blog

CO2 belasten of capaciteit creëren?

Distributie

Met de klimaatconferentie van Kopenhagen in het vizier richten de ogen wereld zich in korte tijd tweemaal op de Deense hoofdstad. Ik ben er nu vanwege de selectie van de host city van de Olympische Spelen van 2016, maar de impact van de beslissingen later dit jaar zijn van veel groter belang.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 6 november 2009.

Er komt druk op overheden om veel drastischer maatregelen te nemen tot CO2 reductie. De vraag is hoe deze er gaan uitzien. Algemeen wordt aangenomen dat emissies in transport meer belast worden, zoals via het eurovignet, tolheffing of extra dieselaccijnzen. In vrijwel alle scenario’s wordt het wegvervoer zwaarder belast dan andere modaliteiten. De gedachte is dat de markt dan tot meer modal shift zal komen. Maar of dat gebeurt?

 

Ik kan u vertellen dat onze onderzoeksresultaten geheel wat anders suggereren. Anders dan vele beleidsmakers (die zich op de analyses van economen baseren – voor de liefhebbers onder u: modellen met oneindige flexibiliteit en altijd in evenwicht) hebben wij vier échte ketens van Europese verladers compleet doorgerekend, inclusief de multi-modale alternatieven die de markt biedt. Dat aanbod blijkt ruim onvoldoende te zijn.

   

Voor verladers met een europees netwerk van bulkgoederen betekent dit, afhankelijk van de precieze regelgeving, een toename van 5-8 procent aan transportkosten met nauwelijks minder emissie. In elk geval nauwelijks meer dan wanneer onder huidige kostenscenario’s het netwerk wordt geoptimaliseerd. Hiermee slaat de overheid dus volledig de plank mis. Deels is het wel de markt die dit veroorzaakt: logistiek dienstverleners kunnen geen kosteneffectieve multimodale oplossingen aanbieden, zelfs niet met de extra emissiebelastingen voor het wegtransport. Echter, ook de overheid schept onvoldoende voorwaarden: de capaciteit op de terminals en op het spoor is te beperkt om de gedroomde modal shift te bereiken.

   

Ik heb de indruk dat er ook onvoldoende inzicht in wat nu werkelijk de capaciteit van het multimodale netwerk is. Om een eerste stap te maken naar effectief overheidsbeleid dat écht tot emissiereductie leidt, zullen beleidsmaker dus moeten begrijpen hoe operationele beslissingen tot stand komen. Wij hebben hiermee een eerst aanzet gegeven. Het is nu aan de overheid om de handschoen op te pakken.

Reageer op dit artikel