blog

Rijstijlanalyse in de vrachtauto

Distributie

Rijstijlanalyse in de vrachtauto

Verschillende boordcomputerleveranciers bieden vandaag de dag rijstijlanalyses of rijstijlassistenten aan. Dit is een korte weergave van enkele testen in de praktijk.

 

De meeste systemen koppelen niet direct iets terug aan de chauffeur. In het begin is dit lastig: de chauffeur wordt geconfronteerd met een analyse waar hij (achteraf) niets meer aan kan doen en waarbij hij de details is vergeten. Beter is het in de auto al een (beknopte) terugkoppeling te geven zodat hij direct ziet wat het resultaat is van hard optrekken of te veel toeren. Punch heeft dit effectief in hun boordcomputers ingebouwd.

Analyse achteraf

Het is prima om achteraf terug te koppelen. Er zijn grote verschillen in de wijze waarop dit gebeurt. Grote tabellen met heel veel waarden helpen de chauffeur niet beter te gaan rijden. Indien er een oefenrondje gereden wordt (zoals bij Transics) is het mogelijk de ronde op de kaart te projecteren en aan te geven waar de chauffeur verbeteren kan. Dit is echter een momentopname en in het dagelijks werk niet van toepassing.

Beter is het een week- of dagrapport aan de chauffeur te verstrekken op de hoofdlijnen. Analyses die bestaan uit 20 of meer parameters zijn wellicht zeer interessant, maar het belangrijkste is de chauffeur terug te koppelen hoe hij kan verbeteren. Vaak is een eenvoudige presentatie de beste.

Toch assistentie

De boordcomputers waarbij assistentie mogelijk is, regelen dit vaak met een vriendelijke vrouwenstem die bijvoorbeeld roept ‘u accelereert te snel’. Als dat afgesteld is op de rijstijl van een oud vrouwtje, kan de chauffeur het systeem na 30 waarschuwingen niet meer waarderen. Indien u dit wilt, kijk dan vooraf goed hoe u dit instelt om tot een realistische terugkoppeling te komen. Bereid dit goed voor in een project, en alleen dan bereikt u het gewenste resultaat.

Niet in alle auto’s

Voor een goede analyse is een CAN-bus interface noodzakelijk. Bij oudere auto’s is dit vaak niet of beperkt mogelijk. Hou er rekening mee dat u bij bepaalde auto’s geen goede rijstijlanalyse kunt maken door het ontbreken van deze interface en dus niet alle chauffeurs kunt monitoren.

En de chauffeur?

Navraag bij een aantal (goede) chauffeurs leverde dat zij het best prettig vonden te kunnen zien hoe zij hun rijgedrag kunnen verbeteren. Er bleek namelijk dat zij best goed reden, maar dat zij op details konden verbeteren. En voor een goede prestatie mag best gezien worden. Chauffeurs met onacceptabel of agressief rijgedrag zullen echter wel door de mand vallen…

Hoe gaat de toekomst eruit zien?

De huidige rijstijlanalyses zijn een eerste stap op de goede weg. Ik verwacht dat over 5 jaar bijna iedere nieuwe truck iets dergelijks heeft. De systemen zullen interactiever worden en specifiekere analyses geven. De chauffeur krijgt dan zijn eigen, persoonlijke rijstijlcoach die met hem meedenkt, rekening houdend met het materiaal, de lading en de omgeving.

Reageer op dit artikel