbij is naast de truck met twee treinshuttles gerekend, een korte van 20 wagons (ca. 500 ton) die vooral binnen Duitsland gebruikt wordt en een langere van 40 wagons (ca. 1.000 ton) die internationaal gangbaar is. En wat blijkt? De CO2-uitstoot van het vervoer van een container over de weg blijkt momenteel met 36,5 gram per tonkm vergelijkbaar met die van een korte (met 45 gram meer CO2-uitstoot per tonkm) en lange (met 32,5 gram ruim 10% minder CO2-uitstoot per tonkm) shuttle. Dat is een verrassend resultaat, want dat betekent dat het wegvervoer de duurzaamheid van het spoorvervoer benadert, en de vraag is of modal shift vanuit duurzaamheidsoogpunt wel nodig is. Ook als naar de toekomst gekeken wordt, verandert die conclusie niet: de CO2-uitstoot per tonkm kan in zowel weg als spoor met zo’n 5-10% door alternatieve brandstoffen e.d. omlaag gebracht worden.
 

Is het nu zo dat u uw intermodale project(-idee) voor het –omlaag brengen van de CO2-footprint op losse schroeven gezet wordt? Natuurlijk niet, want de casus van PE –International is gebaseerd op een aantal uitgangspunten die voor uw case heel anders kunnen liggen. Een CO2-footprint moet altijd rekening houden met een aantal specifieke factoren die voor uw logistieke activiteiten gelden, en een algemene CO2-footprint tool houdt hier in de regel geen rekening mee. Zelfs de CO2-kentallen voor bijvoorbeeld uitstoot van een Euro 4-motor zijn niet zomaar algemeen toe te passen, want de vraag is op welk wegvak je rijdt, wat welke snelheid, etc. Uw CO2-footprint is dus maatwerk, waarbij de tools op internet alleen maar een indicatie geven.

Reageer op dit artikel