blog

Lege vrachtwagens: probleem of uitdaging?

Distributie

Lege vrachtwagens: probleem of uitdaging?
leeg

Sinds ruim een week is er een levendig debat in de groep Logistiek op LinkedIn over de vraag in Nederland nu relatief veel of weinig vrachtwagens geheel leeg rijden. Nederland is mondiaal gezien goed in logistiek en ketenregie, dus we zouden er in moeten slagen om het % leegrijden laag te houden.

Aan de andere kant worden de eisen van de klant steeds hoger, en dat maakt dat het moeilijker wordt om goederenstromen te bundelen. Waar staan we nu met het leegrijden in Nederland, neemt het % leegrijden toe of af en hoe doen we het in vergelijking met andere Europese landen? Ik ben in de data van EUROSTAT gedoken om voor de periode 2005-2009 de antwoorden op een rij te zetten.

 

Laten we beginnen met het goede nieuws. Het % leeg rijdende vrachtwagens in het nationale transport in kilometers in Nederland is de afgelopen 4 jaar spectaculair gedaald. In 2005 reed nog 33% van alle vrachtwagens zonder lading rond in Nederland, maar in 2009 is dit gedaald maar 25%. Een spectaculaire daling van 9%, die laat zien dat het Nederlandse bedrijven gelukt is effectiever met de gereden kilometers om te gaan door betere afspraken, bundeling, inzet van ICT-systemen en samenwerking. In de hele EU was de trend andersom, want het % leegrijden in het nationale transport steeg ven 25% in 2005 naar 27% in 2009. Een prima prestatie dus van Nederland, en een bevestiging dat we in logistieke samenwerking voorlopen op de concurrentie.

 

Hoe anders zijn de resultaten voor het internationale transport. Het % kilometers geheel leegrijden door Nederlandse bedrijven steeg hier juist van 23% in 2005 naar 28% in 2009, en dit is in lijn met de Europese trend. Het % leegrijden voor het internationale wegtransport in geheel Europa steeg namelijk ook, van 13% in 2005 tot 15% in 2009. Internationaal is het Nederlandse bedrijven dus niet gelukt het aantal lege kilometers terug te dringen, samenwerking en bundeling komt hier blijkbaar lastiger van de grond.

 

 

Uit deze cijfers kunnen we deels afleiden hoe Nederland het ten opzichte van andere landen in Europa doet, maar het is voor de concurrentiepositie van ons land altijd handig om daar wat meer van te weten. Voor het nationale transport is het uiteraard een succesverhaal, want Nederland was in 2009 na Denemarken (17,7%), Duitsland (21,4%) en Zweden (23,4%) met 24,6% kilometers leegrijden het vierde land in Europa op de ranglijst Lege Kilometers in Nationaal Transport. En dat terwijl we in 2005 met 33% leeggereden kilometers nog stonden in de buurt van Spanje, Tsjechië en Polen, waar in 2005 en 2009 rond de 30-35% lege kilometers worden gemaakt.

Het internationale transport is echter een heel ander verhaal. Nederland is hier met 27,5% aan lege internationale kilometers in 2009 verreweg het slechtste jongetje van de klas in Europa. Wij steken ver uit boven de toppers Portugal (8,8% leegrijden) en Estland (10,4%), maar ook boven landen als Duitsland (15% leegrijden). Na Nederland presteert Finland het slechtste, met 20,4% leegrijden in 2009. Nu is het hoge % leegrijden in het internationale wegtransport van ons land deels wel verklaarbaar. Nederlandse vervoerders zijn de werkpaarden van het internationale vervoer, en door de vele opdrachten en verre reizen worden er ook relatief veel lege kilometers gemaakt. Echter, de toename van het % leegrijden baart zeker zorgen, en juist hier moet gekeken worden of samenwerking en bundeling ook internationaal meer mogelijk is.

 

De conclusie? Nationaal lukt het ons dus steeds beter om het % leegrijden in het wegvervoer te verminderen, en hebben we in de afgelopen 4 jaar een spectaculaire daling achter de rug. Maar internationaal kunnen we nog veel verbeteren, en alhoewel dat moeilijk zal zijn moet gekeken worden of  we de ervaring en lessen uit het nationale transport hierbij kunnen gebruiken. Kortom, het aantal lege kilometers in het wegtransport in Nederland is meer een uitdaging dan een probleem!

 

[Bekijk ook de discussie over dit onderwerp op LinkedIn, groep Logistiek]

Reageer op dit artikel