blog

De succesfactoren van een effectief team

Distributie

De succesfactoren van een effectief team
RUG TFC

De deelnemers aan het internetgame The Fresh Connection kunnen hun rekenmodellen weer opbergen. Tijdens een spannende finale gaf de onderlinge samenwerking tussen de teams de doorslag tot de overwinning. Maar waarom won het team van Rijksuniversiteit Groningen voor de tweede keer?

Om het spel The Fresh Connection te kunnen spelen, moet je als deelnemer aardig wat weten over inkoop, sales, distributie en kostenstructuur. Ook het degelijk doorrekenen van de gevolgen van mogelijke keuzes is volgens de gamers een hot item.

   

Naast de ‘technische’ vaardigheden en inzicht in de supply chain keten, is het menselijk aspect een essentieel onderdeel, vinden de mensen van BLMC, executive search en interim Management. Als sponsor en stimulator van de game was het bedrijf vertegenwoordigd met een stand met als thema: ‘’Wat zijn succesfactoren voor effectieve samenwerking binnen teams’ en speelde in op het menselijk aspect van samenwerking. Michel van Buren, directeur van BLMC: "Als je geen duidelijke afspraken maakt over hoe je met elkaar omgaat en wie de leiding neemt, ontstaat er snel frictie. Communiceer je open en is er ruimte voor positieve feedback, dan ontstaat er verbinding. Zo kom je met je team in een soort flow van succes."
   

Succesfactoren
Op basis van deskonderzoek en eigen ervaring tijdens verandertrajecten poneerde BLMC tien cruciale succesfactoren op de TFC-stand:
 

 • Heldere doelstellingen
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Open communicatie
 • Wederzijds respect
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
 • Initiatiefrijk
 • Groepsgrootte
 • Werkwijze
 • Teamrollen
 • Commitment management

Bezoekers werden gedurende de finaledag gevraagd naar wat volgens hen de drie meest belangrijke factoren zijn die het succes van een team beïnvloeden. Uit dit minimarktonderzoek bleek dat ‘heldere doelstellingen’ als absolute prioriteit werd gezien om te kunnen scoren. Hieronder staat in procenten weergegeven hoe de andere factoren beoordeeld werden.

 

Succesfactoren   Score bezoekers TFC %

Heldere doelstellingen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Open communicatie

Wederzijds respect

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Commitment management

Initiatiefrijk

Teamrollen

Werkwijze

Groepsgrootte

16 procent

9 procent

9 procent

6 procent

8 procent

5 procent

4 procent

3 procent

1 procent

0 procent

Winnende team RUG

Boyana Petkova, een van de teamleden van het winnende team, vertelt dat ze erg blij is met het behalen van de titel. Ze geeft aan dat ze zich wel kan vinden in de top drie van factoren zoals deze door de bezoekers zijn geprioriteerd.
   

Vragend naar de expliciete succesfactoren van het RUG-team zegt Boyana: "Eigenlijk zie ik twee belangrijke factoren. Ten eerste dat we ons heel bewust zijn van het gezamenlijke doel, dat betekent dat we ons realiseren dat we wederzijds afhankelijk zijn en dat echt samenwerken dus essentieel is. Daarnaast bestaat ons team uit extraverte mensen, die elkaar behoorlijk goed kennen – dus regelmatig een grapje onderling maken -, en zonder al te grote ego’s. Dat is toch wel een belangrijk onderdeel van het proces van samenwerken. We vullen elkaar goed aan, de een is risicomijdend en de ander risicozoekend bijvoorbeeld. En natuurlijk zijn we steeds in staat geweest om zowel oog voor het proces als zicht op het doel te houden. Eigenlijk een ideale combinatie."
 

Onderscheidend
Als ultieme succesfactor noemt Boyana toch wel ‘vertrouwen’. "We zijn een vriendenclub, we vertrouwen elkaar en elkaars capaciteiten. Dat is de bindende factor voor ons succes. Ik weet niet op basis waarvan de andere teams zijn gevormd, maar voor ons is vertrouwen de reden dat wij aan de competitie mee hebben gedaan, veel plezier hebben gehad en zo goed hebben gepresteerd."
   

Algemene coördinatie

Boyana deed voor de tweede keer mee aan de game. Op de vraag wat ze de tweede keer heeft geleerd, geeft ze aan dat met name de algemene coördinatie een punt van aandacht was. Op het laatste moment was er namelijk nog een wisseling nodig van een teamlid. "Tijd is echt wel een issue, ook voor ons promovendi, dus er haakte toch een teamlid af in de een na laatste ronde. Ik heb geprobeerd om het team goed bij elkaar te houden, onze blik op het uiteindelijke doel niet te verliezen. Iedereen heeft sterke punten binnen het team. Ik heb bijvoorbeeld de rol van de externe contacten op me genomen." Het persbericht dat op 18 januari bij de Nieuwsbank lag, heeft ze dan ook samen met het team opgesteld. "Ik merk dat andere instellingen weleens wat schuchter zijn over hun prestaties, dat is toch jammer, wij zijn er juist trots op dat we bij de RUG horen en dat draag ik ook graag uit."
   

Samenwerken is overigens geen onbekend terrein voor Boyana Petkova. Ze is bezig met een promotieonderzoek om de samenwerking tussen productiebedrijven te verklaren vanuit afhankelijkheid. Ze wordt hierin begeleid door prof. dr. H.B.M. Molleman, een expert in kennis over het werken met teams.

Philips Lighting
Vorig jaar scoorde het team van Philips Lighting heel hoog. Dit jaar lukte het wederom om in de hogere regionen te eindigen. Een totaal ander team weliswaar dan vorig jaar, maar toch een mooie derde plaats voor het Philips-team. Tijdens de publieksstemming in zaal bleek het team Philips/Altrex het populairst na de teampresentaties. Dick Koster van Philips: "Onze succesfactor was met name het samenwerken met diverse marktpartijen op het gebied logistiek, inkoop en duurzaamheid. We hielden de focus op de doelstelling en lieten ons nooit verleiden tot het gaan voor de goedkoopste optie. Betrouwbaarheid als marktpartij stond voorop."
   

Reflexiviteit
Steef van de Velde van de Erasmus Universiteit – een van de presentatoren tijdens het congres – concludeerde met betrekking tot valkuilen tijdens samenwerking dat:
  

 • Mensen zijn beperkte beslissingnemers en gebruiken vaak energiebesparende manieren om tot een beslissing te komen;
 • Biases*, framingeffecten en het gebruik van heuristieken* kan leiden tot een suboptimale besluitvorming;
 • Reflexiviteit kan helpen deze biases en errors tegen te gaan.
    

Verschil maken
De 22 teams die deelnamen aan de game weten intussen waarom zij niet gewonnen hebben. Volgens lid van het winnende team, Boyana Petkova, gaat het over vertrouwen hebben in elkaars capaciteiten. De ervaring van BLMC is dat een projectteam, bijvoorbeeld samengesteld bij grote verandertrajecten, succesvol is als naast de kennis en kunde, de sociale aspecten gewaarborgd zijn.

   

Michel van Buren: "Mensen die het verschil maken bij samenwerking, zijn zowel doel- als mensgericht."

We zijn benieuwd of de RUG een hattrick gaat scoren. Tijd hebben en rekenkundige inzichten blijken niet toereikend. Samenwerking tussen de teamleden onderling is cruciaal.

 

*Biases = systematische fouten
*Heuristieken = de wetenschap van het vinden

Reageer op dit artikel