blog

Wagenparkkosten verlagen niet moeilijk

Distributie

Wagenparkkosten verlagen niet moeilijk
Kosten wagenpark

Meer dan ooit is dit een goede tijd om de prestaties en kosten van het wagenpark inzichtelijk te maken om de besparingspotentie te onderzoeken. Remco ter Heerdt van RTH FleetManager geeft enig inzicht in wat er te besparen valt.

Operationele kilometerkostprijs

De operationele kilometerkostprijs is eigenlijk het belangrijkste begrip bij wagenparkbeheer. Het betreft de ‘relatieve kostprijs’ van een voertuig. Alle kosten worden omgerekend naar een tarief per kilometer, zowel de variabele als vaste kosten.

 

Vaste kosten hebben te maken met het bezit, het ter beschikking hebben van een voertuig, ongeacht of het gebruikt wordt. Deze kosten reageren dus niet op veranderingen zoals de gereden kilometers.

 

Variabele kosten daarentegen zijn kosten die hoger of lager worden naarmate er meer of minder gebruik wordt gemaakt van een voertuig. Deze kosten kunnen proportioneel veranderen, dit wil zeggen dat zij evenredig sneller stijgen dan wel dalen naarmate het aantal gereden kilometers verandert.

 

In tabel 1 hieronder zijn de verschillende vaste en variabele kosten uitgesplitst. Hier is te zien dat de brandstofkosten de grootste kostenpost vormen binnen de operationele kilometerkostprijs. Tevens is dit de kostenpost waar de meeste invloed op is uit te oefenen. Hier is uitgegaan van een trekker-oplegger combinatie met als inzetgebied het internationaal wegtransport.

 

Vaste kosten Variabele kosten 

Kapitaalkosten
  

– Afschrijving & rente 21 procent

 

Kilometerkosten
 

– Reparatie & onderhoud 9 procent

– Banden 2 procent

Periodekosten
 

– Voertuigenbelasting (houderschapsbelasting) 1 procent

– Verzekeringspremie 4 procent

 

 

 Brandstofkosten 61 procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilometerheffing (tol) deels variabel / deels vast 2 procent

 

 

Lage luchtweerstand leidt tot brandstofbesparing

Brandstof vormt over het algemeen, na de chauffeurs- / loonkosten, de grootste kostenpost binnen de operationele kilometerkostprijs. Het is daarom ook effectief om eerst naar deze kostenpost te kijken om de mogelijkheid tot kostenreductie in beeld te brengen. Door het monteren van spoilers, fenders en side-skirts wordt de luchtweerstand van een voertuig verlaagd. Het verlagen van de luchtweerstand kan tot ongeveer een 5 procent lager brandstofverbruik leiden. In figuur 1 hieronder is weergegeven welke andere factoren allemaal invloed uitoefenen op het brandstofverbruik.

 

 

Het Nieuwe Rijden

Het Nieuwe Rijden is een rijstijl die beter gebruik maakt van de mogelijkheden van de moderne techniek. Tijdens een intensieve rijstijltraining leren de chauffeurs hoe ze met minimaal dezelfde prestaties maximaal op brandstof kunnen besparen. Uit figuur 1 is af te lezen dat de chauffeur de meest belangrijke factor is die het brandstofverbruik kan beïnvloeden, zowel positief als negatief. De speerpunten waarop gelet dient te worden zijn: stationair draaien, gelijkmatig rijden, uitrollen en terugschakelen en minder toeren maken in hogere versnellingen. Chauffeurs laten rijden volgens Het Nieuwe Rijden levert minimaal 3 procent aan brandstofbesparing op.   

 

Verlagen van de snelheidsbegrenzer

Een andere effectieve manier om het brandstofverbruik positief te beïnvloeden is het verlagen van de snelheidsbegrenzer. Indien de snelheidsbegrenzer in plaats van 89 km/h op 85 km/h zou worden afgesteld, resulteert dit in een brandstofverbruik reductie van 7 procent. Als deze op 80 km/h zou worden gezet, levert dit nog eens een extra besparing van 6 procent op. daarnaast is ook het gebruik van cruisecontrole erg belangrijk. Hierdoor wordt een constante snelheid aangehouden, wat niet alleen brandstofbesparend werkt maar ook nog eens het rijgedrag ten goede komt; de chauffeur krijgt meer rust. Met behulp van de cruisecontrole kunt u brandstofbesparingen rond de 5 procent behalen.  

  

Juiste bandenspanning

Een ander, maar minstens net zo belangrijk onderwerp is de bandenspanning. Uit onderzoek is gebleken dat 53 procent van het wagenpark in Nederland op een te lage bandenspanning rondrijdt. Een juiste bandenspanning zorgt onder andere voor een optimaal kilometerrendement, grotere veiligheid en een lager brandstofverbruik als gevolg van verminderde rolweerstand. Het is dus erg belangrijk om regelmatig de bandenspanning te controleren. Een verkeerde bandendruk resulteert al snel in een verbruikstoename van 2,5 procent. Naast de toename van het verbruik wordt de levensduur van de band ook aangetast. Bij een onderspanning van 16 procent is het verlies op het rendement 10 procent.

 

Hoe kunt u nou daadwerkelijk beginnen met besparen?

Er zijn diverse mogelijkheden die kunnen leiden tot besparingen op de operationele kilometerkostprijs. Dit alles staat of valt met het monitoren en vooral ook het (maandelijks) blijven monitoren van deze gegevens. Het is dan niet alleen van belang dat de data bijgehouden worden, maar ook dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen mocht dit nodig zijn. Dit kan gedaan worden door voertuigen met elkaar te vergelijken en gemiddelden te bepalen.  

Reageer op dit artikel